Wie zijn we?
Wat willen we?
Wat doen we?
Wie steunt ons?
Bestuur?
Evaluatiecriteria?
Help mee!

Wie zijn we?


Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders met verschillende levensovertuigingen die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie achter de expliciete vroeg-seksualisering. Wij hekelen de risico’s van ‘belevingsgerichte seksuele voorlichting’, die gebaseerd is op zogenaamde ‘wetenschappelijke’ teksten van het WEF, Unesco, de VN, International Planned Parenthood Federation (IPPF), Sensoa, WATWAT en Pimento.

 

Bijvoorbeeld:

  • De vroeg-seksualisering van onze kleuters onder het mom van preventie voor seksueel misbruik.
  • Het bijbrengen van ‘libertijnse expliciete seksuele voorlichting’ vanaf de leeftijd van 12 jaar (middelbaar), niet aangepast aan de leeftijd, waarbij ‘deskundigen’ worden ingezet en ouders buiten spel gezet.
  • Het aanzetten tot experimenteren, zelfs vòòr de wettelijke toegelaten leeftijd van 14 jaar (wanneer de partner maximaal drie jaar ouder is), onder het mom van ‘jongeren moeten seksueel groeien en ervaring opdoen’. Het accent ligt hierbij op genot en niet op verantwoordelijkheid binnen een duurzame relatie.
  • Het belang om eerst een goede relatie op te bouwen, iemand ten volle leren kennen en kijken of er genoeg gemeenschappelijke interesses zijn, wordt niet aangedragen.
  • Het promoten van ‘veilig vrijen’ zonder te vermelden dat anticonceptie en het HPV-vaccin niet 100 % betrouwbaar zijn. Zowel soa’s als een ongewenste zwangerschap zijn nooit volledig uit te sluiten.
  • Het normaliseren van het kijken naar pornografie waarbij het beeld van liefde bedrijven als kroon op de liefdesband tussen een man en vrouw wordt vertroebeld. Het gevaar op seksverslaving wordt geminimaliseerd.
  • Het bijbrengen van seksuele diversiteit waarbij de gevaren van anale en orale seks onderbelicht worden.
  • Het bijbrengen van de genderideologie, reeds vanaf jonge leeftijd, waardoor een normale identiteitsontwikkeling in gevaar wordt gebracht

Wat willen we?


Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Wat doen we?

De eerste opdracht bestaat in het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan jongeren, zoals de nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking sinds 2007 herhaaldelijk heeft gesteld.

Deze website en de nieuwsbrieven zijn ontwikkeld om te informeren en te sensibiliseren, teksten en documentatie van professionals/organisaties uit binnen- en buitenland aan een ruimer publiek bekend te maken en hierover met andere experten te dialogeren. Ook de ouders nodigen we uit om hun verhaal te delen.

We willen als Comité Bezorgde Ouders reageren op de inhoud van de VN, WHO, Sensoa en de zogenaamde experten., op artikels in de media en op politieke beslissingen. We vragen politici onze bezwaren ernstig te onderzoeken en indien nodig hun koers te wijzigen. Dit doen we door persoonlijk te lobbyen en door middel van onze petities (Bron >>).

Voorts geven we raad aan de ouders hoe ze het beste kunnen reageren op de opgedrongen ideologische programma’s, ondersteunen hen wanneer ze actie ondernemen en stellen alternatieve programma’s en boeken voor. Ook via het organiseren van lezingen willen we ouders informeren.

Wie steunt ons?


Hier vindt u de professionals in de (kinder)geneeskunde, gynaecologie, pedagogie, psychologie, filosofie, psychiatrie, gezinswetenschappen, jeugdzorg en onderwijs die ons steunen. Wilt u zich als professional toevoegen aan de lijst, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@bezorgdeouders.be. De lijst mag groeien! Dank bij voorbaat

Dokter Xavier De Wagter, cardioloog op pensioen te Gent

Dokter Philippe Hermanns, reumatoloog te Gent

Dokter Philippe Schepens, diensthoofd Keel-Neus-Oor en voorzitter van het ethisch comité van het Algemeen Ziekenhuis Damiaan te Oostende

Maria-Pia Schepens-van Thiel, verpleegster en secretaresse van de World Federation of Doctors who respect Human Life (400.000 artsen in 70 landen) te Oostende

Dokter Kiebooms, geneesheer specialist te Genk, gewezen lid van de parlementaire evaluatie commissie voor abortus

Dokter Devos, gynaecoloog te Knokke

Dokter Kris Vanneste, te Koksijde

Dokter Wim Samyn, huisdokter te Kortrijk

MIchel Ghins, professor Filosofie aan de K.U. Leuven

Stéphane Mercier, gewezen professor Filosofie aan K.U. Leuven

Agnes Jonckheere, gezinswetenschappen en godsdienstwetenschappen te Brugge

Bestuur?


Comité Bezorgde Ouders is een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2017. Ons werk is vrijwillig, we ontvangen geen financiering van de overheid, we hebben geen belangenconflicten, doen niet aan partijpolitiek

 

Leden:

Sociale media: Frederik, Dirk Baeten, Agnes Jonckheere,

Website: Frederik

Schrijven artikels: Dr. Kiebooms, Dr. Devos, Dr. Philippe Hermanns,

Dirk Baeten, Mathias Van Aken,  Agnes Jonckheere

Taalkundige ondersteuning: Luc de Rocker, Erik Coupé

Verzenden nieuwsbrief: Dominique Knockaert

Ondersteuning stand: Tine de Brock

Meer mensen die artikelen/petities willen schrijven, avonden willen organiseren en actie voeren zijn welkom. Geef u op bij info@bezorgdeouders.be

Evaluatiecriteria! 

De maatschappelijke uitgangspunten i.v.m. de relationele aspecten van seksualiteit.
De wetenschappelijke uitgangspunten i.v.m. seksualiteit en volksgezondheid.
Hanteert de overheid twee maten en twee gewichten?
Waarom wij programma’s van Sensoa afwijzen.
Evaluatiecriteria voor goede programma’s.
Lees verder >>

Help mee!

Door het tekenen van onze petities HIER >>

Door het melden van uw klacht HIER >>

Door ons financieel te ondersteunen HIER >>

Door ons uit te nodigen om een lezing te geven

 

Dank voor uw medewerking. Samen sterk!

Translate >