Scream for recognition.

december 2021 Als ouders van een kind dat zich aandient in de genderkliniek zijn wij van start gegaan met het project ‘Scream for Recognition’. Aan ons project is een weg voorafgegaan van ongeloof en verontwaardiging, hoe jonge mensen met genderdysforie eenzijdig...

Echte liefde wacht, hoe ontstaan?

Een beetje geschiedenis…      Om beter de achtergrond te kunnen schetsen waarin ‘Echte Liefde Wacht’ (True Love Waits) in 1993 in de Verenigde Staten tot stand kwam, volgen hier cijfers uit de statistieken van het Amerikaans Ministerie voor...