Jens Patteeuw, april 2021

Het valt op dat genderneutraliteit meer en meer gepromoot wordt vanuit de officiële instanties. We zien ook globale spelers die dit als topic opnemen in hun visie voor de toekomst. In België heeft minister van Justitie Van Quickenborne een voorstel gedaan waarbij personen hun geslacht als ‘X’ kunnen registreren. Je zou naast M of V, ook een “X” kunnen zijn. Het feit dat men dit vanuit de overheden en globalistische organisaties nu zelfs wettelijk wil vastleggen, is deel van hun agenda. Vincent Van Quickenborne is lid van de Young Global Leaders van de World Economic Forum, een van de globalistische organisaties die gendergelijkheid als toekomstvisie promoot. (1)

 

 

Ook de Bill and Melinda Gates Foundation komt hiervoor op, zij noemen het gender equality. (Gender neutrality vermomd als gender equality). In onderstaand filmpje kan je zien hoe onze eerste minister De Croo (ook lid van de World Economic Forum) dit promoot op een festival in het kader van de “She is equal” Campange van de Bill and Melinda Gates foundation, voor “gender equality”. (5) Het is toch frappant, dat organisaties zoals de World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates foundation, die vaccins promoten, ook genderneutraliteit promoten?

 

Er is dus een agenda aan de gang om onze genders te verwarren. Vooral onze jeugd wordt hierbij geviseerd. Jongens komen nu naar school in rokken, dit wordt als “cool” aanzien. Veel bekende artiesten promoten een “androgene”, genderloze look. Celine Dion heeft een genderloze kledinglijn gelanceerd met enkele zeer bizarre en donkere videoclips … Overal zien we dat dit in onze cultuur gebracht wordt. Ook lady Gaga dweept hier openlijk mee (net zoals zij ook openlijk vaccins steunt en alles wat met de globalistische agenda te maken heeft).

 

 

Er is een aanval op de menselijkheid bezig. En één aspect daarvan is een aanval op het vrouw- en man zijn. Ze willen eenheidsworst, robotisatie, afvlakking. Ze willen onze individualiteit vernietigen en het man of vrouw zijn is een deel van onze individualiteit. In het transhumanisme, waarbij de mens met machine zal versmelten, zal er geen plaats zijn voor man of vrouw. We zullen genderloze wezens worden. (5)

 

 

 

Dit is de visie van onder andere Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, die in zijn boeken openlijk zegt dat de vierde industriële revolutie zal herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn. Ook Ray Kurzweil, hoofdwetenschapper bij Google, zegt dat de mens zal evolueren naar een “singulariteit” waarbij ze zal versmelten met artificiële intelligentie, en de mens zich zal verbinden met een “cloud”, een collectief. Ook Elon Musk promoot dit en werkt actief aan chips die in de hersenen kunnen ingeplant worden (nu reeds mogelijk bij varkens zoals uit zijn recente demonstratie bleek (4).

 

 

Ook onze voortplanting wordt hierbij in het vizier genomen. Genderneutrale wezens kunnen zich immers niet voortplanten. De Bill and Melinda Gates foundation sponsort ook niet toevallig bedrijven die artificiële moedermelk in een lab produceren. Ook zijn er bedrijven bezig met onderzoek naar artificiële baarmoeders (zie afbeelding). (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel is duidelijk, ze zeggen het immers zelf: we moeten transhumaan worden, een nieuwe soort mens, een nieuw collectief dat gecontroleerd wordt door artificiële intelligentie. Welnu, de kracht die hier achter zit, is niet menselijk

Voetnoten

(1) https://www.hln.be/binnenland/van-quickenborne-wil-registratie-van-geslacht-x-mogelijk-maken~a2f9948f/?fbclid=IwAR2O7fCKqI7mML3DPx49hwyVAnWWt8yln4bNq8uz9UgLFs8b-pn5PYqxLhk

(2) https://www.facebook.com/jens.patteeuw.5/posts/10158565527020502

(3) https://www.facebook.com/jens.patteeuw.5/posts/10158697837740502

(4) https://youtu.be/PB1gDYkvU3w

(4)https://www.extendlimits.nl/nl/artikel/mens_2.0_angstig_toekomstbeeld_van_mensheid_en_technologie

(5) https://youtu.be/dCmL28WMiqk

(6) https://www.theguardian.com/society/2019/oct/08/artificial-womb-dutch-researchers-given-29m-to-develop-prototype?fbclid=IwAR2tNaSPpgLpb9cwTai-dfapivBie6f5exMbr7DkYoXbQVhFtJ8PsBAm40s

Translate >