Thema: De gemeenschap richt neutraal onderwijs in – Grondwet Artikel 24, § 1 – Seksuele gezondheid.

Donderdag 14 september 2023

Geachte Minister Weyts van Onderwijs,
Geachte Minister Crevits van Welzijn,

In de krant De Standaard van 6 september lezen we ‘SENSOA slaat een noodkreet over seksuele voorlichting op school. Het CLB pleit voor meer ondersteuning van leerkrachten’ (Bron>>).

Mogen we in de eerste plaats vragen, over welke seksuele voorlichting het gaat? Zoals het artikel op het einde terecht aangeeft: de ouders wachten niet op deze ideologische praktijkgerichte seksuele voorlichting van SENSOA die de psycho-affectieve ontwikkeling van leerlingen in gevaar brengt.

Neutraal onderwijs.
Het onderwijs op een officiële school moet neutraal zijn en rekening houden met de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders. Het is goed dat ouders communiceren dat ze geen seksuele voorlichting wensen op deze manier en dat de leerkrachten hiermee rekening houden.
Grondwet Artikel 24, § 1 : ‘De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.’

Terecht argumenteerde het Hof van Beroep dat scholen te weinig vrijheid krijgen om hun pedagogisch project te ontwikkelen, en zo zijn de minimumdoelen een goede aanpassing. De leerkrachten kunnen die lessen zelf invullen volgens de levensbeschouwing van de school. Waar blijft anders de vrijheid van Onderwijs?

De rechten van de ouders?
Hebben ouders niet het recht om hun eigen normen en waarden door te geven? Ouders zien ‘seksuele voorlichting’ als het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan de jongeren, zodat die begrijpen wat er in hun lichaam omgaat en wat de bedoeling is van seksualiteit binnen een duurzame relatie. Ook mag gewezen worden op de verantwoordelijkheid van de jongere om hiermee correct om te gaan.

SENSOA plaatst seks buiten een vaste relatie.
Als seksualiteit gebeurt met wederzijdse goedkeuring, met een gelijkwaardige partner op vlak van leeftijd, kracht en intelligentie, dan krijgen ze groen licht volgens de leerplannen van SENSOA. Jongeren mogen ervaring opdoen en uittesten of ze op mannen of vrouwen vallen. SENSOA spreekt zelfs over “een seksuele carrière”. Dat is de letterlijke bewoording die gebruikt wordt. Dat is seksuele voorlichting gericht op kortstondig genot met de nodige preventie die ook niet honderd procent sluitend is. Jongeren worden een foute ideologie bijgebracht die levenslang kan blijven doorwerken. Hierdoor lopen jongeren het gevaar in verkeerde relaties te verzeilen, of kunnen ze geen duurzame relaties meer aan, wat hun toekomst kan vernietigen.

Leerkrachten in het officieel onderwijs.
Dat vele leerkrachten uit de lerarenopleiding zich niet behoorlijk voorbereid voelen om seksuele voorlichting te geven op Sensoa-basis is begrijpelijk. Misschien willen velen dat niet geven en gaat het in tegen hun ideologische opvattingen. Dus de leerkrachten hiertoe verplichten is ‘not done’. De leerkrachten volgen logisch gezien de richtlijnen voor seksuele opvoeding van de school, waarvoor ze zelf kiezen.

Voorkomt vroege seksuele voorlichting met aanbod van anticonceptie tienerzwangerschappen?
SENSOA beweert dat vroege voorlichting het aantal tienerzwangerschappen doet afnemen. Onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Economics, toont aan dat bezuinigingen door de Britse overheid op voorlichting en anticonceptie geleid hebben tot een daling van het aantal tienerzwangerschappen (Bron>>). Anticonceptie verkleint het risico op zwangerschap, maar kan het risico verhogen onder tieners die door toegang tot anticonceptie worden aangezet aan seks te beginnen of vaker seks te hebben. Dus de reden waarom SENSOA vindt dat hun seksuele voorlichting spoedig ingang moet vinden, om tienerzwangerschappen te voorkomen, klopt niet.

Met de Sensibiliseringscampagne in het secundair onderwijs in 2019 “Is ’t oké? Niet zeker? Check het!” wilde SENSOA seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen voorkomen. SENSOA speelt hier de moraalridder, maar legt ondertussen haar vrijzinnige moraal op aan jongeren vanaf 12 jaar. ‘Zolang het met wederzijdse goedkeuring gebeurt, is het ok.’ Dat doet meer kwaad dan goed (Bron>>).

Minister Inge Vervotte van Welzijn heeft in 2005 zich gedistantieerd van de “controversiële” campagne ‘Praat over seks’ en heeft die niet financieel gesteund met geld van de Vlaamse Overheid. ‘Volgens Vervotte heeft de controversiële aanpak van SENSOA een averechts effect.’ Duidelijker kan niet. Het wordt tijd dat ook vandaag SENSOA wordt bijgestuurd (Bron>>).

Porno mag niet aangeboden worden onder 18 jaar!
SENSOA vreest dat we naar een schooljaar gaan waar leerlingen meer seksuele vorming krijgen via porno dan op school. Daar kan de overheid iets aan doen. Het aanbieden van porno aan jongeren onder 18 jaar is illegaal. Hoe komt het dat jongeren nog steeds ongewenst porno krijgen op hun scherm? En dat jongeren min 18 jaar op pornosites terecht kunnen? Daar moet de politiek verandering in brengen, want dit is inderdaad een grote zorg van ouders.

Sexting is verboden onder de 16 jaar.
De wet zegt dat je geen seksueel getinte beelden mag maken of versturen onder de 16 jaar. De strafwet is vooral bedoeld om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik van volwassenen. Maar SENSOA stelt zich boven de wet en geeft zelfs aanbevelingen in het secundair onderwijs zodat het ‘veilig’ gebeurt. Welke boodschap hebben de jongeren hieraan (Bron>>)? Laat justitie haar werk doen.

Aan Minister Weyts van Onderwijs.
Comité Bezorgde Ouders trekt aan de alarmbel en vraagt dat leerkrachten opgeleid worden zoals voorheen om een algemeen aanvaardbaar programma seksuele voorlichting te onderwijzen, dat toegankelijk is voor de meest diverse klassen volgens de huidige eindtermen, zonder de ideologische vrijzinnige praktijkgerichte vroeg-seksualisering. Enkel zo wordt de neutraliteit van het onderwijs bewaard. Dank alvast om dit te bewaken.

Aan Minister Crevits van Welzijn,
SENSOA krijgt jaarlijks vele duizenden euro’s subsidies van Vlaanderen. Wilt u a.u.b. waken over de inhoud van de websites onder de hoede van SENSOA, ook Allesoverseks.be, WATWAT.be., PIMENTO.be. Vele ouders zijn er niet over te spreken, ook niet over de jongerensite WATWAT. Klachten van ouders en jongeren vindt u op onze website (www.bezorgdeouders.be).
Ook zouden de toegangscriteria voor pornosites moeten verstrengd worden conform de wetgeving, zodat die enkel voor 18+ toegankelijk zijn. Zo krijgen de jongeren geen verwrongen beeld van seksualiteit en moet het onderwijs niet aan vroeg-seksualisering doen om kinderen hierop voor te bereiden.

In bijlage vindt u:

  • Een neutrale enquête die we verspreiden om mensen hun mening te vragen en bewust te maken van de inhoud van de leerplannen van SENSOA.
  • Onze visie op het SENSOA-programma en de verschillende sites van SENSOA.
  • De grieven van de Franstaligen over het gelijkaardig EVRAZ-programma

Dank alvast om dit ter harte te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Agnes Jonckheere
Namens Comité Bezorgde Ouders
www.bezorgdeouders.be

Bijlage:

Enquête die de leerplannen van SENSOA doorlicht.
https://www.democratieparticipative.eu/vragenlijst

De visie van Comité Bezorgde Ouders op het SENSOA-programma:
https://www.bezorgdeouders.be/2023/09/02/sensoa-en-hun-allesomvattende-praktijkgerichte-seksuele-opvoeding/

De verzoekende verenigingen tekenen vandaag beroep aan bij de Minister van Onderwijs, mevrouw Caroline Désir, betreffende de gids voor opvoeding in relatie, emotioneel en seksueel leven (EVRAS) – persbericht https://www.bezorgdeouders.be/2023/09/13/oproep-aan-de-minister-van-onderwijs-betreffende-de-gids-voor-evras/

Translate >