Over EVRAS: seks banaler dan alcohol?

25 september 2023 Ignace Demaerel Uitgever Doorbraak Ignace Demaerel: mag je nog ‘preuts’ zijn? Het heeft de gemoederen ernstig beroerd in ons land: de scholen in Charleroi die in brand gestoken werden uit protest tegen het EVRAS-lesprogramma over seksuele...

Thema: Verplichte seksuele voorlichting in Wallonië en EVRAS-gids goedgekeurd in Wallonië. Uitslag enquête. Oproep aan onze Ministers voor neutraal onderwijs. Hart voor onze kinderen.

Nieuwsbrief CBO 17 september 2023 Beste vrienden, In Wallonië is via een parlementaire stemming op 7 september beslist dat jongeren naast de bestaande seksuele voorlichting twee uren extra moeten krijgen in het 6 de leerjaar en het 4de middelbaar. Tevens is de...
Translate >