Meer dan 10.900 burgers waarvan 2.500 professionelen uit de gezondheidssector tekenen verzet aan tegen het wetsvoorstel voor een verruiming van de abortuswet.

 

De twee Belgische petities abortus-avortement.be, voornamelijk gericht op het Franstalig taalgebied, en het Comité bezorgde ouders op Citizengo, gericht op het Nederlands taalgebied, hebben de krachten gebundeld en verzamelden tot 20 december meer dan 10.900 handtekeningen ( dubbele uitgesloten ).

De ondertekenaars, waaronder, opvallend, 80 gynaecologen, beschouwen dit wetsvoorstel als een voortijdige poging om de wachttermijn voor abortus te verlengen tot 18 weken. Dit is helemaal niet verrechtvaardigd door het advies verstrekt door de experten gehoord door de Kamer in 2018 en waarvan slecht 6 op een totaal van 20 experten zich toen hebben uitgesproken voor een verlenging van de wachttermijn. Door de termijn te verlengen van 14 tot 20 weken zwangerschap, creëert het voorstel een lange periode met mogelijk belangrijke gevolgen voor de vrouw. Een interventie na 14 weken betekent een totaal andere medische ingreep en is meer traumatisch voor de vrouw. De zorgverstrekkers maken zich ook ongerust dat de nodige reflexie zal verloren gaan door het afschaffen van de bedenktijd. Ter vergelijking, zelfs in Nederland waar de wetgeving vrijer is dan bij ons, wordt deze bedenktijd op 5 dagen gehandhaafd. Meer dan 85% van de Europese landen beperken de wettelijke wachttijd tot 3 maand of minder.

Dit wetsvoorstel is volgens de ondertekenaars van de petities helemaal niet nodig, het is “de grote vlucht vooruit” zonder rekening te houden met de vele moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Het verbrijzelt het breekbaar evenwicht tussen de vrijheid van de vrouw en de zorg voor het groeiend leven.

Op donderdag 19 december publiceerden 10 gynaecologen een “carte blanche” in L’Echo en le Soir. Ze weerleggen de noodzaak van een verruiming van de abortuswet. Ter vergelijking, het parlement hoorde minder dan 5 gynaecologen en minder dan 20 personen in totaal!

Reeds een aantal weken maakt een groot deel van de medische wereld duidelijk in de media dat zij tegenstander is van deze wetswijziging. De vraag vandaag is niet of men voor of tegen abortus is, maar wel of men voor of tegen deze ingrijpende verandering van het wettelijk kader is. Juist daardoor heeft de tegenbeweging zo’n omvang genomen en overschrijdt ze de klassieke Belgische tegenstellingen.

Een gynaecoloog die zelf een centrum voor familiale planning heeft opgericht en meer dan 100 abortussen heeft uitgevoerd heeft zijn krachtig protest neergeschreven op www.abortus-avortement.be. “Als oprichtster van een centrum voor gezinsplanning en activiste in de jaren negentig heb ik honderden vrijwillige niet-therapeutische zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, toen het nog verboden was, en vervolgens, nadat de wet was aangenomen. Als specialist in haptonomie sinds meer dan 25 jaar, kan ik niet instemmen met een beslissing om het leven van een kind te beëindigen op 20 weken (van amenorroe). Op 20 weken voelt het, heeft het gewaarwordingen en reageert het op prikkels. In de jaren negentig was de foetus levensvatbaar vanaf 28 weken, vandaag reeds vanaf 22 weken. Bovendien is op deze leeftijd (20 weken) het geslacht gekend, wat de weg vrijmaakt voor gender gerelateerde abortussen. »

Wij zijn dus nog zeer ver verwijderd van een “gerijpt debat” of van “ een breed front” zoals sommigen beweren.

Dr De Muylder, gynaecoloog

Dr Tennstedt, geneesheer met ervaring in een centrum voor familiale planning

Dr Maréchal, huisarts, Voorzitter van de Société Médicale Belge Saint-Luc

Dr Pirson, psychiater

Dr Weynants, pediater

Dr Salmon, huisarts

Mme Ansay, verpleegster

Mme Bocquet, aanstaande moeder

Mevr. Jonckheere, Comité bezorgde ouders

Contact: http:/abortus-avortement/be/

https://www.citizengo.org/nl/lf/175514-petitie-voor-bescherming-van-het-ongeboren-leven-belgie

Translate >