Nieuwsblad 3/3/2021, Commentaar CBO 10 maart 2021

 

Het wordt lente, en daar is Sensoa terug met haar goede raad voor wie lentekriebels heeft. Onze media zetten sexting bovendien goed in de verf. ‘Expertisecentrum Sensoa verspreidt lessenpakketten in onderwijs. Het gebeurt overal en hoeft zeker niet altijd fout te lopen. Sexting voortaan verplichte leerstof. Is naaktfoto’s doorsturen oké of niet?’ Vanaf volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van het derde en vierde middelbaar die vraag voor de voeten geworpen, als we Sensoa mogen geloven. Ze pleiten er zelfs voor om al in de laatste jaren van de basisschool met kinderen over sexting te praten. “Ons doel is om leerlingen te doen nadenken over sexting, zodat ze kunnen afwegen of het iets voor hen is. We willen hen weerbaar maken voor de druk van anderen om foto’s te delen en tips geven om de risico’s te beperken’ (Bron>>). Dus Sensoa wil zowel het gebruik van sexting aanbevelen, als richtlijnen uitstippelen hoe het veilig kan.

Opinie
Dat velen het niet eens zijn met hun visie is duidelijk te merken, als u de commentaren leest op het artikel in de facebookgroep van het Nieuwsblad. Nogal wat reacties wijzen erop dat deze gesprekken het best thuis gebeuren en niet op school. Of is de school de zedenpolitie die zegt hoe het moet (Bron>>)? Hoe  kunnen jongeren reageren op de toenemende druk te sexten?

Lesmateriaal Sensoa
Sensoa staat klaar met lestips en lesmateriaal voor het middelbaar en zelfs voor de laatste jaren van het basisonderwijs (Bron>>). Men wil dat hierover gepraat wordt in de klas, ook in de laatste jaren van de basisschool. Dat is pedagogisch niet verantwoord. De meeste kinderen zijn hier niet mee bezig. Als er dan toch zich een geval van sexting voordoet, kan men de klas of het kind persoonlijk begeleiden.

Nieuwe onderwijsdoelen tweede graad
Onder de nieuwe onderwijsdoelen voor de tweede graad, uitgekomen in februari 2021, staat er onder digitale competenties: ‘Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie.’ Het woord sexting is nergens te vinden (Bron>>). Men kan het ter sprake brengen, maar een verplichting zit hierin niet vervat. Sensoa en de media laten uitschijnen dat dit wel verplicht is. Is dit een middel om het onderwijs onder druk te zetten?

Pedagogie
Een relatie die begint met seksueel experimenteren heeft weinig kans op slagen en houdt risico’s in. Leer eerst iemand goed kennen en bouw een vertrouwensrelatie op, voordat je je lichaam prijsgeeft. Maar Sensoa wil de gevaren niet inzien van het experimenteren met seks. Zij vinden dit noodzakelijk voor het welzijn van de jongeren en gaan dit juist aanmoedigen en faciliteren.

De praktijk
In de praktijk zien we dat sexting veelal plaats vindt binnen losse relaties. Eenmaal er een vaste relatie is, maakt men hier geen of minder gebruik van. Meer risicovolle sexting, een webcamgesprek in ondergoed bijvoorbeeld of geslachtsdelen tonen, doen jongeren vaker met iemand die ze alleen op internet kennen.

De seksuele revolutie zoekt de wettelijke grenzen op
De seksuele revolutie blijft voortduren, gestuurd door de WHO en Sensoa. Ze zoeken de wettelijke grenzen op en het onderwijs en de media moeten hun visie promoten en in goede banen leiden.

De Lanzaroteconventie
We hebben eerder een artikel over sexting geschreven (Bron>>). De Lanzaroteconventie beveelt de staten aan om ‘primaire sexting’ te beschermen, als beiden seksueel meerderjarig zijn (16 jaar). Dit is een Europese aanbeveling, geen wet.

Aangifte van de persoon die ongewenst naakfoto’s verstuurt
Sensoa heeft een stappenplan uitgewerkt voor het behandelen van sexting die uit de hand loopt. Daar vind je de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie van de persoon die de foto heeft verspreid (Bron>>). Wij stellen voor dat men aangifte doet bij de politie van de persoon die ongewenst een naaktfoto doorstuurt. Zeker als de ontvanger of de zender van de foto seksueel minderjarig is (-16 jaar). Want primaire sexting is strafbaar als seksueel minderjarigen erin betrokken zijn. En men mag geen kinderporno doorsturen, foto’s van minderjarigen (-18 jaar) als dit niet gewenst is. De Lanzarote Convention bestraft dit. Enkel zo gaat het fenomeen sexting afnemen. En zo ontvangen de jongeren van de basisschool deze foto’s niet meer (of minder) en moet dit niet meer in hun lessen ter sprake komen.

Sexting als onderwijsdoel in de laatste graad secundair
Aangezien de Lanzaroteconventie aanbeveelt om ‘primaire sexting’ te beschermen vanaf de seksuele meerderjarigheid, dit is 16 jaar bij ons, vinden we dat sexting zeker niet eerder moet besproken worden. Dus op zijn vroegst in de derde graad van het secundair. Men moet sexting ontraden en waarschuwen voor de gevaren.

De gevolgen: toename van seksuele delicten en seksuele uitbuiting van kinderen
Wat de mogelijke gevolgen zijn van het normaliseren van sexting wordt niet volledig in beeld gebracht.
Jongere kinderen (8-10 jaar) komen ongewenst met seksuele beelden in contact.
Personen die aan sextortion
(seksuele afpersing) en grooming (benaderen met het oog op seksueel misbruik) doen, kunnen des te beter onopvallend hun slachtoffer misleiden (Bron>>). Ook voyeuristen (naar naakt kijken) en exhibitionisten (naakt bekeken worden) kunnen op internet hun perverse praktijken ongestoord verder zetten en onder de radar blijven. De wet is er om duidelijke en veilige grenzen te stellen, in het bijzonder voor onze jongeren. Is men hier niet met vuur aan het spelen? Child Focus waarschuwt ook voor deze zedenfeiten (Bron>>).

Conclusie
Sexting normaliseren, aanbevelen en in goede banen leiden is een maat voor niets. Het bevordert het seksueel experimenteren bij jongeren, kinderen komen vroegtijdig en ongewenst in contact met seksuele beelden en het verhoogt de kans op seksuele delicten.

Translate >