Wie zijn we?

Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering.

Wij hekelen de risico’s van ‘belevingsgerichte seksuele voorlichting’, die gebaseerd is op zogenaamde ‘wetenschappelijke’ teksten van de WHO, de VN, IPPF, Sensoa, WATWAT en Pimento.

Bijvoorbeeld:

  • De vroeg-seksualisering van onze kleuters onder het mom van preventie.
  • Het bijbrengen van ‘seksuele rechten’ vanaf de leeftijd van 12 jaar, waarbij ‘deskundigen’ worden ingezet en ouders buiten spel gezet.
  • Het aanzetten tot experimenteren, onder het mom van ‘jongeren moeten seksueel groeien en ervaring opdoen’. Het accent ligt hierbij op vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, plezier en niet op verantwoordelijkheid binnen een duurzame
  • Het belang om eerst een goede relatie op te bouwen, iemand ten volle leren kennen en kijken of er genoeg gemeenschappelijke interesses zijn, wordt niet aangedragen.
  • Het promoten van ‘veilig vrijen’ zonder te vermelden dat anticonceptie en het HPV-vaccin niet 100 % betrouwbaar zijn. Zowel soa’s als een ongewenste zwangerschap zijn nooit volledig uit te sluiten.
  • Het normaliseren van het kijken naar pornografie waarbij het beeld van liefde bedrijven als kroon op de liefdesband tussen een man en vrouw wordt vertroebeld. Het gevaar op seksverslaving wordt geminimaliseerd.
  • Het bijbrengen van seksuele diversiteit waarbij de gevaren van anale en orale seks onderbelicht worden.
  • Het bijbrengen van de genderideologie, reeds vanaf jonge leeftijd, waardoor een normale identiteitsontwikkeling in gevaar wordt gebracht.

De eerste opdracht bestaat in het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan jongeren. Dit wordt sinds 2007 herhaaldelijk verdedigd door de nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking.
Seksualiteitsbeleving met ‘penetratie’ moet wettelijk gezien voorbehouden blijven voor 14+, maar is te ontraden. De echte beleving van seksualiteit kan maar menswaardig plaatsvinden in dialoog tussen twee gelijkwaardige, instemmende volwassenen binnen een duurzame relatie.

Wat willen we?

Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Wat doen we?

We doen een beroep op professionals in pedagogie en gezinswetenschappen, gynaecologie, psychologie en psychiatrie, psychotrauma en jeugdzorg en onderwijs.

Wij hekelen de risico’s van ‘seksuele voorlichting’, het aanzetten tot risicovol gedrag, het gebruik van pornografie en ‘seksuele rechten’ die kinderen in gevaar brengen, onder het mom van ‘preventie’-idealen, zogenaamde ‘wetenschappelijke’ informatie steunend op het principe van ‘gelijkheid’.
De Vlaamse Overheid wenst tot in de kleuterscholen ‘seksuele voorlichting’ te geven gebaseerd op teksten van de WHO, de VN, IPPF en Sensoa, waarvan we het gevaar voor onze kinderen en kleinkinderen bekritiseren.

De eerste opdracht bestaat in het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan jongeren, zoals de nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking sinds 2007 herhaaldelijk heeft gesteld.
Seksualiteitsbeleving ‘penetratie’ moet wettelijk gezien voorbehouden blijven voor 16+, maar is te ontraden. De echte beleving van seksualiteit kan maar menswaardig plaatsvinden in dialoog tussen twee gelijkwaardige instemmende volwassenen binnen een duurzame relatie.

Deze website en de nieuwsbrieven zijn ontwikkeld om te informeren en te sensibiliseren, teksten en documentatie van professionals uit binnen- en buitenland aan een ruimer publiek bekend te maken en hierover met andere experten te dialogeren.

We willen als Comité Bezorgde Ouders reageren op artikels die in de media gelanceerd worden of op politieke beslissingen die genomen worden. We vragen politici onze bezwaren ernstig te onderzoeken en indien nodig hun koers te wijzigen. Dit doen we door persoonlijk te lobbyen en door middel van onze petities (Bron >>).

Voorts geven we raad aan de ouders hoe ze het beste kunnen reageren op de opgedrongen ideologische programma’s en stellen we alternatieve programma’s, boeken voor. Ook via het organiseren van lezingen worden ouders geïnformeerd.

Ons werk is vrijwillig, we ontvangen geen financiering van de overheid, we hebben geen belangenconflicten, doen niet aan partijpolitiek, en we werken in onze vrije uren om ons te informeren over de gevaren die kinderen lopen met deze ‘seksuele voorlichting’.

Comité Bezorgde Ouders is een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2017.

Leden bestuur:

Sociale media: Frederik, Dirk Baeten, Agnes Jonckheere,

Website: Frederik

Schrijven teksten:

Dr. Kiebooms, Dr. Devos, Dr. Philippe Hermanns, Dr. Philippe Schepens

Dirk Baeten, Mathias Van Aken,  Agnes Jonckheere

Taalkundige ondersteuning: Luc de Rocker, Erik Coupé

Verzenden nieuwsbrief: Dominique Knockaert

Ondersteuning stand: Tine de Brock

Evaluatiecriteria van Comité Bezorgde Ouders voor goede programma’s seksuele en relationele opvoeding.

Lijst van experten die de petitie ‘Stop wij willen onze kinderen zelf opvoeden’ ondersteunen.

Hier vindt u de professionals in de geneeskunde, gynaecologie, pedagogie, psychologie, filosofie, psychiatrie, gezinswetenschappen, jeugdzorg, onderwijs. Wilt u zich als professional toevoegen aan de lijst, laat het ons weten op ons e-mail adres: info@bezorgdeouders.be. De lijst mag groeien!

Dank bij voorbaat

https://www.bezorgdeouders.be/2018/03/30/lijst-van-experten-die-de-petitie-stop-wij-willen-onze-kinderen-zelf-opvoeden-ondersteunen/