Beste vrienden,

We willen het in deze nieuwsbrief hebben over de genderproblematiek. Er zijn zeker mensen die worstelen met hun man of vrouw zijn, zeker op weg naar de volwassenheid. Ze voelen een mismatch met zijn of haar biologische geslacht. Dit wordt genderdysforie genoemd. Maar moet men daarom geslachtsverandering als ‘de’ oplossing aanreiken? Wat houdt zo’n geslachtsverandering in? Werkt het onderwijs deze genderdysforie bij kinderen/jongeren niet in de hand? Wie stuurt deze transhumanistische agenda van genderneutraliteit? Dit en meer kan u lezen in onze nieuwsbrief.

VOORZITSTER VOORZIJ VERBANNEN VAN TWITTER

De voorvrouw van Voorzij met bijna 10 000 volgers in Nederland was geschorst van twitter omdat zij zegt dat mensen niet echt van geslacht kunnen veranderen door pillen en operaties en mannen geen vrouw kunnen worden. Voorzij voert actief campagne voor het behoud van vrouwenrechten. Zij wil voorkomen dat minderjarigen medisch onomkeerbare zware en wetenschappelijk betwiste beslissingen kunnen nemen Ook vraagt de stichting aandacht voor kinderen met transgender-gevoelens en wil de stichting dat kinderen beter beschermd worden tegen vroegtijdig onherstelbaar medisch ingrijpen. Lees verder >>

Het is opmerkelijk dat een vrouwenrechtenorganisatie hiervoor opkomt!
Als u weet dat transgenders die geslachtsverandering ondergaan reeds vanaf 11 jaar puberteitsremmers nemen en aan hun 16 jaar cross sexhormonen. Aan deze leeftijd kunnen ze ook een borstamputatie uitvoeren. Vanaf 18 jaar is er een operatie aan de geslachtsorganen mogelijk.
Als u weet dat 80 tot 90 % van de jongeren over genderdysforie heen komt … Is het dan niet terecht dat Voorzij minderjarigen oproept hiermee niet lichtzinnig om te gaan en zich goed te informeren voordat ze deze beslissing nemen?

DE MEDISCHE BEHANDELING VAN GENDERDYSFORIE BIJ TIENERS
Door Leontien Bakermans, apotheker

In dit artikel bespreekt Leontien uitvoerig de medische behandeling van ‘geslachtsverandering’ bij jongeren. Er wordt gekeken naar risico’s en bijwerkingen en of deze behandeling wel helpt. Dit artikel is zeker een aanrader!

Lees verder >>

Beluister hier >>

SCHOOL UIT DE KAST

Hier ziet men hoe ‘School uit de kast’ met hun onderwijs jongeren, maar ook kinderen en kleuters, in verwarring brengen met hun gendereducatie. In plaats van de congruentie tussen identiteit, geslacht, aantrekking, expressie te benadrukken, met mogelijke afwijkingen die eerder uitzonderlijk zijn, roept men de jongeren op om te experimenteren. ‘Mannelijkheid en vrouwelijkheid is dus iets wat door de maatschappij rondom ons bepaald wordt en is niet iets wat ‘gewoon biologisch is’. Daarom is het ook mogelijk om hiervan af te wijken en ermee te experimenteren’ (Bron >> ).

“Als ‘genderbewust’ willen we ons niet profileren, wel als een school waar iedereen zichzelf kan zijn”, zegt directeur Tine Embrechts van basisschool K’Do in Antwerpen. Zonder veel gedoe maakte ze daarom komaf met aparte toiletten voor jongens en meisjes, Moeder- en Vaderdag en de Tiny’s in de schoolbib (Bron>>).

GENDERNEUTRALITEIT: DEEL VAN DE TRANSHUMANISTISCHE AGENDA

We zien dat ook globale spelers de genderneutraliteit hebben in hun visie voor de toekomst. In België heeft minister van Justitie Van Quickenborne een voorstel gedaan waarbij personen hun geslacht als ‘X’ kunnen registreren. Je zou dus naast M of V, ook een “X” kunnen zijn. Vincent Van Quickenborne is lid van de Young Global Leaders van de World Economic Forum. Ook de Bill and Melinda Gates Foundation komt op voor gender equality. (Gender neutrality vermomd als gender equality). Dit is ook de visie van Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, die in zijn boeken openlijk zegt dat de vierde industriële revolutie zal herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn. Ook Ray Kurzweil, hoofdwetenschapper bij Google, zegt dat de mens zal evolueren naar een “singulariteit” waarbij ze zal versmelten met artificiële intelligentie, en de mens zich zal verbinden met een “cloud”, een collectief.  Lees verder >>

STOP LHBTIQ-KOLONISATIE IN EUROPA

Voor alle duidelijkheid. We hebben respect voor ieder persoon, ook met een andere geaardheid.

Door deze petitie te ondertekenen stuurt u een signaal naar de Europese Commissie: we willen de vrijheid behouden om de waarheid te kunnen vertellen, om te kunnen zeggen:

• Dat een kind wordt geboren uit een vader en een moeder;
• Dat we tegen ongefundeerde en dictatoriale gender-“educatie” zijn;
• Dat biologische geslacht tweeërlei is, mannelijk en vrouwelijk, en dat het niet uitwisselbaar is;
• Dat “ouder 1 en 2” nooit de diepte en schoonheid van de woorden vader en moeder zullen kunnen vervangen.
Teken hier >>

Dank u om de petitie te tekenen. Deel gerust de nieuwsbrief, zodat anderen er ook kennis kunnen van nemen.

Samen sterk

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >