De maand januari is een goede maand om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Hierbij vindt u een kort overzicht van onze nieuwsbrieven en artikelen die we u opgestuurd hebben in de loop van 2021. De volgende items kwamen aan bod (Bron>>).

De genderagenda wordt opgevoerd in het onderwijs, de media, de politiek en via diverse organisaties. Naast man en vrouw zijn, krijgen onze jongeren nog vele afgeleiden voorgeschoteld. De groepsdruk neemt toe om hieraan mee te doen of ten minste dit te gedogen. We wijzen op de gevaren hiervan, alsook van geslachtsverandering, zowel medisch als psychisch.

Sensoa en experten ijveren voor steeds explicieter seksuele voorlichting en dit op steeds jongere leeftijd . Hierbij glijden we steeds verder af van een natuurlijke evolutie in de seksuele opvoeding. Men maakt gretig gebruik van de technische vooruitgang en de smartphone die onze jongeren reeds jong op zak hebben. Kinderen worden reeds van jongs af aan belast met porno, naaktfoto’s van een uit de hand gelopen sexting. Men bespreekt in hoeverre de vernieuwende sekstechnologie en seksrobots een plaats kunnen krijgen op een ethisch verantwoorde wijze (Bron>>). Centraal staat het hebben van plezier en bevrediging, en alle middelen mogen hiervoor ingezet worden. Men moet de richtlijnen van ouders en justitie niet zo nauw nemen. Jongeren worden aangemoedigd voor hun eigen seksuele ontwikkeling te gaan. Seks wordt een recht waarbij geen hindernissen mogen opgeworpen worden die deze ontwikkeling in de weg staan. Velen blijven echter achter met een grote leegte, verslavingsproblemen, gebroken harten, gebroken relaties. Hierbij mist men de essentie van seksualiteit, het één worden van geest, ziel en lichaam van twee mensen die elkaar liefhebben. Door deze transhumane agenda komen vele jongeren niet bij de echte vreugde van seks.

We zien in ons jaaroverzicht dat steeds dezelfde problemen terugkomen: grensoverschrijdend gedrag, verkrachting, groepsverkrachting, seksueel geweld, uit de hand gelopen sexting, online-shaming, verspreiden van HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschappen, genderdysforie … Volgens de experts kan men met een degelijke seksuele opvoeding deze problemen preventief voorkomen.

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd moet alles kunnen: Recht op seks vanaf 14 jaar (Petitie>>), experimenteren met diversiteit van seks, grenzen aftasten, online sexting, chemsex (drugs en seks samen). Schaamte is uit den boze, naakt mag gezien worden. En dit wordt bijgebracht op steeds jongere leeftijd. Comité Bezorgde Ouders vraagt zich af of net die vroeg libertijnse seksualisering deze problemen niet in de hand werkt? Ook justitie komt weinig tussen. Mocht men porno onder de 18 jaar strenger bestraffen, het gebruik van drugs en seks onder de 16 jaar, dan zouden er al heel wat problemen verdwijnen.


Sensoa heeft een nieuw beleidsplan voor de periode 2022-2026 opgesteld
(Bron>>). De Vlaamse regering, meer bepaald Minister van volksgezondheid Wouter Beke, keurde de beheersovereenkomst goed. Zo worden subsidies toegekend om hetzelfde libertijnse beleid verder te zetten. Leerkrachten worden opgeleid, ondersteunend lesmateriaal, websites en webinars worden aangeboden, jongerenorganisaties worden ingeschakeld, via de politiek probeert men ‘Agenda 2030’ erdoor te krijgen. Hoe meer subsidies ze krijgen, hoe meer mankracht men kan inzetten.De aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en soa-preventie zijn twee doelstellingen die Sensoa zich stelt de komende 5 jaar
. Comité Bezorgde Ouders vreest dat met een dergelijke seksuele opvoeding het grensoverschrijdend gedrag en de soa-verspreiding niet zal afnemen. Hoe meer men onveilige seks promoot, zoals online seks, chemseks (anale seks o.i.v. drugs), groepsseks, tienerseks, porno, onenightstand… hoe meer men de vruchten daarvan zal plukken. Seks hoort thuis binnen een veilige duurzame relatie waar vertrouwen, echte liefde is en de bescherming optimaal. Daar heeft men geen last van soa’s, is een condoom niet nodig hiertegen en is zelden gevaar van verkrachting.

Een andere doelstelling is het bevorderen van het seksueel welbevinden, ook van de meest kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een handicap. De seksuele gezondheid moet bespreekbaar worden. Wat hier terug opvalt, is dat men seks loskoppelt van een relatie. Binnen een goede relatie zal meestal een hoog gehalte zijn van seksueel welbevinden. Als de relatie minder is, zal dat zich uiten in een verminderde seksuele voldoening. Maar Sensoa heeft het nergens over het belang van een goede relatie, enkel het seksueel welbevinden. Daardoor slaan ze de bal mis. Zij verlagen het seksueel welbevinden tot het hebben van plezier, bevrediging, een lichamelijke daad. Ze zien het ook als een behoefte waaraan moet voldaan worden. Zo worden sommige bewoners van een residentie doorverwezen naar een prostitué om hieraan tegemoet te komen. Hierbij mist men de essentie van seksualiteit, het één worden van geest, ziel en lichaam van twee mensen die elkaar liefhebben.

Een ander doel van Sensoa is om meer geplande en gewenste zwangerschap bevorderen.
In hun plan leest men enkel hoe men anticonceptie bij de mensen wil brengen (bij kwetsbare gezinnen en jongeren via apotheker, arts, begeleiders van jongeren en volwassenen … ).
Comité Bezorgde Ouders gelooft niet in het eenzijdig aanbevelen van anticonceptie als het ultieme middel om ongewenste zwangerschappen te doen afnemen. Anticonceptie is niet 100 % veilig en men geeft zo een vals gevoel van veiligheid. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Het opnemen van eigen verantwoordelijkheid over zijn vruchtbaarheid bij de seksualiteitsbeleving is daarbij cruciaal, anders is er geen ommekeer mogelijk. Volgens het rapport van de nationale evaluatiecommissie van 2018 vindt bijna 4/5 van het aantal abortussen plaats bij ongehuwden of gescheiden personen, dus binnen losse relaties. Bij gehuwden is het aantal abortussen merkelijk kleiner, namelijk 1/5. Blijkbaar is een onverwacht leven op komst daar meer welkom. Dus, geen seksuele gemeenschap voordat men een stabiele relatie heeft, vermindert de kans op ongewenste zwangerschappen. Sensoa zal dat wel weten, maar deze aanpak zou de seksuele ontwikkeling van de jongeren schaden, volgens hen. Daarom houden ze het bij het verdelen van anti-conceptie.

Verder verwijst Sensoa naar het belang van een goede samenwerking met de media, de politiek en diverse organisaties, zowel nationaal als internationaal. Van de media krijgen ze zeker het forum om hun campagnes te delen. Wij komen uitzonderlijk aan het woord.

Durft men nog veilige grenzen aan te geven? Hongarije durft dit wel en wordt hiervoor op de korrel genomen (Bron>>). Onze jongeren worden heen en weer geslingerd en ontregeld (genderdysforie, diversiteit seksualiteit) omdat men bepaalde zekerheden op losse schroeven zet en diverse voorbeelden van randfenomenen voorschotelt. Op die manier missen de jongeren een duidelijke structuur en duidelijke grenzen.


Dat de minister dit contract met Sensoa zo maar verlengt zonder het stellen van voorwaarden is te betreuren. Onze minister zou moeten nagaan of deze aanpak van Sensoa positieve vruchten voortbrengt voor het welzijn van de jongeren en de gezinnen. Minister Vervotte heeft destijds een campagne van Sensoa niet willen subsidiëren omdat ze niet achter de inhoud van de campagne stond. Waar zijn de huidige kritische stemmen in de politiek? Wanneer gaat justitie druggebruik en kinderporno aan banden leggen? Men wil het strafrecht vernieuwen maar we zien dat men steeds meer toelaat, o.a. seks vanaf 14 jaar, en gedoogt. En sommige jongeren maken hier gretig gebruik van, met alle gevolgen van dien.

Comité Bezorgde Ouders zal Sensoa blijven volgen en de nodige kritische noten laten klinken, zodat ook het onderwijs, de politiek en de maatschappij dit beleid niet klakkeloos overneemt. U mag ons daarin steunen door de nieuwsbrieven te verspreiden en de petities te ondertekenen. Dank alvast voor elke steun.

Samen sterk!

Translate >