In de Nieuwsbrief van januari wijzen we er onder andere op dat cellen van geaborteerde foetussen gebruikt worden, ofwel voor de productie van sommige mRNA COVID-vaccins ofwel bij de dieren waarop het vaccin getest wordt. Dit ondanks het feit dat er alternatieven bestaan die niet de ethische vragen oproepen over de oorsprong van deze cellen. Ook de mogelijke bijwerkingen van dit nieuw mRNA-vaccin komen aan bod.

In de Nieuwsbrief van maart gaat het erover dat men het concept ‘bloot en schaamte’ wil doorbreken. Iemand geeft zich pas bloot in een vertrouwde, intieme en/of beschermde omgeving. Toch wordt overal het doorbreken van schaamte en het kijken naar bloot in de hand gewerkt door sexting, tv-programma’s en online series. Gynaecoloog Kaat Bollen werd door de commissie van psychologen erop gewezen dat “reclame maken voor een pornofilm en het plaatsen van ‘kunstzinnige’ naaktfoto’s” schadelijk is voor beroepsgenoten. Bart Somers heeft deze uitspraak ontkracht met zijn tussenkomst.

In de Nieuwsbrief van mei gaat het over de ‘gender’politiek. Aan mensen die worstelen met hun gender wordt geslachtsverandering aangereikt als ‘de’ oplossing. Wat houdt zo’n geslachtsverandering in? Wat zijn de gevolgen hiervan op lange termijn? Wat is het resultaat? Werkt het onderwijs deze genderdysforie bij kinderen/jongeren niet in de hand? Wie stuurt deze transhumanistische agenda van genderneutraliteit? Waarom doet minister van Justitie Van Quickenborne, lid van het World Economisch Forum, het voorstel waarbij personen hun geslacht als ‘X’ kunnen registreren?

De Europese Unie is diep verdeeld over een initiatief van de Benelux-landen om Hongarije aan te pakken. 29 juni 2021
Viktor Orban treedt heftig op tegen pedofilie. Hij vaardigde ook een wet uit die het “afbeelden” en “promoten” van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt in het bijzijn van minderjarigen.

Genderpropaganda. Een verhaal op Twitter. 17 juni 2021

Heel belangrijk draadje! Ik heb dit account speciaal aangemaakt om het verhaal van mijn dochter te delen, en doe dit anoniem om haar privacy te waarborgen. Naar mijn mening krijgt onze dochter niet de kans om de pubertijd op een normale manier te doorlopen, en zichzelf te ontdekken, door groepsdruk van buitenaf. En nu wordt ze een kant opgeduwd die ze (en hier ben ik heilig van overtuigd) nooit was opgegaan.

Stop met schrikken, verander de aanpak van de seksuele opvoeding op school. 13 juni 2021
Goedele Liekens vindt dat er meer aandacht moet zijn voor een degelijke seksuele opvoeding bij jongeren omdat dit volgens haar de kans op seksueel geweld aanzienlijk verkleint. Onderzoeken van het WHO zouden dit aantonen. Comité Bezorgde Ouders stelt zich vragen of die expliciete seksuele opvoeding wel meewerkt ten goede. Sexting, normaliseren van porno, normaliseren van experimenteren met seks, grenzen aftasten, seksuele handelingen van minderjarigen jonger dan 16 legaliseren … dat allemaal werkt net grensoverschrijdende gedrag in de hand.

De medische behandeling van genderdysforie bij tieners. 5 juni 2021 door Leontien Bakermans
Een aantal mensen voelt een mismatch met zijn of haar biologische geslacht en hoe ze zich voelen. Dit wordt genderdysforie genoemd. In dit artikel bespreekt Leontien uitvoerig de medische behandeling van ‘geslachtsverandering’ bij jongeren. Er wordt gekeken naar risico’s, bijwerkingen en de resultaten van deze behandeling.

Genderneutraliteit: Deel van de transhumanistische agenda. 1 juni 2021 – Jens Patteeuw
Het valt op dat genderneutraliteit meer en meer gepromoot wordt vanuit de officiële instanties. We zien ook globale spelers van over de hele wereld die dit als topic opnemen in hun visie voor de toekomst. In België heeft minister van Justitie Van Quickenborne een voorstel gedaan waarbij personen hun geslacht als ‘X’ kunnen registreren. Je zou naast M of V, ook een “X” kunnen zijn. Het feit dat men dit vanuit de overheden en globalistische organisaties nu zelfs wettelijk wil vastleggen, is alarmerend.

Natuurlijk en zeker – Handboek Sensiplan: de betrouwbaarste methode voor natuurlijke gezinsplanning. 31 juli 2021
Ben je op zoek naar een natuurlijk en betrouwbaar alternatief voor hormonale anticonceptie, vrij van kunstmatige hormonen en zonder bijwerkingen?

Transgender: de nieuwe trend bij jonge meisjes. 14 oktober 2021
Het aantal jonge meisjes dat in Vlaanderen transman willen worden, groeit de laatste jaren. Een trend die wat achterloopt op de Angelsaksische wereld. Daar zijn echter al meerdere levens verwoest en groeit de groep ex-transseksuelen met diepe spijt.

Petitie: Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar. 9 november 2021
In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met minderjarigen jonger dan 16 zijn dus in principe strafbaar. Bij de hervorming van het seksueel strafrecht wil men een uitzondering invoeren. Men stelt voor dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid, wanneer de handelingen plaatsvinden met wederzijdse toestemming tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een ander persoon die maximaal twee jaar ouder is. Dit moet nog worden goedgekeurd door de leden van de Commissie Justitie en de Kamer. Teken de petitie en stuur die door.

Debat: Is het nodig om zo vlug mogelijk kinderen te onderwijzen op school over seksuele opvoeding? December 2021
Dit is een debat tussen Eline Demeyer, 1ste jaar master seksuologie te Leuven en Agnes Jonckheere, voorzitster Comité Bezorgde Ouders en grootouders, in de studio van de Erasmus hogeschool Brussel. Pro en contra worden uitgelicht.

Scream for recognition. 26 december 2021
Als ouders van een kind dat zich aandient in de genderkliniek zijn wij van start gegaan met dit project. Aan ons project is een weg voorafgegaan van ongeloof en verontwaardiging, hoe jonge mensen met genderdysforie eenzijdig worden bevestigd en begeleid naar een transitie toe.

Translate >