Jong stel


Door Comité Bezorgde Ouders en Grootouders · 05/11/2021

In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met minderjarigen jonger dan 16 zijn dus in principe strafbaar.

Bij de hervorming van het seksueel strafrecht wil men een uitzondering invoeren. Men stelt voor dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid, wanneer de handelingen plaatsvinden met wederzijdse toestemming tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een ander persoon die maximaal twee jaar ouder is. Dit moet nog worden goedgekeurd door de leden van de Commissie Justitie en de Kamer. (In 2018 lag er een ontwerp voor waarbij het maximale leeftijdsverschil tussen de partners vijf jaar was. Dit werd niet goedgekeurd.)

De vraag om deze wetswijziging door te voeren kwam onder andere van SensoaZij vinden dat experimenteel seksueel gedrag vanaf 14 jaar met wederzijdse toestemming normaal is en niet meer bestraft mag worden. Zij zetten via hun vroege en expliciete seksuele voorlichting jongeren hier ook toe aan.

In het hervormd seksueel strafrecht zou men de omschrijving van ‘verkrachting’ beter omlijnen. “Als er geen geweld was of verweer, was er vroeger ook geen sprake van verkrachting. Nu geldt duidelijk: zodra er geen toestemming is, is er sprake van verkrachting”.
Verder wordt de maximumstraf voor verkrachting opgetrokken van vijf jaar naar tien jaar cel.

Het is echter niet omdat men de eis van wederzijdse toestemming bij seksuele gemeenschap aan de strafwet zou toevoegen en de maximumstraf voor verkrachting zou optrekken, dat men daarom seks voor jongeren vanaf 14 jaar met een partner die maximum twee jaar ouder is, moet legaal maken!

Teken daarom de petitie en verspreid die onder uw kennissen! Deze wordt, in bundels van 100, verstuurd naar de hoofden van de Commissie Justitie en de Kamer.
Dank alvast!

Petitie >>

Translate >