Wie zijn wij ?

Wie zijn we?

Comité Bezorgde Ouders zijn ouders en grootouders die niet akkoord gaan met de libertijnse ideologie van de expliciete vroeg-seksualisering.

Wat willen we?

Wij willen kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar de bescherming van hun psychisch en fysiek welzijn garanderen.

Wat doen we?

Hiervoor doen we een beroep op professionals in pedagogie en gezinswetenschappen, psychologie en psychiatrie, psychotrauma en jeugdzorg en onderwijs. Ons werk is vrijwillig, we ontvangen geen financiering, we hebben geen belangenconflicten en we werken in onze vrije uren om ons te informeren over de gevaren die kinderen lopen met deze ‘seksuele voorlichting’.
Wij hekelen de risico’s van ‘seksuele voorlichting’, het aanzetten tot risicovol gedrag, het gebruik van pornografie en ‘seksuele rechten’ die kinderen in gevaar brengen, onder het mom van ‘preventie’-idealen, zogenaamde ‘wetenschappelijke’ informatie steunend op het principe van ‘gelijkheid’.
De Vlaamse Overheid wenst tot in de kleuterscholen ‘seksuele voorlichting’ te geven gebaseerd op teksten van de WHO, de VN, IPPF en Sensoa, waarvan we het gevaar voor onze kinderen en kleinkinderen bekritiseren.

Zoals de nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking sinds 2007 herhaaldelijk heeft gesteld, bestaat de eerste opdracht in het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan jongeren.
Seksualiteitsbeleving ‘penetratie’ (ook oraal) moet wettelijk gezien voorbehouden blijven voor 16+, maar is te ontraden. De echte beleving van seksualiteit kan maar menswaardig plaatsvinden in dialoog tussen twee gelijkwaardige instemmende volwassenen binnen een duurzame relatie.
Deze website is ontwikkeld om te informeren en te sensibiliseren, teksten en documentatie van professionals uit binnen- en buitenland aan een ruimer publiek bekend te maken en hierover met andere experten te dialogeren.

We willen als Comité Bezorgde Ouders reageren op artikels die in de media gelanceerd worden of op politieke beslissingen die genomen worden.
Voorts geven we raad aan de ouders hoe ze het beste kunnen reageren op de opgedrongen ideologische programma’s en stellen we alternatieve programma’s voor.
We vragen politici onze bezwaren ernstig te onderzoeken en indien nodig hun koers te wijzigen.

Evaluatiecriteria van Comité Bezorgde Ouders voor goede programma’s seksuele en relationele opvoeding.