De lente hangt in de lucht, de bloemen en blaadjes ontluiken. Dit is een uitstekende tijd om over het mooie geheim van de liefde te lezen, nu we wat meer vrije tijd vinden door de coronacrisis. We bevelen enkele boeken aan waarin een goede seksuele en relationele opvoeding aangeboden wordt aan tieners en jongvolwassenen. Ook een goed boek voor ouders om hen te ondersteunen in de seksuele opvoeding van hun kinderen, prijzen we aan.

Vooreerst vindt u informatie over het uitstel van de stemming van de verruiming van de abortuswet en onze aanbevelingen. Als volgt vindt u een artikel dat het belang van goede seksuele opvoeding beklemtoont en dat het beschikbaar stellen van anticonceptie niet het enige zaligmakende middel is. Voorts vindt u een artikel over de werking van de anticonceptiepil en de bezwaren die eraan verbonden zijn. Als slot leest u over de rechtszaak die Gabriël Kuby heeft gewonnen tegen een Duitse radio-omroep en onze agenda. De lezing met Dr. Michael Bauwens gaat spijtig genoeg niet door. Uitstel is geen afstel.
Veel leesgenot.

DE OPINIE VAN HET COMITÉ BEZORGDE OUDERS WAT BETREFT DE UITBREIDING VAN DE ABORTUSWET.
‘Het CBO vraagt een mentaliteitsverandering’, maart 2020, CBO

We vragen dat de vertegenwoordigers van de Belgische Kamer stemmen voor de bescherming van het prille leven en tegen de uitbreiding van de abortuswet. We vragen een mentaliteitswijziging waarbij de libertijnse visie met zogenaamd recht op seks plaatsmaakt voor een visie waarbij men bewust is van eigen verantwoordelijkheid voor elk onverwacht leven binnen een seksuele relatie. Enkel zo kan het abortuscijfer dalen.
Lees verder >>

DE STEMMING VAN DE WET VOOR DE UITBREIDING VAN ABORTUS TIJDELIJK UITGESTELD.
EIB, vertaald Pro Vita, 13 maart 2020

Het voorstel tot wijziging van de abortuswet stond onlangs op de planning van de Wetstraat. Naast het optrekken van de termijn voor abortus van 12 tot 18 weken, waren er enkele andere zorgwekkende wijzigingen in het voorstel. Met een twintigtal amendementen werd de stemming voor enkele weken uitgesteld.
Lees verder >>

GRATIS ANTICONCEPTIE IS ZOETHOUDERTJE

Drs. Elise van Hoek-Burgerhart

Ook in Nederland wil men met het gratis beschikbaar stellen van de pil wegkijken van alle problemen die vrije seks met zich brengt. De schrijfster beveelt een alternatief aan. ‘Je pil, betaald door de staat, is dan de weg van de minste weerstand. Veel waardevoller én effectiever is kinderen vanaf jonge leeftijd goede waarden over gezonde seksualiteit te leren.’

Lees verder >>

HOE VROUWELIJKE HORMONEN TEGEN VROUWEN INGEZET WORDEN

Hoe werkt de anticonceptiepil eigenlijk? Er lijkt echter een kentering te komen, een afnemend aantal vrouwen slikt de pil. Hoe komt dit? Aan pilgebruik kleven namelijk ook bezwaren, waarover steeds meer bekend wordt. Hoe werkt de anticonceptiepil eigenlijk? En de abortuspil?
Lees verder >>

BOEKEN OVER SEKSUELE EN RELATIONELE OPVOEDING VOOR TIENERS EN JONGVOLWASSENEN.

Op school en in de media krijgt uw zoon of dochter dikwijls de libertaire visie op seksualiteit te zien. Het is belangrijk dat ze vernemen hoe ze op een positieve manier met eigen seksualiteit kunnen omgaan, zodat foutieve opvattingen worden rechtgezet.

VOOR TIENERS stellen we zes boeken voor met de nodige commentaar. In deze rustige periode door de coronacrisis kan u misschien met uw zoon of dochter een boekje doornemen en hierover samen verder praten.
Lees verder >>

VOOR DE JONGVOLWASSENEN hebben we twee boeken die een gezonde visie weergeven op seksualiteit. Voor de ouders kan het ook boeiend zijn deze even door te nemen. Dan hebt u alvast gespreksstof.
Lees verder >>

MET KINDEREN PRATEN OVER SEKSUALITEIT. BLOZEN MAG

Sabrina Brons- Van der Weken

Dit is een ideaal boek voor de ouders. Praten over seksualiteit vinden ouders niet makkelijk maar het is nodig. Maar hoe doe je dat? Op welke leeftijd begin je? Wat zeg je wel en wat nog niet? Hoe ga je om met eigen schroom en schaamte? Met praktijkvoorbeelden laat Sarina Brons zien hoe het kan: open en eerlijk praten zonder dat seksualiteit beladen of platvloers wordt.
Lees verder >>

GABRIELE KUBY HEEFT EEN RECHTSZAAK TEGEN DEUTSCHLANDRADIO GEWONNEN

(foto: Gabriele Kuby. beeld RD, Anton Dommerholt)

De Duitse publicist en criticus van de genderideologie Gabriele Kuby heeft een rechtszaak tegen Deutschlandradio gewonnen. Een rechtbank van Hamburg legde de zender wegens smaad en laster een boete op, zo meldde de Duitse nieuwsdienst Idea zaterdag.
Lees verder >>

ALL TOGETHER FOR LIFE – 2020 (March for Life Brussels)

Door de verspreiding van het coronavirus is het moeilijk om ons dit jaar fysiek te mobiliseren om de levens van de meest kwetsbaren te verdedigen. Dus wijzigen we het concept! We stellen u drie acties voor:
Meer info >>

Dank voor uw interesse. Stuur deze nieuwsbrief gerust door, zodat velen op de hoogte worden gebracht van ons nieuws en onze acties. Doet u ook mee met de actie ‘All together for life 2020’. Zo blijven we samen actief en verbonden online.

Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >