Comité bezorgde ouders en grootouders

Wie zijn we?

Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering. >

Wat willen we?

Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Genderdysforie en puberteitsremmers.

Webinar door dr. Marleen Finoulst en em. prof. dr. Patrik Vankrunkelsven. November 2023 In de voorbije jaren nam het aantal kinderen met genderdysforie sterk toe. Nogal wat kinderen met genderdysforie krijgen puberteitsremmers voorgeschreven. Steeds meer landen worden...

Over EVRAS: seks banaler dan alcohol?

25 september 2023 Ignace Demaerel Uitgever Doorbraak Ignace Demaerel: mag je nog 'preuts' zijn? Het heeft de gemoederen ernstig beroerd in ons land: de scholen in Charleroi die in brand gestoken werden uit protest tegen het EVRAS-lesprogramma over seksuele...

Thema: Verplichte seksuele voorlichting in Wallonië en EVRAS-gids goedgekeurd in Wallonië. Uitslag enquête. Oproep aan onze Ministers voor neutraal onderwijs. Hart voor onze kinderen.

Nieuwsbrief CBO 17 september 2023 Beste vrienden, In Wallonië is via een parlementaire stemming op 7 september beslist dat jongeren naast de bestaande seksuele voorlichting twee uren extra moeten krijgen in het 6 de leerjaar en het 4de middelbaar. Tevens is de...

Actie: Moeten scholen expliciete seksuele vorming geven vanaf de kleuterklas?

 

Flyer voor.

Flyer achter.

Flyers te bestellen bij

info@bezorgdeouders.be

STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Porno, een gevaar voor de maatschappij!

Geen genderneutraal beleid in de schoolboeken!

Translate >