De media zien een terugkeren naar normaal enkel mogelijk als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19. We krijgen veel lofbetuigingen over de verschillende nieuwe vaccins in omloop. Maar de kritische stemmen worden niet gehoord. We willen enkele ethische aspecten verbonden aan het nieuwe coronavaccin belichten in deze nieuwsbrief. Zoals: Is het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen ethisch verantwoord? Is het gebruik van mRNA vaccins genetische manipulatie? Waarom gebruikt men nanotechnologie, of wil men nanotechnologie gebruiken? Komt onze privacy niet in gevaar? Is er voldoende getest op mogelijke bijwerkingen van de nieuwe mRNA vaccins? We hebben de voornaamste bezwaren voor u bondig op een rij gezet, zo kan u uw eigen mening vormen.

GEBRUIK FOETALE CELLEN

 

CORONAVIRUSVACCINS EN HET GEBRUIK VAN CELLEN VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN: STAND VAN ZAKEN. 26.11.2020, IEB

 

Tijdens de productie van vaccins maakt men soms gebruik van cellijnen. Een foetale cellijn wordt verkregen door een cel van een foetus te nemen (meestal een geaborteerde foetus) en deze cel te vermenigvuldigen tot meerdere identieke cellen. Deze cellen kunnen worden gekweekt en vermenigvuldigd gedurende tientallen jaren, waardoor “cellijnen” ontstaan. Zij gaan terug op de abortussen die plaatsvonden in de jaren zestig, zeventig en tachtig.
Farmaceutische bedrijven Astra Zeneca en Janssen Research, Inc. Johnson & Johnson maken gebruik van cellijnen gedurende de ontwerpfase (de conceptvorming en de voorbereidende experimenten) en productiefase. Moderna en Pfizer BioNTech maken in de testfase gebruik van cellijnen, voordat het op grote schaal wordt verspreid. CureVac maakt geen gebruik van cellijnen.
Lees verder >>

 

VACCINS EN CELLEN AFKOMSTIG VAN GEABORTREERDE FOETUSSEN: WAT ZEGT DE ETHIEK?
18.6.2020, IEB

 

Het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen voor de productie van vaccins is niet nieuw. Het is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw aan de gang en heeft al geleid tot verschillende vaccins, onder andere tegen rode hond, waterpokken, hepatitis A en gordelroos.
Er bestaan echter alternatieven die niet de ethische vragen oproepen over de oorsprong van deze cellen. Om een coronavirusvaccin te maken kan men gebruik maken van cellijnen van volwassenen of van dierlijke oorsprong, of van cellen die bij een vruchtwaterpunctie worden genomen. Een andere ethische procedure zou erin bestaan cellen te gebruiken van natuurlijk gestorven foetussen, althans indien de ouders daartoe toestemming hebben gegeven.
Lees verder >>

 

 

DOKTER CARRIE MADEJ WAARSCHUWT VOOR VERHOOGDE KANS OP KANKER BIJ GEBRUIK VAN ONSTERFELIJKE CELLIJNEN.

 

Belangrijk om te weten is dat foetale cellijnen van de jaren 60 zich blijven vermenigvuldigen. Met andere woorden: het is een cel die het vermogen heeft verloren om door apoptose (geprogrammeerde celdood) te gaan. En een cel die dat proces van doodgaan niet kan doorstaan, wordt kanker genoemd. Sommige vaccinaties die deze kankerachtige cellijnen gebruiken, zorgen voor een verhoogde kans op kanker. (Bron >>)

 

 

mRNA VACCINS

 

 DE VACCINS VAN MODERNA EN PFIZER BERUSTEN OP DE mRNA-TECHNOLOGIE.

 

Moderna en Pfizer maken voor het eerst vaccins en dit in samenwerking met DARPA (DARPA is een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie). Die mRNA technologie is nooit eerder toegepast.
De Bill & Melinda Gates Foundation heeft deze bedrijven gesponsord om het onderzoek naar RNA-vaccins en DNA-nanotechnologie te ondersteunen. Dit is voor Bill Gates de oplossing voor het COVID-19 virus. Hier vind je de link tussen Moderna en de Bill & Melinda Gates Foundation (Moderna en Bill Gates hebben een overeenkomst tot 2022. (Bron>>)

 

WERKING mRNA VACCINS VERGELIJKBAAR MET AUTO-IMMUUNZIEKTE.
DOKTER WAKEFIELD – PROF. DR. THEO SCHETTERS, 40 JAAR GESPECIALISEERD IN VACCINS.

 

mRNA is de boodschapper tussen de gen van het product en het eiwit. Het eiwit geeft de immuunrespons en zorgt voor de aanmaak van antilichamen. 
Het maken van antistoffen als reactie op eigen DNA noemt men een auto-immuunziekte.
Dierproeven uit het verleden hebben een groot probleem aangetoond. Wanneer dieren gevaccineerd met een mRNA-vaccin nadien in contact kwamen met het natuurlijke virus waartegen het mRNA-vaccin hen zou moeten beschermen, werden ze zwaarder ziek dan de controlegroep zonder vaccin en sommigen ervan stierven zelfs… Er werden ook auto “immuunziekten” vastgesteld na het toedienen van het mRNA-vaccin. Hierdoor is het nooit tot een goedkeuring gekomen om dit op mensen uit te proberen. Bij de huidige vaccins zijn de dierproeven volledig overgeslagen wegens zogezegde hoogdringendheid. Men vreest immers voor een gelijkaardige gevaarlijke immuunrespons bij sommigen.
Dr. Wakefield Bron>> – Prof. dr. Theo Schetter Bron>>

 

HET GEBRUIK VAN RNA MESSENGER IS GENETISCHE MANIPULATIE.

 

Het vaccin gaat mogelijkerwijs kunnen ingrijpen in ons genoom, en kan ons genetisch veranderen. Men stopt genetisch materiaal van een RNA-virus in jouw cellen en vraagt het celmechanisme om met de mRNA-eiwitten een auto-immuunrespons te maken. Het gebruik van RNA-messenger is genetische manipulatie, die nooit eerder getest is op de mens.
De Europese Commissie heeft de strenge regels voor genetische manipulatie tijdelijk opzij gezet zodat een vaccin tegen corona kon worden ontwikkeld. Europarlementariër Peter van Dalen was hier principieel terughoudend in, “want dit gaat wel om het sleutelen aan de kleinste bouwstenen van het leven.” (Bron>>)

De firma heeft een patent op het synthetisch RNA dat gebruikt wordt in het vaccin. Dus de genetische manipulatie is in handen van de firma. Dit doet denken aan genetisch gemanipuleerde zaden waarvan Monsanto en Bayer het monopolie hebben.
Luister verder >>

 

DE GEVOLGEN VOOR DE VRUCHTBAARHEID ZIJN ONBEKEND.

 

EMA heeft het Pfizer BioNtech-vaccin voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie voor personen boven de 16 jaar behalve voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die binnen de 2 maanden na vaccinatie zwanger willen worden en personen met allergieën. Dr. Michael Yeadon, die voor Pfizer werkte als hoofd ademhalingsonderzoek & Dr. Wolfgang Wodarg, een longspecialist & expert op het gebied van volksgezondheid hebben ernstige waarschuwingen geformuleerd met betrekking tot COVID-vaccins (met name die van Pfizer). Ze zijn bezorgd dat het vaccin antilichamen kan maken die ook het Syncytin-1 eiwit aanvallen, waardoor onvruchtbaarheid ontstaat, of het onvermogen van de vrouw om een placenta te maken omdat hun lichaam de placenta spontaan aanvalt (Bron>>).
De mogelijke effecten van het coronavirusvaccin op de vruchtbaarheid van mannen moeten ook nog onderzocht worden (Bron>>).
De bijsluiter van het Pfizervaccin zegt dat de effecten op de vruchtbaarheid onbekend zijn. Bijsluiter>>

 

VERHOOGD RISICO OP ALLERGISCHE REACTIES.
POLYETHYLENE GLYCOL IN PFIZERS EN MODERNA COVID-19-VACCIN VEROORZAAKT ZELDZAME ALLERGISCHE REACTIES.

 


Polyethylene glycol (PEG) werd eerder nooit gebruikt voor het maken van vaccins.
De mRNA vaccins bevatten dus mRNA gewikkeld in lipide nanodeeltjes (LNP’s) die het mRNA naar menselijke cellen helpen dragen, maar ze versterken ook de immuunrespons. De LNP’s zijn chemisch gehecht aan PEG-moleculen (polyethylene glycol). Mensen die eerder aan PEG zijn blootgesteld, en mogelijk hoge concentraties antilichamen tegen PEG hebben opgebouwd, lopen het risico op ernstige allergische reacties op het vaccin met mogelijk de dood als gevolg. 70 % van de mensen ontwikkelt antilichamen tegen deze stof – dit betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.
(Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s COVID-19 vaccine trigger rare allergic reactions – Bron>>). (Het Pfizer COVID-19-vaccin veroorzaakt allergische reacties met een snelheid die hoger is dan ‘wat men van andere vaccins zou kunnen verwachten’ – Bron>>)

 

DE GROTE HOEVEELHEID ALUMINIUM KAN NEUROLOGISCHE ZIEKTEN VEROORZAKEN.

 

Dr.Larry Palevsky zegt dat er een te hoge hoeveelheid aluminium in de vaccins zit. Deze nanodeeltjes aluminium vinden hun weg naar de hersenen en zorgen voor neurologische aandoeningen. Bij Alzheimer vinden we ook nanodeeltjes in de hersenen. Dat moet onderzocht worden.
De Pharma krijgt meestal vrijstelling van productaansprakelijkheid met betrekking tot het COVID-19 vaccin. Enkel in Brazilië is dat anders. M.a.w. welke bijwerking er ook optreedt, ze kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.
Luister verder (vertaald) >>
Op youtube van 4’30 tot 7’40 >>

 

 

NANOTECHNOLOGIE

 

DOKTER CARRIE MADEY WAARSCHUWT VOOR MOGELIJK GEBRUIK VAN NANOTECHNOLOGIE

 

Via het invoegen van een geprogrammeerd gen (mRNA) (Bron>>), hydrogel (Bron>>), een niet-invasieve electroporation (Bron>>), of andere biosensors (Bron>>) kan men het lichaam verbinden met andere digitale systemen. Zo kan men gegevens van de mens opslaan. Men kan ook motorische activiteit sturen of men kan communicatie tot stand brengen en informatie verzenden.
Deze nanotechnologie wordt door DARPA ontworpen en is volop in ontwikkeling. Waarom werken Moderna en Pfizer, die voor het eerst vaccins maken, samen met DARPA?
Luister verder>>

 

CRYPTOCURRENCY-SYSTEEM GEBRUIKT LICHAAMSACTIVITEITSGEGEVENS

 

Opmerkelijk is dat Microsoft in 2019 een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020060606 (Bron>>).

De Kamerbrief 16 november 2020 vermeldt Lipid nanoparticle (LNP) in Pfizer COVID-19-vaccin. In de kamerbrief staat te lezen: “De Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccin BNT162b2 bestaat uit mRNA verpakt in een Lipid nanoparticle (LNP). Het mRNA codeert voor het hele SARSCoV-2 Spike (S) eiwit.” (Bron>>)

Deze Lipid nanoparticle (LNP) is op 20 juni 2019 gepatenteerd door Microsoft Technology Licensing, LLC en op 26 maart 2020 is gepubliceerd met patentnummer WO/2020/060606 onder de titel: ‘CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA’.

De nanoparticle is in staat de lichamelijke activiteit van de geïnjecteerde op afstand te monitoren, te controleren en te koppelen aan digitale systemen, mogelijk gemaakt middels het in opbouw zijnde 5G-netwerk. Tevens kan het nanoparticle op afstand chemicaliën afgeven in het lichaam (Bron>>).

 


Hierbij is zeker niet het laatste woord gezegd over deze vaccins. Er is nog meer informatie te vinden op de website van Artsen Voor Vrijheid, Artsen voor Waarheid, Childrens Health Defense ( Robert F. Kennedy Jr.), …

Wie vindt dat de vaccinatie niet verplicht mag worden kan deze PETITIE tekenen.

 

We hopen dat u met deze gegevens en eventueel verder onderzoek een weloverwogen beslissing kunt maken of u al dan niet een vaccin zal laten toedienen, of welk vaccin u verkiest. Als u nog meer informatie wenst, kan u ons altijd contacteren.

Verspreid deze informatie gerust onder geïnteresseerden. Alvast bedankt.
Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >