5 januari 2024, Comité bezorgde ouders


Het was een intensief jaar, maar we hebben veel nieuwe medestanders gevonden, zowel bij professionals als bij de basis. Dit is hoopgevend.

Het eerste half jaar was rustig en hebben we verder onze achterban geïnformeerd met diverse artikels.

Tijdens de grote vakantie hoorden we dat het Waalse Parlement de EVRAS-gids wou goedkeuren en seksuele opvoeding verplichten volgens het EVRAS-concept. We hebben samen met de Franstaligen een enquête opgesteld met de bedoeling de burger te informeren over de inhoud van de EVRAS-gids en de Sensoa-websites (met gelijkaardige inhoud) (Bron>>). Ieder kan zijn eigen stem/mening hierover uitbrengen. Bij de Walen is er een respons van 37 500 antwoorden, bij de Vlamingen 5.244. Meer dan 90 % is tegen het invoeren van dergelijke inhoud in de schoolprogramma’s. Toch is de gids goedgekeurd door het Waalse Parlement. U kunt die enquête nog altijd invullen.

We bemerken dat de verplichte seksuele opvoeding conform de EVRAS-gids in Wallonië ook Vlaanderen heeft wakker geschud. Enerzijds zien we steeds meer hoe scholen gebruik maken van de lespakketten en vormingssessies van Sensoa. Anderzijds zien we dat er scholen resoluut zeggen, ‘nee, dat komt bij ons niet binnen’. Ook de ouders worden alert en gaan in gesprek met de leerkracht en directie en vragen welke programma’s in de school van hun kind worden gebracht. Getuigenissen van ouders en leerkrachten bereiken ons dat dank zij hun waarschuwing de lespakketten van Sensoa geen ingang vonden in de school.

Professionals hebben in november hun bezorgdheden gebundeld in een Open Brief en verzonden naar Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Hilde Crevits.
In deze Open Brief wordt duidelijk gevraagd: indien Sensoa en aanverwante organisaties het monopolie behouden dit enkel kan als ze zich conform de Belgische grondwet neutraal opstellen en hun inhoud herwerken. Indien dit onmogelijk blijkt moeten er andere organisaties worden gesubsidieerd die eveneens in lespakketten voorzien (Bron>>).

De kabinetsmedewerker van minister van Welzijn Hilde Crevits antwoordt dat ze alle bezorgdheden zullen verzamelen en meenemen om het Vlaamse beleid verder vorm te geven. Deze belofte is heel vaag en daarom hebben we een onderhoud met de minister gevraagd zodat we samen met deskundigen onze bezorgdheden en alternatieven mondeling kunnen toelichten.


De raadgever van minister van Onderwijs Ben Weyts laat ons weten dat de minister niemand verplicht de lespakketten van Sensoa te gebruiken. Het zijn wel de ministers die bepalen welke organisaties gesubsidieerd worden voor het maken van deze lespakketten en dus bepalen zij wat er voor handen is. Sensoa heeft 34 fulltimers in dienst en 102 vrijwilligers. De overheidssubsidie in 2022 bedraagt € 3 571 422 (Bron>>)! Kan er ook ondersteuning gegeven worden aan organisaties en leerkrachten die lespakketten willen maken met een andere insteek? Er is dringend nood aan een waardig alternatief.

Verder argumenteert hij: ‘Leerkrachten willen in de regel verschillende visies aan bod laten komen, zonder één visie op te leggen aan de leerlingen.’ Wij als actiecomité denken niet dat alle leerkrachten dat willen en dat de ouders dat willen. We weten dat Sensoa deze didactiek soms gebruikt om hun eigen ideologie te introduceren en de andere overtuigingen ook tevreden te stellen. Kinderen, tieners moeten niet overdonderd worden met verschillende visies. Ze zijn nog niet volwassen en erg beïnvloedbaar. Ze kunnen nog niet hun eigen opinie vormen. Mag een school nog vrij kiezen vanuit welke visie ze deze eindtermen wil invullen en dit met de nodige ondersteuning?

We zullen de ministers blijven interpelleren. Willen jullie aub de Open Brief mee ondertekenen en verspreiden zodat het voor hen duidelijk wordt dat de vraag uitgaat van zowel experts, als ouders, als leerkrachten, als directies van scholen, als burgers. Intussen zijn er ongeveer 1400 handtekeningen binnen. Het cijfer gaat gestaag omhoog.

In november hebben enkele ouders een Telegramgroep opgericht: ‘OuderSchild Chat – Bezorgde Ouders en Grootouders’ (link>>). We merken dat onze Facebookgroep Comité Bezorgde Ouders en Grootouders (link>>) nauwlettend gevolgd wordt door de factcheckers. Bepaalde zaken mogen blijkbaar niet gezegd worden. Op Twitter zijn we ook aanwezig (link>>). Like onze groepen en berichten, neem zelf deel, zo bundelen we onze krachten.

In december hebben we een nieuwe website geopend www.bescherm-onze-kinderen.be . Daar vindt u de ‘Enquête’ over Sensoa, de ‘Open Brief’ met de antwoorden van de ministers, onze agenda en getuigenissen. U kan zich op onze nieuwsbrief inschrijven.


Donderdag 25 januari organiseren we een webinar met als thema: ‘Waarom zijn de programma’s van Sensoa schadelijk voor de fysieke en psychische gezondheid van onze kinderen/ jongeren?’
U vindt hier>> meer info. Zeker een aanrader voor ouders, leerkrachten en directies van scholen. De webinar is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.


We zeggen ‘dank je wel’ aan de vele mensen die ons steunen op allerlei wijze, financieel, verspreiden van onze artikelen op sociale media, het bijhouden van de websites, het geven van een forum, het uitdelen van flyers van onze acties, … Intussen zijn bijna 10 000 flyers verspreid van de Open Brief. En de reacties blijven niet uit. Dank u wel!

We zien uit naar een even vruchtbaar jaar 2024 met een nog groter bereik van onze boodschap ‘Bescherm onze kinderen’. Dat we hen mogen redden uit het kluwen van de genderleugen en de valstrik van de vlugge seksconsumptie en dat ze de schoonheid van zichzelf en de seksualiteitsbeleving mogen ontdekken.

Samen sterk!

Translate >