.Eerst willen we de uitslag van de stemming in de commissie Justitie weergeven van het wetsvoorstel voor de verruiming van de abortuswet en een persartikel van het Europees Centrum Bio-ethiek, samen met ons uitgebracht. Vervolgens stellen we een interessante reportage voor die ouders/tieners bewust maakt van de gevaren van internet. Jongeren info live introduceert haar nieuwe webpagina en meer. En als slot vindt u een klacht van ouders, onze agenda en een schrijfactie.

 

Veel leesgenot.

 

PERSBERICHT: MEER DAN 10 900 BURGERS WAARVAN 2500 PROFESSIONELEN UIT DE

GEZONDHEIDSSECTOR TEKENEN VERZET AAN TEGEN HET WETSVOORSTEL VOOR EEN

VERRUIMING VAN DE ABORTUSWET.

De twee Belgische petities abortus-avortement.be, voornamelijk gericht op het Franstalige taalgebied, en het Comité bezorgde ouders op Citizengo, gericht op het Nederlandse taalgebied, hebben de krachten gebundeld en verzamelden tot 20 december meer dan 10 900 handtekeningen. Lees verder >>

 

 

 

STEMMING WETSVOORSTEL UITBREIDING ABORTUSWET IN DE COMMISSIE JUSTITIE.

 

 

 

Na een tweede lezing heeft de Kamercommissie Justitie het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet goedgekeurd. Na het kerstverlof verhuist het dossier naar de plenaire vergadering, maar er liggen nog heel wat hindernissen op het ethische pad voor abortus tot 18 weken in de zwangerschap kan. De tegenstanders van het voorstel, N-VA, CD&V en Vlaams Belang, vragen een advies van de Raad van State, wat het proces zeker met een maand vertraagt. Zij vinden dat het wetsvoorstel met haken en ogen aan elkaar hangt en hopen dat de Raad van State er brandhout van maakt.

Verslag van de tweede lezing (Bron >>) in de commissie Justitie en de aangenomen wettekst .

Lees verder >>

De mandatarissen die tegen gestemd hebben zijn : De drie rechtse partijen hebben tegengestemd. Het aantal stemgerechtigden is evenredig met de grootte van de partij. N-VA: Christoph D’Haese, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh VB: Marijke Dillen, Dries Van Langenhove CD&V: Els Van Hoof

 

 

PETITIE: STEM VOOR HET ONGEBOREN LEVEN: Teken hier >>

 

 

HELP, MIJN BORSTEN STAAN ONLINE. EVI HANSEN OVER DE IMPACT VAN HET INTERNET.

In ‘Help, mijn borsten gaan online’ onderzoekt Evi Hanssen de negatieve gevolgen van sociale media en het internet. Want de jeugd loopt rond met al die gevaren in hun zak, maar hun ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. De fenomenen ‘grooming’, ‘’sexting’, ‘catfish’ en ‘sextortion’ neemt ze onder de loep in vier verschillende afleveringen.

 Lees verder >>

 

 

 

JONGEREN INFO LIFE HEEFT EEN VERNIEUWDE WEBSITE.

 

De site wil een steun zijn voor vrouwen op zoek naar informatie en steun voor een onverwachte zwangerschap. www.ongeplandzwanger.be

 

 

 

 

WORKSHOPS RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING.

Het is bemoedigend dat scholen JIL al verscheidene jaren terug vragen en haar workshops ‘Relationele Seksuele Vorming’ sterk waarderen. Om de stijgende aanvragen het hoofd te kunnen bieden, zullen ze in 2020 een vrijwilligersgroep verder trachten uit te bouwen en twee halftijds betaalde werkkrachten in dienst nemen. Allerminst evident voor een niet-gesubsidieerde organisatie. Meteen een warme oproep om het JIL-project te steunen aan al diegenen die onze hulp en preventie broodnodig vinden. www.jongereninfolife.be

 

 

KLACHT: EEN MOEDER VAN EEN 17-JARIGE STUDENTE AGEERT SAMEN MET HAAR DOCHTER TEGEN HET VERPLICHT LEZEN VAN EEN PERVERS BOEK.

“De school van onze dochter, Saint …, wordt slecht behandeld door een paar Nederlandstalige leraren die 17-jarige studenten willen dwingen een pervers boek te lezen, ‘Het Smelt’ van Lize Spit. Het is uiterst schadelijk, vulgair, met banale erotiek en ondraaglijk. En de professoren nemen het recht op om deze thema’s in het Nederlands of in het Engels aan te snijden.

Lees verder >>

 

 

SCHRIJFACTIE.

Hoe langer hoe meer erkent de medische wereld dat anticonceptie niet 100 % sluitend is, ook het condoom niet ( Bron >>). Volgens een onderzoek van de Alan Gutmacher Stichting blijkt dat de faalkans van condoomgebruik in het eerste jaar 13% is (Ranjit, 2001). Wanneer jongeren geadviseerd worden veilig te vrijen, mogen zij dus in principe Russisch roulette spelen daar de kans op falen 1 op 7 bedraagt.’ Reclame hiervoor midden in de inkomhal van het centraal station van Brussel is ongewenst. De jongeren worden een vals veiligheidsgevoel voorgehouden, waardoor zij aangespoord worden om meer geslachtsverkeer te hebben en zo het besmettingsrisico nog verhogen. Het aanbieden van het condoom heeft veelal net het tegenovergestelde effect dan wenselijk. Link >>

Laten we niet alleen aanstoot nemen. Laten we massaal schrijven naar de NMBS?

Adres>>

Facebook>>

 

 

AGENDA: UNIVERSITÉ DE LA VIE.

Het thema is ‘Quel sens à la vie?’

Vier avonden, het begint 13 januari 2020.

Het gaat door in Gent en Brussel in het Frans. Meer info >>

 

 

Hartelijk dank voor jullie interesse en steun. Op Facebook kan u ons ook volgen (facebookgroep >>). U mag altijd zelf een artikel aanbevelen of zelf schrijven. Bij voorbaat dank.

 

 

We zien uit naar een strijdvaardig jaar 2020 voor ons samen waarbij we vrijuit spreken waar nodig om een ommekeer te brengen in de ‘atmosfeer’ van onze samenleving.

 

Samen sterk!

 

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

 

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

 

Translate >