Comité bezorgde ouders en grootouders

Wie zijn we?

Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering. >

Wat willen we?

Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Scream for recognition.

december 2021 Als ouders van een kind dat zich aandient in de genderkliniek zijn wij van start gegaan met het project ‘Scream for Recognition’. Aan ons project is een weg voorafgegaan van ongeloof en verontwaardiging, hoe jonge mensen met genderdysforie eenzijdig...

Genderpropaganda. Een verhaal op Twitter.

https://twitter.com/OuderBezorgde/status/1405458266755375105 Heel belangrijk draadje! Ik heb dit account speciaal aangemaakt om het verhaal van mijn dochter te delen, en doe dit anoniem om haar privacy te waarborgen. Ik hoop dat zoveel mogelijk prominente Twitteraars...

STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!

Porno, een gevaar voor de maatschappij!

Geen genderneutraal beleid in de schoolboeken!

Teken petitie:

Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar!

Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders.