September 2016, Het Burgerinitiatief voor een verbod op draagmoederschap.

 

Meer en meer zien we draagmoederschap rondom ons. Sommigen menen dat als daarvoor betaald wordt, dit gewoon een dienst is aan koppels die geen kinderen zelf kunnen voortbrengen, een techniek. Aangezien er reeds zoveel technische ingrepen zijn om de vruchtbaarheid bij te staan, waarom zou ook hiervoor geen indicaties bestaan die het verantwoorden? Daarom is het verbieden van draagmoederschap niet zo eenvoudig, om het even wie de wensouders ook zijn. De wens om een kind in de armen te sluiten is bij velen een droom …

1. Er bestaat geen ethisch verantwoord draagmoederschap. In december 2015 heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid het draagmoederschap veroordeeld als een inbreuk op de menselijke waardigheid, de waardigheid van de vrouw. De vrouw wordt als het ware een louter instrument om de kinderwens van een derde te vervullen. In feite gaat het om een vorm van kinderhandel. De draagmoeder moet alle risico’s van de zwangerschap doorstaan, naast de ingrijpende hormonale veranderingen is er de groei van de baby die zij draagt en de gevaren van de bevalling zelf. Wat moet de draagmoeder wel doen als het kind gehandicapt is? De normale logica, de hechting aan het kind dat zij draagt is bij elke moeder aanwezig, daarom is de scheiding des te moeilijker.

2. De stemmen gaan op om een wettelijk kader op te zetten om al deze risico’s op te vangen. Dit zal nooit ten volle lukken en zeker niet met honderd procent zekerheid. Wel zal daardoor een belangrijke toename van het gebruik van draagmoederschap ontstaan. U kan het vergelijken met een toename van het autoverkeer wegens een autostrade die aangelegd wordt. Er zal veelvuldig gebruik van gemaakt worden.
In 2010 is in België een wet gestemd die het commercieel draagmoederschap verbiedt. Groot-Brittannië heeft niet-commercieel draagmoederschap gelegaliseerd. We zien dat de vraag naar buitenlandse draagmoeders enorm is gestegen. Petra de Sutter, transgender, van de partij Groen heeft zelf geen gezin. Wel werkt ze als diensthoofd van fertiliteit in het academisch ziekenhuis te Gent. Zij heeft nu een samenwerking met een Indische organisatie op touw gezet om draagmoeders te kunnen aanbieden (Bron >>). Het is duidelijk dat hier zwakkere groepen worden aangesproken om dit soort wens te vervullen.

3. Het kind heeft het recht om zijn biologische oorsprong te kennen en opgevoed te worden door zijn eigen vader en moeder. Bij draagmoederschap mist het kind meestal één van zijn ouders, soms allebei. Men deinst er niet voor terug anonieme gameten/of donoren te gebruiken. Ook al zouden die donoren zich bekend maken als het kind eenmaal volwassen is, dan nog moet het kind zijn ouder(s) missen wanneer het opgroeit en kan het geen band met zijn oudersopbouwen. Hoe moet het kind zijn eigenidentiteit vormen? Het kind stamt af van een draagmoeder, gevormd door anonieme donor(s) (eicel en/of sperma) en nadien geadopteerd door de wensouder(s).Onderzoek toont verder aan dat de scheiding van de draagmoeder psychologische schade teweegbrengt bij het kind. Enerzijds benadrukt men dat een goede zwangerschap heel belangrijk is voor het kind, anderzijds mag de draagmoeder zich niet teveel hechten aan het kind. Het scheppen van geborgenheid en aanvaarding kan hier niet ten volle aan bod komen.

4. In de praktijk bestaat het zogenaamd altruïstisch of niet-commercieel draagmoederschap: maar de draagmoeder krijgt altijd schadevergoedingen, onkostenvergoedingen en andere compensaties die in feite vermomde salarissen zijn. Ook de donoren krijgen een financiële vergoeding. Als u niet veel bezit, kan dit een reden zijn om hieraan mee te doen.

Besluit: Het is dan ook duidelijk dat de enige oplossing is het draagmoederschap te verbieden in binnen-en buitenland. Zowel in het linkse als rechtse kamp van het politieke spectrum gaan gelukkig stemmen op tegen draagmoederschap. Feministen vinden terecht dat het in wezen gaat om de uitbuiting van het vrouwenlichaam. In landen zoals Frankrijk, Zweden, Noorwegen is het gelukkig reeds wettelijk verboden. Zogenaamd ethisch draagmoederschap is een flagrante leugen.

Het gebruik ervan gaat in zowel TEGEN DE WAARDIGHEID VAN DE VROUW ALS DE RECHTEN VAN HET KIND. Draagmoederschap aanmoedigen komt in feite neer op kinderhandel en het uitbuiten van arme vrouwen.

Translate >