Maart 2018, CBO

In het artikel van De Standaard, 13 januari 2005, verscheen het artikel ‘CD&V-minister praat liever positief over seks. Vervotte smaakt ophefmakende campagne van Sensoa niet’ (Bron Standaard >>)..

Minister Inge Vervotte heeft zich gedistantieerd van deze “controversiële” campagne en heeft die niet gesteund met geld van de Vlaamse Overheid. Ze wilde dat het duidelijk was dat de Minister met deze campagne niets te maken heeft. Dit heeft ze via de media bekendgemaakt, via haar woordvoerder. Sensoa had een voorlichtingscampagne gelanceerd met een spraakmakende affiche en een televisiespot ( Bron >>) met de bedoeling de communicatie te bevorderen tijdens de seks. Commerciële partners en sponsors hebben deze campagne gesteund.

Volgens Vervotte heeft de controversiële aanpak van Sensoa een averechts effect. ’Het is de vraag of je met zo’n aanpak je doel bereikt’, zegt de woordvoerder van Vervotte, Luc Vuylsteke. ‘Het zou in elk geval niet onze keuze zijn.’ “

Vervotte verkiest een ,,positieve communicatie” over seksuele gezondheid. Ze geeft de voorkeur aan ,,een kleinschalige en doelmatige boodschap, eventueel gedragen door partnerorganisaties met een lokale terreinwerking, boven een grootschalige campagne” zoals die van Sensoa.

In 2006 sloot toenmalig minister Inge Vervotte een nieuw convenant af met Sensoa voor de periode 2006-2010. Ze heeft toen duidelijk gecommuniceerd dat ze een andere aanpak wilde en dat de huidige campagne niet voor herhaling vatbaar was. Via dit convenant ontving Sensoa in 2006 2 148 289,29 euro van de Vlaamse overheid, in 2007 was dit 2 177 402 euro en vorig jaar nog 2 220 459 euro (Bron: Vraag nr. 59 van Lies Jans aan Minister Vandeurzen.). Dat zijn geen kleine bedragen! Minister Vervotte werd in de media afgeschilderd als preuts en ouderwets. Moest men via de media revanche nemen? In 2010 stopte ze met de politiek. Had ze genoeg gezien en ervaren zodat ze het bijltje erbij neerlegde? We zijn haar dankbaar dat ze Sensoa durfde bij te sturen.

Minister Vandeurzen is sedert 2010 minister van Welzijn. Hij heeft een convenant afgesloten met Sensoa tot 2018.

Onze oproep aan de minister is om de ‘controversiële campagnes’ van Sensoa kritisch op te volgen. Met het starten van de lente kwam dit jaar het thema ‘verleiden en flirten’ aan bod en dit voor tieners vanaf 12 jaar. Is dat een thema dat onze jongeren moeten aanhoren?

We vragen de minister om jaarlijks de resultaten van de gevoerde campagnes ernstig te onderzoeken. Duidelijke criteria zijn een vereiste voor ernstige gronden voor subsidiering. Daarom moet helder en tegensprekelijk gerapporteerd worden Waarom is er meer grensoverschrijdend seksueel gedrag? Waarom is er meer seksueel geweld? Waarom neemt de verspreiding van soa’s toe, ondanks de inzet van medicatie, inentingen? Waarom zijn er zoveel zelfmoorden bij jongeren?

We vragen tevens aan de minister om andere organisaties die ook expertise hebben in verband met relationele en seksuele voorlichting en voldoen aan de eindtermen van het onderwijs ook te subsidiëren. Het kan niet zijn dat één enkele ideologie een monopolie heeft. Diversiteit betekent de vrije keuze, ook van ouders en scholen, om in dit zo gevoelig thema geen organisatie te moeten uitnodigen die directe ideologische en financiële bindingen heeft met de abortuscentra Luna.

In Nederland wordt naast Rutgers ook de organisatie Siriz (Bron>>) gesubsidieerd. Blijkbaar kan er meer dan één organisatie financieel gesteund worden. Het doorbreken van een gesubsidieerd monopolie moet ervoor zorgen dat het opvoedingsproject voor relationele en seksuele vorming gedragen wordt door alle scholen en ouders.

We hopen dat de minister deze oproep ter harte neemt.

Translate >