Een terugblik op het afgelopen jaar 2023.

5 januari 2024, Comité bezorgde ouders Het was een intensief jaar, maar we hebben veel nieuwe medestanders gevonden, zowel bij professionals als bij de basis. Dit is hoopgevend. Het eerste half jaar was rustig en hebben we verder onze achterban geïnformeerd met...

Thema: Verplichte seksuele voorlichting in Wallonië en EVRAS-gids goedgekeurd in Wallonië. Uitslag enquête. Oproep aan onze Ministers voor neutraal onderwijs. Hart voor onze kinderen.

Nieuwsbrief CBO 17 september 2023 Beste vrienden, In Wallonië is via een parlementaire stemming op 7 september beslist dat jongeren naast de bestaande seksuele voorlichting twee uren extra moeten krijgen in het 6 de leerjaar en het 4de middelbaar. Tevens is de...

Nieuwsbrief CBO januari 2023.

Dag vrienden, Het nieuwe jaar 2023 wordt zo te zien geen gemakkelijk jaar voor ons Comité Bezorgde Ouders. Het opkomen tegen de vroeg- en expliciete seksualisering lijkt eindeloos. Steeds meer treffen we expliciete seksuele voorlichting aan, op scholen en in de media,...
Translate >