Juni 2019, Gezin en Leven

Sinds een aantal maanden is het in Nederland wettelijk mogelijk om alle kinderen te laten inschrijven in het bevolkingsregister, dus niet alleen degenen die levend geboren worden, maar ook de miskramen, en ook degenen die door een abortus er niet meer zijn. De leeftijd van de kinderen speelt geen rol, of ze nu acht weken of acht maanden oud zijn. Op een paar maanden tijd hebben al 5 000 mensen gebruik gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid.

Ook in België is sinds 31 maart 2019 de ‘Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind’ van kracht. Voortaan kunnen ouders vanaf 140 dagen (3,5 maand) na de bevruchting de registratie van hun levenloos geboren kind vragen en het ook een voornaam geven. Na 180 dagen (4,5 maand) is de registratie verplicht, maar kunnen de ouders het kindje ook een familienaam geven. Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan kan het kindje niet wettelijk aangegeven worden en kan het officieel geen naam krijgen. De Belgische wet gaat dus veel minder ver dan de Nederlandse wet, en houdt geen rekening met het feit dat het verdriet van de ouders losstaat van eender welke opgelegde termijn.

Translate >