Beste vrienden,

 

De stemming over de uitbreiding van de abortuswet vindt plaats nu donderdag op 12 maart in de Kamer.

 

Dit is een cruciale zaak, want deze voorstellen zullen de deur niet een béétje meer openen, maar wagenwijd openzetten voor abortussen. Men wil (1) de termijn verlengen van 12 naar 18 weken, (2) de bedenktijd verkorten tot 48 uur, (3) de arts met gewetensbezwaar verplichten de patiënt door te sturen, (4) abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de bevalling, (5) het ‘op enigerlei wijze’ verhinderen van abortus tot een misdrijf maken (drie maanden gevangenis), (6) het voor (christelijke) ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden, en (7) abortus helemaal depenaliseren, dus tot een gewone ‘medische handeling’ maken (alsof zwangerschap een ziekte is!). En als België dit zal toelaten, zullen andere landen waarschijnlijk volgen!

 

U vindt in onze nieuwsbrief meer informatie over de uitbreiding van de abortuswet en onze agenda. Stuurt u ook onze nieuwsbrief door naar de parlementsleden. Het is nog niet te laat. Dank alvast!

 

MORGEN GAAN WE MET ONZE PETITIE NAAR DE VLAAMSE PERS. U KUNT NOG ALTIJD TEKENEN.

We moeten als maatschappij onze visie op de ethiek van het leven grondig in vraag durven stellen. Zolang we niet inzien dat het hier om een levend mensje gaat, gaan we zijn of haar belangen onvoldoende meewegen. Eenmaal we het leven van de foetus ten volle erkennen, zullen we de belangen van zowel moeder als kind behartigen. Dit zal leiden tot een ander beleid en tot meer verantwoordelijkheidszin bij de burger.
Petitie >>

FAKE NEWS RTBF: DE REALITEIT IS DAT DE GEMIDDELDE WETTELIJKE ABORTUSTERMIJN ONDER 12 WEKEN IS IN DE EU-LANDEN, NIET OP 18 WEKEN.

 

België sluit zich aan bij andere landen met deze wet? Is dat zo ? Nee, de gemiddelde tijd voor abortus is niet 18 weken zoals voorgesteld door sommige afgevaardigden! Nep nieuws! De gemiddelde wettelijke abortustermijn ligt onder de 12 weken in de EU landen. Waarom is een uitbreiding nodig terwijl de huidige wet al 12 weken toestaat?
Lees verder >>

 

 

PERS CONFERENTIE.

Meer dan 10 gynaecologen en professionals hielden op dinsdag 10 maart in Brussel een persconferentie om hun verzet tegen het wetsvoorstel kenbaar te maken.

 

De belangrijkste punten die tijdens de persconferentie naar voren zijn gebracht en enkele getuigenissen van dokters vindt u hier. Verslag van de persconferentie van 10 maart 2020 

Download het dossier >>

 

 

ABORTUS TOONT DIEPE KLOOF IN BELGIË.

3 maart 2020, Mark Geleyn

 ‘Correcte informatie over abortus impliceert het tonen van de echo van het kind. Dat is nu precies wat de abortuscentra vaak bewust niet doen, om de vrouw ‘niet in onzekerheid te brengen’ door de confrontatie met het leven in haar schoot!’ 

Lees verder >>

 

 

FACEBOOKPAGINA: ABORTUS-AVORTEMENT.BE

Daar vindt u meer info en getuigenissen.
Getuigenis: Lies was geen jongen … >>

 

 

 

 

 

AGENDA

DE FILM ‘UNPLANNED’ IS TE ZIEN TE ZUTENDAAL EN MECHELEN

 

Zutendaal op 13 maart 2020
Mechelen op 18 april 2020
Meer info >>

 

 

CONFERENTIE: SPREEK OVER DE LIEFDE MET UW KINDEREN, MET INÈS PÉLISSIÉ.

 Vrijdag 27 maart 2020 om 20:00 te Brussel. Georganiseerd door IFFD.

Inès Pélissié du Rausas, getrouwd en moeder van vijf kinderen, is doctor in de filosofie aan de universiteit van La Sorbonne. Haar recentste boek ” Parlons d’amour à nos enfants: A la lumière de la théologie du corps ” ( Met onze kinderen over liefde spreken vanuit de theologie van het lichaam) werd uitgebracht in 2019. Daar gaat ze meer over vertellen.
Meer info >>

 

 

WARE LIEFDE WACHT.

Jongerenbijeenkomst van 14 tot 30 jaar.

Zaterdag 28 maart om 9u30

Meer info >>

 

 

OVER DE GRENZEN VAN HET LEVEN.

Lezing donderdag 2 april te Gent

Dr. Michaël Bauwens (° 1986) studeerde filosofie in Gent en Leuven en behaalde in 2018 zijn doctoraat. Hij is momenteel doctor assistent aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van Pro Vita.
De vaak bitsige tegenstellingen over de grenzen van het leven (abortus en euthanasie) zijn teken van een diepe verdeeldheid over wat het leven zelf is. Los van die politieke en maatschappelijke strijd is er dan ook dringend nood aan grondige reflectie over wat het leven is en waarom het een absolute waarde heeft.
Meer info >>

 

U kan ons helpen door onze nieuwsbrief door te sturen naar de parlementsleden (e-mailadres: voornaam.naam@dekamer.be). Hartelijk dank!

Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

www.bezorgdeouders.be

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >