25 november 2022, Center for Family, door Stefano Gennarini


Tweeënzestig landen kwamen woensdag in opstand tegen de Europese Unie, de regering van Biden en andere machtige westerse landen in de Algemene Vergadering van de VN. De landen probeerden controversiële taal over abortus, homoseksualiteit en transgenderisme te verwijderen in een resolutie over vrouwen en ontwikkeling. Hun poging mislukte, maar de stemming toonde aan dat er geen consensus bestaat bij de Verenigde Naties over deze kwesties.

Progressieve westerse mogendheden en de woke VN-bureaucratie willen dat de wereld denkt dat deze kwesties op internationaal niveau zijn aanvaard en niet controversieel zijn. Steeds meer landen uit Afrika en elders laten zien dat ze niet aanvaard zijn, zoals deze week in de Tweede Commissie van de Algemene Vergadering deden.

Traditionele landen beschuldigden het Westen ervan zich meer te bekommeren om controversiële sociale kwesties in plaats van beleid te financieren om vrouwen te helpen ontsnappen aan armoede en honger.

“We zijn de miljoenen vrouwen vergeten die vandaag, 24 november, niet in staat zijn om één enkele maaltijd voor zichzelf te nuttigen, één enkele maaltijd voor hun kinderen, één enkel glas water voor zichzelf, één enkel glas water voor hun kind,” zei een afgevaardigde uit Kameroen kort tijdens de aanneming van de resolutie.

Hij zei dat VN-agentschappen arme landen routinematig vertellen dat westerse regeringen alleen geld beschikbaar hebben gesteld voor “seksuele rechten en uitgebreide seksuele voorlichting” en “vrouwen en meisjes in al hun diversiteit”.

Traditionele landen beschuldigden het Westen ervan zich meer te bekommeren om controversiële sociale kwesties in plaats van beleid te financieren om vrouwen te helpen ontsnappen aan armoede en honger.

De afgevaardigde was zichtbaar gefrustreerd dat de onderhandelingen over de resolutie te veel gericht waren op controversiële sociale kwesties.

In plaats van te debatteren over “financiering voor het opbouwen van veerkracht, infrastructuur, beroepsscholen, middelen voor economische empowerment van vrouwen”, zei hij, “we hebben meer energie besteed aan het debatteren over het aantal verwijzingen naar gendergerelateerd geweld, uitgebreide seksuele voorlichting en meervoudige en elkaar doorkruisenede vormen van discriminatie omwille van ras, gender, geloof.” Dit zijn zeer controversiële termen in VN-onderhandelingen die niet door alle landen internationaal worden aanvaard.

Kameroen was een van de tweeënzestig traditionele landen die tegen het in de resolutie opnemen van ” meervoudige en elkaar doorkruisenede vormen van discriminatie” stemden. De term genderbeleid, algemeen bekend als “woke”, wordt door westerse landen gepusht om homo- en transgenderkwesties toe te voegen als transversale problemen in het VN-beleid.

Hij beschuldigde westerse landen ervan de VN te veranderen in een verdeeldheid zaaiende “elitaire academische wereld” en zich te concentreren op een westerse “individualistische mensenrechtenagenda” in plaats van universeel overeengekomen ontwikkelingsprioriteiten.

Hoewel traditionele landen er uiteindelijk niet in slaagden de controversiële taal te verwijderen, bleek uit de krachtige steunbetuiging van een derde van de VN-lidstaten dat de oppositie tegen genderbeleid bij de Verenigde Naties is toegenomen. Dit ondanks druk van de regering-Biden en de Europese Unie.

Verschillende afgevaardigden herhaalden de verklaring van Kameroen, waaronder Indonesië, Egypte, Saoedi-Arabië, Pakistan, Irak, Nigeria, die namens Algerije, Ethiopië, Maleisië, Iran, Niger, Soedan, Senegal, Syrië en anderen spraken.

Het verzet tegen genderideologie is bij de Verenigde Naties gestaag gegroeid naarmate meer landen zich bewust worden van de implicaties van het toevoegen van taal over “meervoudige en elkaar doorkruisende vormen van discriminatie” in VN-resoluties.

VN-agentschappen implementeren de term waarbij ze de acceptatie van homoseksualiteit en transgenderkwesties willen bevorderen. Een checklist van het VN-mensenrechtenbureau om minderheden te beschermen, voegt bijvoorbeeld systematisch LGBT-zorgen toe aan de VN-programmering onder de kop “Multiple, Compounded and Intersecting Discrimination”. Het agentschap voor vrouwen, UN Women, heeft ook een Intersectionality Resource Guide en Toolkit die seksuele geaardheid en genderidentiteit onder dezelfde rubriek promoot.

Eenentwintig landen maakten bezwaar tegen de term toen deze voor het eerst werd gebruikt in de jaarlijkse resolutie over vrouwen en ontwikkeling. Sindsdien is het bezwaar van traditionele landen toegevoegd aan veel VN-resoluties over vrouwenkwesties. Dit jaar hebben traditionele landen voor het eerst amendementen voorgesteld om de term te schrappen uit resoluties in de derde commissie en de tweede commissie van de Algemene Vergadering.

Bron: https://c-fam.org/friday_fax/opposition-growing-to-woke-gender-policies-at-un/

Translate >