Een terugblik op het afgelopen jaar 2023.

5 januari 2024, Comité bezorgde ouders Het was een intensief jaar, maar we hebben veel nieuwe medestanders gevonden, zowel bij professionals als bij de basis. Dit is hoopgevend. Het eerste half jaar was rustig en hebben we verder onze achterban geïnformeerd met...
Translate >