Met de start van dit nieuwe jaar 2024 geven we u een kort verslag van het afgelopen jaar dat heel intens was. We zijn blij dat ons netwerk is gegroeid door de verschillende acties die we hebben ondernomen en zijn dankbaar voor de inzet van velen.
Voorts vindt u een getuigenis van meerdere ouders in de school van Zoutleeuw over grensoverschrijdend gedrag. Steeds meer grensoverschrijdend seksueel gedrag komt voor in de kleuterscholen. Zou het kunnen zijn dat de seksuele opvoeding van kleuters via het lespakket van Sensoa ”k Zag twee beren‘ en andere kinderboekjes daar iets mee te maken heeft? Deze vraag beantwoorden we voor u.

Een terugblik op het afgelopen jaar 2023.

5 januari 2024, Comité bezorgde ouders

Het was een intensief jaar, maar we hebben verschillende acties ondernomen en veel nieuwe medestanders gevonden, zowel bij professionals als bij de basis. Dat is hoopgevend.
We zien uit naar een even vruchtbaar jaar 2024 met een nog groter bereik van onze boodschap ‘Bescherm onze kinderen’. Dat we hen mogen redden uit het kluwen van de genderleugen en de valstrik van de vlugge seksconsumptie en dat ze de schoonheid van zichzelf en de seksualiteitsbeleving mogen ontdekken.
Lees verder>>

Getuigenis van meerdere ouders in de school van Zoutleeuw.
12 december 2023

In een kleuterschool in Zoutleeuw is heel wat commotie ontstaan nadat een vierjarig kind zijn broek liet zakken en een klasgenootje vroeg om ‘er in te bijten’. De directeur van de school tilt niet te zwaar aan het incident. “Dit hoort perfect thuis in de seksuele ontwikkeling van een kind.” Maar kinderpsychiater Dirk Van West (ZNA, UA en VUB) heeft daar toch een andere kijk op. “Moest men effectief zijn overgegaan tot een actie, dan is het sowieso grensoverschrijdend.”

De laatste tijd vernemen we meer de uitspraak: “Dat hoort bij de seksuele ontwikkeling.” Maar is dat wel een normaal ontdekkingsgedrag? Het valt op dat steeds meer dergelijke gevallen gesignaleerd worden in de kleuterscholen. Zou het kunnen zijn dat de seksuele opvoeding van kleuters via het lespakket van Sensoa ”k Zag twee beren‘ en andere kinderboekjes daar iets mee te maken heeft?

We verduidelijken even welke thema’s, doelstellingen en opdrachten voor de leerkracht en kleuters aan bod komen in dit lespakket en de mogelijke gevolgen voor de kleuter.
Lees verder>>

Acties

Voor hen die de Open Brief aan de ministers van Onderwijs en Welzijn nog niet ondertekend hebben en de enquête van Senso nog niet ingevuld hebben: hier kan u deelnemen. Bij voorbaat dank.
Open Brief>>
Enquête Sensoa>>

Agenda

Webinar: ‘Waarom zijn de programma’s van Sensoa schadelijk voor de fysieke en psychische gezondheid van onze kinderen en jongeren?
Organisatie: Bescherm onze kinderen
Donderdag 25 januari om 20 uur.
Meer info>>

Debat: Het genderexperiment

Zaterdag 20 januari 2024, 14 uur (onthaal vanaf 13.30 uur)
Liberas (Blauwe Zaal), Kramersplein 23, 9000 Gent
Dit boek wordt voorgesteld. Het is een debat tussen voor en tegenstanders van gendertransitie.
Dr Van Krunkelsven doet mee.
Boek>>

 

 

 

Petitie

WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet haar richtlijnen voor transgendergezondheid herzien.

Wij, ondergetekenden, maken ernstig bezwaar tegen het bevooroordeelde panel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat nieuwe richtlijnen voor de gezondheid van transgenders moet opstellen. Van de 21 panelleden is meer dan driekwart transgenderactivist. De weinige artsen zijn ofwel gespecialiseerd in HIV of zijn “genderdokters”. Er is momenteel een wereldwijde explosie van tieners die een geslachtsverandering willen ondergaan; het verklaarde plan van de WHO om hormonen en “wettelijke erkenning van het zelf geïdentificeerde geslacht” te promoten zal ontelbare jongeren, homo’s, lesbiennes en andere vrouwen met genderdysforie schaden. De WHO moet de eerste geplande bijeenkomst van deze groep in februari annuleren en teruggaan naar de tekentafel.

Teken hier>>

Wilt u deze nieuwsbrief verspreiden, zodat meer mensen geïnformeerd worden over onze acties en hieraan kunnen deelnemen? Dank bij voorbaat.

Samen sterk!

www.bezorgdeouders.be
www.bescherm-onze-kinderen.be

Translate >