Beste vrienden,

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de laatste evolutie binnen de abortuswetgeving. De nawerking van abortus wordt dikwijls geminimaliseerd, maar toch is het voor vele vrouwen iets wat lang blijft nazinderen. Dat er jaarlijks 20 000 abortussen worden uitgevoerd, mag ons ook aan het denken zetten. Wat beoogt de abortuswet precies? Wat zijn de gevolgen als men abortus uit de Strafwet haalt? En als slot vindt u twee petities gericht aan de volksvertegenwoordigers die hierover moeten beslissen voor het zomerreces.

 

 

 

Aan abortus zijn er een hoop negatieve gevolgen verbonden. Op korte termijn zijn er een aantal lichamelijke complicaties zoals infecties, overmatig bloedverlies, verwonding van de baarmoeder. Deze complicaties zijn gewoonlijk direct behandelbaar maar kunnen wel aanleiding geven tot problemen op lange termijn. Het enige positieve emotionele effect dat een abortus lijkt te hebben, is in eerste instantie een gevoel van opluchting.

DE NAWERKING VAN ABORTUS.
Juni 2018, AbortionFacts.com
Lees verder >>

 

 

Als U weet dat er 20 000 abortussen uitgevoerd worden per jaar, dan moeten we ons afvragen hoe dit komt! 1 op de 4 zwangerschappen zijn niet gewenst. Is abortus een alledaags anticonceptiemiddel geworden? De relationele en seksuele opvoeding moet niet belevingsgericht zijn, zoals Sensoa beweert. Grenzen moeten duidelijker aangegeven worden en jongeren moeten niet vroegtijdig aangezet worden tot seks.

20 000 ABORTUSSEN PER JAAR IN BELGIË.
13 mei 2016, De Standaard
Lees verder >>

 

 

 

 

Misschien is het nodig op te merken dat de huidige wetgeving tot depenalisatie onder bepaalde voorwaarden in feite een concrete uitwerking is van de Wet op de Patiënten-rechten: “De patiënt heeft met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking tegenover de arts recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften”.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS MEN ABORTUS UIT DE STRAFWET HAALT?
Juni 2018, dr. Van Geyninck
Lees verder >>

 

 

De eigenlijke discussie gaat over het al dan niet halen van abortus uit de strafwet. Moet abortus een  mensenrecht worden zonder hieraan voorwaarden te verbinden? Abortus is juridisch gezien al ‘gedepenaliseerd’! Artikel 350 in het strafwetboek stelt uitdrukkelijk ‘Er is evenwel geen misdrijf wanneer … ‘ en dan volgen de voorwaarden waaronder de zwangerschapsafbreking geen misdrijf uitmaakt.

 

WELKE WETSVOORSTELLEN LIGGEN ER OP TAFEL OM DE ABORTUSWETGEVING TE VERANDEREN EN WELKE ANTWOORDEN BIEDEN WIJ?
Juni 2018, Agnes Jonckheere
Lees verder >>

 

 

De enige echte vraag is, hoe gaan we het aantal vrouwen in een noodsituatie doen  afnemen? Enerzijds hoe vrouwen en meisjes helpen om niet ongewenst zwanger te raken. Anderzijds hoe de opvang en begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen en meisjes in een noodsituatie verbeteren. Als u de inhoud van deze brief ondersteunt kan u die tekenen.

OPEN BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE JUSTITIE
Lees verder >>

 

 

 

Als abortus als een medische handeling wordt beschouwd, verliezen de zorginstellingen het recht om het uitvoeren van abortus te weigeren binnen hun muren, vanwege het monopolie van artsen op medische handelingen. Daardoor zouden zorgverleners aan nog sterkere druk onderworpen worden om het uit te voeren of eraan deel te nemen.

PETITIE – ABORTUS: BESCHERM DE GEWETENSVRIJHEID VAN DE VERZORGERS EN DE VRIJHEID VAN DE ZORGINSTELLINGEN.

Teken >>

 

 

 

 

Als slot willen we het artikel van Ignace Demaerel plaatsen dat pas gepubliceerd is in Knack. ‘In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – die voor sommige vrijzinnigen lijkt te gelden als de seculiere Tien Geboden – staat het ‘recht op leven’ als meest fundamentele recht in steen gebeiteld. En wanneer men pleit voor de vrije keuze van de vrouw met als argument dat vrouwen over hun eigen lichaam beslissen, waarom geldt dat dan niet voor het andere lichaam, het lichaam dat in de vrouw aan het groeien is?’

‘ABORTUS UIT DE STRAFWET HALEN IS EEN STAP VERDER IN DE BANALISERING VAN HET LEVEN’
29 juni 2018, Knack – Igance Demaerel
Lees verder >>

 

 

Hartelijk dank voor uw interesse. Vergeet niet de petities te tekenen en door te sturen, want reeds volgende week woensdag 4 juli beginnen de besprekingen in de commissie Justitie. Dank bij voorbaat!

SAMEN STERK!

Translate >