Beste vrienden,

Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief. Vooreerst laten we de actualiteiten aan bod komen. De gevolgen van de genderideologie worden duidelijk zichtbaar, onder andere met de transitie van Boudewijn Van Spilbeeck tot Bo. We laten het ‘American College of Pediatricians’ aan het woord dat de gevaren van de genderideologie belicht. We roepen ook op om te reageren bij VRT om het programma ‘De dokter Bea-show’ in vraag te stellen.

Verder laten we een ouder aan het woord die zijn bezorgdheid deelt, ziet u onze nieuwe flyer en geven we een toelichting weer op de laatste gids seksuele voorlichting uitgebracht door Unesco. En als slot vragen we uw steun en brengen we onze agenda. Het thema van de lezing is ‘Samen werken aan een pornovrije generatie!’ Dit is een actueel thema dat zeker onze aandacht verdient. Deze activiteit gaat door op vrijdag 2 maart, niet op woensdag 2 maart. Onze verontschuldiging voor de gemaakte fout in de vorige aankondiging.

Veel leesijver.

 

ACTUALITEIT

 

De eenzijdige positieve informatie die de media brengt over de transitie van man tot vrouw van de gekende reporter bij VTM Bo Van Spilbeeck willen we toch even doorprikken met een kritische stem. Ieder is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil, maar ook wij zijn vrij om eens de keerzijde van het verhaal te belichten.

 

VAN BOUDEWIJN NAAR BO VAN SPILBEECK, EEN MOEDIGE DAAD?

2 februari 2018, Agnes Jonckheere

Lees verder >>

 

EXPERTEN

 

Het American College of Pediatricians spoort professionele zorgverleners, opvoeders en wetgevers aan om alle vormen van beleid te verwerpen, waarbij het aan kinderen als normaal wordt voorgesteld om een leven te leiden als de andere sekse via chirurgische ingrepen en chemische middelen. Lees verder de opgesomde redenen hiervoor. Op deze website vindt u meer artikelen over genderdysforie.

GENDER IDEOLOGIE BESCHADIGT KINDEREN.

September 2017, American College of Pediatricians

Lees verder >>

 

ACTUALITEIT

 

“We respecteren diversiteit, maar dit betekent niet dat we de genderideologie moeten ondersteunen”, zei de Minister van Onderwijs, Enrique Riera. Dit ging gepaard met het opstellen van een resolutie van zijn ministerie, die expliciet de verspreiding en de goedkeuring van didactisch materiaal op basis van gendertheorie of genderideologie verbiedt in de openbare scholen. Deze resolutie kwam als antwoord op publieke protesten door lokale pro-familie en pro-life NGO’s.

OUDERS DOEN DE GENDER-IDEOLOGIE IN PARGUAY VERDWIJNEN.

19 oktober 2017, By Marianna Orlandi, Ph.D.

Lees verder >>

PETITIE: Als u nog niet onze petitie getekend hebt tegen de gendertheorie in de schoolboeken dan kan dit hier >>

 

ACTIE

 

Comité Bezorgde ouders heeft vragen over de aanpak van het thema diversiteit in de dokter Bea-show. De visie die dit programma weergeeft op seksuele diversiteit is heel eenzijdig belicht. Wij willen u vragen om te schrijven naar de VRT om uw ongenoegen te uiten over het programma ‘De dokter Bea-show’. Dit programma verdient geen media award van ons Comité.

CAVARIA MEDIA AWARD WORDT UITGEREIKT AAN KETNET.

Lees verder >>

 

 

GETUIGENIS VAN EEN VADER.

 

Ik vind persoonlijk dat onze kinderen overspoeld worden met informatie die ze niet kunnen verwerken.

Lees verder >>

Als u ook een klacht hebt, deel het met ons >> info@bezorgdeouders.be

 

 

DOCUMENTEN

 

*UNESCO publiceert een nieuwe technische gids over “Uitgebreide seksuele opvoeding”, ondanks recente bezwaren van lidstaten tegen dit soort seksuele voorlichting. Een opmerkelijke verandering ten opzichte van de 2009-versie die deze nieuwe gids vervangt, is de nadruk op het verplicht stellen van uitgebreide seksuele vorming op scholen. De gids stelt voor om kinderen vanaf de leeftijd van vijf te leren dat gender een sociale constructie is en om hen vanaf het negende levensjaar te leren om hun eigen genderidentiteit te waarderen en respect te tonen voor de genderidentiteit van anderen.

VN-BUREAU PROVOCEERT DE ALGEMENE VERGADERING EN BEVORDERT “UITGEBREID SEKSUALITEITSONDERWIJS” (deel 1)

NEW YORK, 19 Januari 2018, door Stefano Gennarini – C-Fam  Lees verder >>

 

NIEUWE FLYER

 

We hebben een nieuwe flyer gedrukt waar onze twee laatste petities op staan. Zo kan u beter onze acties bekend maken. U kan die gratis bestellen bij info@bezorgdeouders.be. Voor 2.13 euro kunnen we 60 flyers versturen, voor 3,55 versturen we 240 flyers, dus de prijs voor verzending valt mee.

FLYER: STOP, WIJ WILLEN ONZE KINDEREN ZELF OPVOEDEN + GEEN GENDERBELEID IN SCHOOLBOEKEN. Lees verder >>

 

 

AGENDA

 

Ik ben Joan Lindhout, 32 jaar, woonachtig onder de rook van Rotterdam en ik heb vorig jaar de beweging ‘Pornovrije Generatie’ opgestart. Veel mensen kijken ernaar, maar weinig mensen praten erover. Dat moet andersom. Ik zal mijn getuigenis geven en u de ernst laten inzien van de massale pornoficatie van onze samenleving en dat u er ook gericht actie tegen kunt ondernemen.

LEZING: WERKEN AAN EEN PORNOVRIJE GENERATIE, door Joan Lindhout uit Rotterdam.

Vrijdag 2 maart 2018 te Brugge

Meer info >>

 

Flyer om kennissen uit te nodigen >>

STEUN ONS

STEUN VAN DESKUNDIGEN

Wij stellen een lijst op van deskundigen die onze petitie ‘Stop, wij willen onze kinderen zelf opvoeden’ openlijk willen steunen. Hierbij denken we aan artsen, gynaecologen, seksuologen, psychiaters, psychologen, directeurs van scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, gezinswetenschappers … Het is goed dat de basis verontwaardigd is, maar openlijke ondersteuning van experten zal des te meer onze verontwaardiging onderstrepen naar derden toe. Uw naam, voornaam, functie en plaats waar u uw beroep uitvoert mag u doorgeven aan info@bezorgdeouders.be. Hartelijk dank bij voorbaat!

 

STEUNFONDS

In het begin van het nieuwe jaar willen we ook uw financiële steun vragen. Het geld dient om de onkosten voor publiciteit te dekken. Als u 20 euro of meer stort, dan bent u steunend lid van het Comité Bezorgde Ouders. Dank bij voorbaat (Info >> )

PRAKTISCHE STEUN

Voor wie aanwezig kan zijn op de lezing, we zoeken hulp voor de bar, boekentafel, de ontvangst en de techniek. Graag opgeven bij info@bezorgdeouders.be

Hartelijk dank voor elke steun, uw interesse. Stuur deze nieuwsbrief of een artikel gerust door naar uw kennissen. We hopen velen te ontmoeten op onze lezing.

 

Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

Translate >