Beste vrienden,

 

Hier zijn we met onze vakantienieuwsbrief. In het eerste deel brengen we u twee artikelen die gaan over de wetgeving van interseksualiteit en gender en een getuigenis van een moeder die vertelt hoe haar kind in verwarring raakte door deze genderideologie. Ook vindt u een petitie die loopt tegen de LHBT-indoctrinatie tijdens het jeugdjournaal NOS en één die ageert tegen Gay Pride in Disneyland Parijs.

 

U leest meer informatie over de in werking tredende nieuwe wet, namelijk dat ongeboren kinderen voortaan in het bevolkingsregister worden opgenomen. Voorts vindt u een artikel over de ‘kolonisatie’ van Afrika door het Westen met hun reproductieve rechten voor de vrouwen en een aansluitende petitie. Als laatste vindt u de agenda.

 

INTERSEKSUALITEIT EN GENDER

 


Men haalt ‘interseksualiteit’ uit de pathologie en maakt hiervan een mensenrecht. Hetzelfde heeft men gedaan met homofilie. Het is hier duidelijk de bedoeling om de gevallen van interseksualiteit (1 %) uit te vergroten en die samen met de andere genderdiversiteiten in de kijker te plaatsen. Zo kan men nog meer aandringen op de noodzaak van het geslacht X.

 “INTERSEKSUALITEIT”: EUROPA EN BELGIË WILLEN DE BLADZIJDE VAN DE PATHOLOGIE OMSLAAN. Lees verder >>

 

De transgenderwet van 2018 moet volgens het Grondwettelijk Hof herwerkt worden wegens discriminatie van wie zich noch vrouw noch man voelt. De mogelijkheid X op het paspoort of het afschaffen van de geslachtsregistratie zou dit probleem moeten oplossen. Onze democratie verwordt tot de dictatuur van de rechterlijke macht onder het goedkeurend oog van een CD&V minister van justitie Koen Geens. Hierbij worden de uitzonderingen genormaliseerd en worden die in de wet vastgelegd. Het gevolg hiervan is dat men het beeld verlaat waarbij man en vrouw mekaar aanvullen. Met alle respect voor deze uitzonderingen vragen wij deze derde optie X niet goed te keuren.

 TRANSGENDERWET WORDT DEELS VERNIETIGD: NAAST MAN EN VROUW, BINNENKORT OOK X OP DE IDENTITEITSKAART? Lees verder >>

 

 

 EEN CANADESE FAMILIE DIENT EEN KLACHT IN NADAT HUN ZESJARIG KIND OP SCHOOL IN DE WAR WAS GEBRACHT DOOR GENDERTHEORIE. Lees verder >>

 

 

 

Het Jeugdjournaal NOS laat op vrijdag 21 juni een jongetje van negen zien dat volledig als travestiet gekleed gaat. Dit werd geframed in het kader van ‘jezelf kunnen zijn’. Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een bericht met nieuwswaarde, maar om een doelbewuste poging om dergelijk gedrag in de ogen van de kinderen die naar het Jeugdjournaal kijken te normaliseren.

 PETITIE : STOP LHBT INDOCTRINATIE BIJ JEUGDJOURNAAL Teken hier >>

 

 

Disneyland Parijs heeft afgelopen maand haar eerste officiële “Gay Pride” gehouden. Wij vragen u om toekomstig geplande “Magical Pride” of andere “Gay Pride”-evenementen af te gelasten ter bescherming van de kinderen. En om Disney toegankelijk te laten blijven voor mensen van alle achtergronden en overtuigingen. 

 

STOP WERELDWIJDE LHBT-INDOCTRINATIE DOOR DISNEY  Teken hier >>

 

REPRODUCTIEVE GEZONDHEID

 

De VN heeft in 1994 de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten omgedoopt tot ”mensenrechten”. Van dan af werden anticonceptiemiddelen gestuurd naar het Afrikaanse continent en werd ook abortus geïntroduceerd als mensenrecht. De uitgaven hiervoor werden fors verhoogd, veel meer dan de investeringen voor onderwijs, water, sanitair en gezondheidszorg. De Afrikanen hunkeren naar faciliteiten om veilig te kunnen bevallen, maar geen faciliteiten om zwangerschappen af te breken. Geef deze mensen goed onderwijs en een baan en zo wordt het krijgen van kinderen automatisch uitgesteld.

 DOOR WESTERSE IDEEËN WORDT AFRIKA OPNIEUW GEKOLONISEERD. Lees verder >>

 

 She Decides is een organisatie die zogezegd voor ‘veilige’ abortussen gaat, wat in de praktijk zeker niet altijd het geval is. De Afrikaanse vrouw is meer geholpen met veilige bevallingen en goede kraamzorg. Er loopt bij She Decides een handtekeningenactie ‘Sign the manifest’. Zij hebben intussen 126 000 handtekeningen. De tegenactie die vindt dat men onze westerse mensenrechten niet moet opdringen aan het Afrikaanse continent heeft 125 000 handtekeningen. De organisatie ‘She Decides’ gaat verder, ook al komen er andere ministers van ontwikkeling die dit ondersteunen. Wij gaan ook verder. Tekent u ook ons manifest? 

 TEKEN DEZE PETITIE : ABORTUSFONDS NIET NAMENS ONS Meer info >>

 

In België is sinds 31 maart 2019 ‘de regelgeving betreffende het levenloos kind’ van kracht. Voortaan kunnen ouders vanaf 140 dagen (3,5 maand) na de bevruchting de registratie van hun levenloos geboren kind aanvragen en het ook een voornaam geven. De Nederlandse wet gaat verder. De leeftijd van het kind speelt daar geen rol, of het nu acht weken of acht maanden oud is.

 OOK ONGEBOREN KINDEREN IN BEVOLKINGSREGISTER. Lees verder >>

 

 AGENDA

Conferentie over de genderideologie, de schoonheid van de schepping van man en vrouw. Gabriele Kuby is een internationaal spreekster over de wereldwijde seksuele revolutie. Haar boek ‘De seksuele revolutie ‘De vernietiging van de vrijheid in naam van de vrijheid’ is in 11 talen vertaald.

 

CONFERENTIE MET GABRIELE KUBY TE GISTEL OP 14 EN 15 AUGUSTUS Meer info >>

 

We hopen velen te ontmoeten op de conferentie met Gabriele Kuby in de Abdij te Gistel. Het zal zeker de moeite waard zijn. Er heerst in Gistel tijdens de conferentie steeds een gezellige kampsfeer waarbij de samenkomsten doorgaan in de grote tent. Ook heerlijk om eens mee te maken. Er zijn kindernevendiensten. U kan er ook overnachten.

 

Als u de informatie interessant vond, stuur de nieuwsbrief dan door naar uw vrienden. Hartelijk dank!

 

Samen sterk

 

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

 

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >