Petitie aan minister Crevits: Geen genderneutraal beleid in de schoolboeken!  Teken> 

Jongen en meisje

Door Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

De uitzondering bevestigt de regel.

‘Stereotiepe rolmodellen’ moeten verdwijnen…

We merken dat de druk op minister Crevits van Onderwijs groot is om ervoor te zorgen dat de handboeken minder stereotiep omgaan met de seksen man en vrouw. De lobbyisten voor de gendergelijkheid dringen hierop aan. Volgens minister van Onderwijs bieden de nieuwe eindtermen een geschikt moment om wat minder stereotiep in de nieuwe schoolboeken te gaan werken.

Maar wat is het probleem met stereotypen? Dat er uitzonderingen zijn , mannen en vrouwen die afwijken van de stereotypen, is niet erg. De uitzonderingen bevestigen de regel. Maar moet daarom de regel worden afgeschaft?

Mannen worden verpleger, leraar, kinderverzorger, danser, of doen graag de boodschappen. Anderzijds worden vrouwen tuinman, brandweerman, postbode en gaan graag voetballen. Waarom staat dit zo hoog op de agenda van de LHBT-lobby en moet dit zo nodig in de schoolboeken verschijnen?

De reden om aan gendergelijkheid te werken, zo zegt men, is om meer a-typische kinderen, die afwijken van de gebruikelijke norm, de volledige vrijheid te geven zodat we hen niet discrimineren en ze niet geremd worden in hun ontwikkelingskansen. Ze moeten dezelfde rechten en kansen krijgen, een volledig leven. Als dit echter moet resulteren in het niet meer mogen benoemen van de identiteit jongen en meisje, man of vrouw, dan is dit een brug te ver. Het is niet omdat er een kleine groep kiest voor a-typische genderrollen dat men de seksen achterwege moet laten.

De ‘stereotypen’ man en vrouw zijn ingebakken in de natuur van de mens en kunnen we niet wegcijferen door een nieuwe ideologie. Doordat het kind niet alleen door zijn genen wordt gevormd, maar in de prille kindertijd blijvend ook door wat het ziet, ervaart en nadoet, ontwikkelt het zich in de ‘driehoeksverhouding’ met vader en moeder tot man of vrouw en identificeert het zich met zijn of haar biologische geslacht.

Ook zogenaamde ‘stereotiepe rollen’ bieden opgroeiende kinderen houvast bij hun identiteitsvorming. Dat is gezond en niet iets negatiefs. Het verleent het kind een stabiele identiteit, een blijvend gevoel van dit-ben-ik. Geen eenduidig gevoel te hebben of men mannelijk of vrouwelijk is tijdens de kindertijd, kan leiden tot een psychische stoornis voor de rest van het leven.

De voornemens van de LHBT-lobby lijken misschien onschuldig, maar ze hebben symbolisch een groot gewicht. Het opruimen van “stereotiepe rolmodellen” dient blijkbaar om  “substantiële gelijkheid” tussen vrouwen en mannen te verkrijgen en om uiteindelijk de benoeming van de seksen geheel achterwege te laten.

Men wil ook dezelfde rechten en kansen aanreiken voor a-typische relaties van homo’s en lesbiennes en vraagt dat deze a-typische gezinnen in de schoolboeken worden weergegeven.  Man en vrouw blijven echter de basis van het natuurlijk gezin en het natuurlijke ouderschap.

Ons geslacht is wezenlijk bepalend voor wie wij zijn, altijd en overal. Het gaat hier om het doordrijven van een radicale ideologische agenda, die draait om de absolute gelijkmaking van alle mensen en het opheffen van ieder onderscheid. In naam van de uitzonderingen wordt hier gestreefd naar de afschaffing van het normale. Normen als zodanig worden als iets slechts gezien.

De uitzondering bevestigt echter de regel en het man- en vrouwzijn blijft de basis van gezonde gezinnen. Als u ook deze genderideologie met zijn destructieve gevolgen wilt doen stoppen, teken dan de petitie en help ons deze te verspreiden. Bij voorbaat dank!

Petitie >> http://www.citizengo.org/nl/ed/132168-petitie-aan-minister-crevits-geen-genderneutraal-beleid-schoolboeken

P.S. Door de petitie te tekenen wordt een e-mail verstuurd aan minister Crevits van Onderwijs.

Vink ook het hokje ‘Houd mij op de hoogte’ aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze en andere campagnes van het Comité Bezorgde Ouders en Grootouders.

En sluit u aan bij onze facebookgroep Comité Bezorgde Ouders en Grootouders:
https://www.facebook.com/groups/1447892405279010/

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Samen sterk!

Translate >