30 juni 2019, Barbara Key

Het voorval speelde zich af in januari 2018 in de Devonshire Community Public School. Er werd een YouTube video bekeken in een klas van het eerste leerjaar over gender. De titel van de video was “He, She and They?!?-Gender: Queer Kid Stuff #2”. De leerkracht bleef gender theorie onderwijzen gedurende de rest van het semester en zou daarbij gezegd hebben dat er geen meisjes of jongens bestaan en dat meisjes niet echt zijn en jongens niet echt zijn. ‘Some people aren’t boys or aren’t girls. Some people are boys, some people are girls, some people are people…‘

De ouders van een van de kinderen merkten dat hun dochter daardoor beïnvloed werd omdat ze begon te vragen waarom haar identiteit als meisje niet echt was en dat ze daarom naar de dokter wou gaan. Ze zei dat ze niet zeker was of ze wel een moeder wou worden later.

De ouders spraken daar over met de leerkracht maar die zei dat gender fluïditeit deel uitmaakt van het beleid van de school. Blijkbaar was er ook een kind in dezelfde klas in die school dat symptomen had van genderdysforie (genderstoornis). Na verschillende contacten met verantwoordelijken in de school werd duidelijk dat men vanuit de school uit geen acties wou ondernemen om de vrouwelijke identiteit van kinderen positief te bevestigen.

Uiteindelijk hebben de ouders hun kind dan laten veranderen van school. De ouders hebben nu een rechtszaak ingespannen tegen de school met drie eisen. 1) Onderwijs in de klas mag de vrouwelijke identiteit niet onderwaarderen, ontkennen of ondermijnen. 2) Docenten moeten ouders inlichten over lessen die gaan over gender identiteit en over het daarbij gebruikte materiaal. 3) Ze vragen $5.000 schadevergoeding voor de gevolgen van de ondervonden discriminatie.”

Bron >>

Translate >