Dokter Devos, gynaecoloog.

Het condoom heeft een beperkte veiligheid daar het correct toepassen voor debutanten niet gemakkelijk is: lekkage, afschuiven, scheuren, emotionele stress, fouten tijdens en na het verwijderen…..

In “Bulletin medical de l’IPPF (International Planned Parenthood Federation) (1) vol. 41 no 1 ” lees ik: “Het condoom indien systematisch en correct gebruikt, is uiterst veilig tegen het doorgeven van Soa’s. Aan de cliënten moeten duidelijke instructies worden gegeven, een demonstratie inbegrepen (sic) alsook raadgevingen aangaande lubricatie(insmeren), het bewaren en de manipulatie.”

Dit is wel iets anders dan ze uit een publieke dispenser (verdeler) halen.

Volgens een onderzoek van de Alan Gutmacher Stichting blijkt dat de faalkans van condoomgebruik in het eerste jaar 13% is (Ranjit, 2001). Wanneer jongeren geadviseerd worden veilig te vrijen, mogen zij dus in principe Russisch roulette spelen daar de kans op falen 1 op 7 bedraagt. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat condoompromotie geen overdonderend positief effect heeft gehad op het voorkomen van Soa’s onder de jongeren.

Van der Laar, e.a. (2002) laten bv. zien dat er een algemene stijging is van SOA’s onder alle bevolkingsgroepen, maar dat jongeren met name worden getroffen door Chlamydia en meer recentelijk HPV. Dit zijn twee gevaarlijke en hardnekkige ziektes die moeilijk te bestrijden zijn en kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. HPV wordt ook in verband gebracht met onder andere baarmoederhalskanker. HPV is derhalve niet aan te pakken met condoomgebruik, omdat het virus over een veel groter gedeelte van het lichaam kan worden verspreid dan dat van de geslachtsorganen en vloeistoffen. (Rozendaal 2002: 70-72).

Jongeren worden een vals veiligheidsgevoel voorgehouden, waardoor ze aangespoord worden om meer geslachtsverkeer te hebben en het besmettingsrisico te verhogen. Het is niet omdat je een veiligheidsgordel draagt dat je meer gas mag geven. Met verhoogde promiscuïteit en gebrek aan moraliteit heeft condoomgebruik en seksuele voorlichting geen zin. (Cave : Durex = belangrijke sponsor van Sensoa).

(1) IPPF de belangrijkste abortus provider wereldwijd is een afdeling van de Alan Gutmacher stichting waarvan Sensoa één van de talrijke nationale agentschappen is, verspreid over gans de planeet.

HPV : Human papilloma virus is samen met Chlamydia één van de meest verspreidde Soa’s. Er bestaan tussen de 80 en 100 verschillende varianten van de virus. Sommige veroorzaken genitale wratten, maar deze die baarmoederhalskanker verwekken en verbonden zijn aan anale kanker geven geen aanleiding tot symptomen bij de gastheer(vrouw). HPV wordt verspreid langs huid naar huid en via slijmvliescontact. Vandaar dat wij nu ook een belangrijke toename registreren van mond-en keelkanker.

HSV : Herpes simplex virus Types I and II Genitale herpes is het gevolg van een virale besmetting overgebracht via intiem contact met de vochtige slijmvlies bekleding van de genitalia. éénmaal in het lichaam blijft het daar. Een uitslag of ulceraties komen te voorschijn. Genitale herpes wordt voornamelijk veroorzaakt door het herpes simplex virus van het type II (HSV II). Het kan echter ook veroorzaakt worden door het HSV I, dat gewoonlijk verantwoordelijk is voor koortsblaasjes (herpes labialis). Genitale herpes kan worden overgebracht zonder symptomen te veroorzaken. Enkel 80% van deze die besmet worden geven een positieve test voor de virus. Bij de meeste mensen is genitale herpes een occasionele recidiverende, soms zeer pijnlijke aandoening (bv. tijdens de maandstonden) waarvoor nu een werkzame behandeling beschikbaar is. Genitale herpes word overgebracht door rechtstreeks intiem contact met een partner die op dat ogenblik besmettelijk is. De HSV II infectie wordt hoofdzakelijk overgebracht gedurende vaginale of anale seks en de HSV I door orogenitale seksuele contacten (mondcontact  met de geslachtsorganen). Het virus dringt het lichaam binnen via kleine wonden in de huid of in de slijmvliezen. Het is mogelijk dat het virus reeds enkele jaren in het lichaam aanwezig was, zonder enig teken van leven te vertonen. Men kan dus onmogelijk vaststellen of men het virus gekregen heeft van een recente partner of van iemand die men verschillende jaren geleden gekend heeft. Het is mogelijk de aandoening over te krijgen van een partner die geen symptomen van genitale herpes vertoont.

 

Translate >