Cry for recognition.

december 2021 Als ouders van een kind dat zich aandient in de genderkliniek zijn wij van start gegaan met het project ‘Cry for Recognition’. Aan ons project is een weg voorafgegaan van ongeloof en verontwaardiging, hoe jonge mensen met genderdysforie eenzijdig worden...
Translate >