De Cavaria Media Award wordt uitgereikt op 12 januari aan hen die het afgelopen jaar op een uitzonderlijke manier bijdroegen aan de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders. Dit jaar is in die categorie de VRT-jongerenzender Ketnet genomineerd dankzij “hun geïntegreerde en niet-problematiserende aanpak van diversiteit doorheen hun programmatie”.  “Met programma’s als “De dokter Bea show” informeert de zender over seksuele diversiteit en genderdiversiteit op maat van kinderen en jongeren. Bovendien komen holebi- en transgenderthema’s als vanzelfsprekend aan bod. De positieve invloed die zij op die manier al 20 jaar hebben op de maatschappelijke evolutie in Vlaanderen is groot”, klinkt het.

Comité Bezorgde ouders heeft echter vragen over deze geïntegreerde en niet-problematische aanpak van het thema diversiteit in de dokter Bea-show. De visie die dit programma weergeeft op seksuele diversiteit is heel eenzijdig belicht. Natuurlijk is de organisatie Cavaria dolgelukkig met zo’n programma. Hun ideeën worden voluit vertolkt, terwijl mensen die er anders over denken nauwelijks aan bod komen. Misschien is het goed niet over anderen te praten, maar die anderen zelf aan het woord te laten. De 8ste aflevering die over homoseksualiteit ging, willen we even becommentariëren.

Wat we voortdurend hoorden doorheen het programma en in het begeleidend liedje ‘Je wordt geboren als homo, je bent het gewoon, je hebt geen keuze.’
Bestaat er een homoseksueel gen?

Het is intussen wetenschappelijk duidelijk bewezen dat er geen homoseksueel gen bestaat en niemand als homo of lesbienne geboren wordt. Dat laat onder andere nieuw tweelingenonderzoek zien. Als homoseksualiteit aangeboren zou zijn, dan zouden eeneiige tweelingen dezelfde gezindheid moeten hebben. Dat is echter niet het geval.

Peter Tachell, een prominent homoactivist zegt dat er een principieel probleem bestaat met de homo-gentheorie en met alle theorieën die uitgaan van een biologische programmering van de seksuele oriëntatie. Zouden heteroseksualiteit en homoseksualiteit daadwerkelijk genetisch bepaald zijn en daaruit volgend elkaar uitsluiten en onveranderbaar zijn, hoe verklaren we dan biseksualiteit of de plotselinge verandering van het heteroseksualiteit naar homoseksualiteit (of vice versa) op middelbare leeftijd?

“De National Health and Social Life Survey stelde in 1994 vast, dat 2,8 procent van de mannelijke en 1,4 procent van de vrouwelijke volwassen bevolking van de VS zichzelf classificeerde als homo, lesbisch of biseksueel. Ditzelfde onderzoek toonde aan, dat slechts 0,6 procent van de mannen en 0,2 procent van de vrouwen sinds de puberteit uitsluitend relaties met mensen van hetzelfde geslacht had.” Dat werpt de vraag op of een homoseksuele zelfidentiteit werkelijk zo vastgelegd en onveranderbaar is zoals altijd beweerd wordt.

70 jaar lang werd homoseksualiteit inderdaad aanzien als een ontwikkelingsstoornis, dit tot 1973. Pas later groeide het idee dat er een genetische aanleg moest zijn en daarom homoseksualiteit als gelijkwaardig moet worden geaccepteerd. Het uitbannen van deze stoornis uit de DSM (het internationale handboek voor psychische stoornissen) ging niet zonder slag of stoot.

Door Sigmund Freud, E.G. Jung en Anna Freud en vele anderen werd homoseksualiteit als een psychische verstoring van de geslachtsidentiteit aanzien. Er is een zekere stilstand van de seksuele ontwikkeling ontstaan. De masculiniteit in de man is verdrongen. Vandaar is ook de “reparatieve therapie” ontstaan die deze verstoring wil herstellen. Onderzoeken tonen aan dat identiteitsconflicten in de kinderjaren tot een homoseksuele neiging kunnen leiden. We gaan hier niet verder op in omdat ons dat te ver zou voeren. Het boek ‘De seksuele revolutie van Gabriële Kuby’ legt dit goed uit.

Ondanks hedendaagse eensluidende moderne onderzoeksresultaten wordt deze uitleg uitgesloten. Men gaat homoseksualiteit normaliseren omdat het zogezegd aangeboren is, met als gevolg dat er een diversiteit van seks wordt aangeboden aan de jongeren. Zo wordt het praktiseren van homoseksualiteit legitiem en kan ieder zich bedienen volgens eigen subjectieve behoefte.

Het gevolg van deze foutieve uitleg is dat jongeren gaan experimenteren en afhankelijk van ‘op wie ze vallen’ zich ook zo seksueel gaan uiten. Voor sommigen is homoseksualiteit wel degelijk een keuze en geen geaardheid.

Het aanbieden van ‘seksuele diversiteit’ bevordert dit experimenteel gedrag. Er is geen schaamte meer, ‘ik zal het even uitproberen met mijn vriendin’ zei iemand van de discussiegroep in de dokter Bea-show. Welke voorbeelden zijn dat voor onze kinderen? Deze valse diversiteit brengt chaos, vernieling en geen vrede, zoals men met de regenboogvlag wil beogen .

Tegennatuurlijke omgang ?

Verder heeft professor Alexis Dewaele een uitleg waarom christenen over het algemeen niet achter homoseksualiteit staan. Hij haalt het verhaal ‘Sodom en Gomorra’ uit het Oude Testament aan. Daar zien we dat God mensen strafte omwille van hun homoseksuele daden. ‘ Zo’n oud verhaal kan nu toch niet meer tellen in deze tijd, dat is al zo lang geleden’, was de redenering van dokter Bea. Dit is nogal een simplistische uitleg waarbij christenen worden geridiculiseerd en die de essentie van het probleem niet aanraakt.

Er zijn echter meerdere teksten in de Bijbel die homoseksualiteit ontraden. In de Romeinenbrief, het Nieuwe Testament, spreekt men duidelijk van een tegennatuurlijke omgang die God ten stelligste afkeurt. ‘Vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.’

De praktijk bevestigt dit. We zien dat bij anale seks wondjes ontstaan aan de slijmvliezen van eikel en darmwand. Via die wondjes worden soa’s en hiv overgedragen van penis naar aars en omgekeerd. Er worden ‘ontspanners’ gebruikt, een soort drug, om dit tot een minimum te herleiden. Deze kwetsuren komen veel minder voor bij vaginale seks. Daarom zijn homo’s ook risicogroepen voor hiv en andere soa’s. Dat zijn duidelijke signalen die aantonen dat anale seks niet gezond en tegennatuurlijk is. Ons lichaam is hiervoor niet gemaakt.

Niet alleen christenen maar alle religies en zelfs gewoon mensen die dicht bij de natuur staan, vinden homoseksualiteit tegennatuurlijk, en gaan dit hun kinderen afraden.

Seksueel actief?

Er zijn ook holebi’s die er bewust voor kiezen geen homoseksualiteit te hebben. Het is belangrijk dat we een onderscheid maken tussen de daad en de mens. Ook dit kwam niet aan bod in de uitzending. Het is niet omdat die homo nu net zo lief is, dat we homoseksualiteit moeten goedkeuren. Dat zijn twee verschillende zaken.

Diversiteit

Het is aan de persoon zelf om te beslissen hoe hij hiermee omgaat in zijn privéleven. Maar we vinden het een brug te ver als homoseksualiteit als normaal wordt gedoceerd en dat vervolgens de media deze eenzijdige opinie aan onze kinderen en jongeren voorschotelt. Dan is dat geen privézaak meer maar ons gemeenschappelijk belang. We willen niemand als persoon discrimineren maar we willen niet dat de media onze kinderen brainwasht met foutieve informatie waardoor ze in de problemen komen. We willen dat kennis aan de volgende generatie op een juiste manier wordt doorgeven. Mag in de Dokter Bea-show eens een deskundige aan het woord komen met een andere opinie, van diversiteit gesproken? Dan kunnen wij even uitleggen waarom we homoseksualiteit een beetje ‘raar, eng, vies of gek’ vinden, zoals het liedje aangeeft, zonder dat we de persoon viseren.

 

Actie

Dat de Cavaria Media Award aan Ketnet gegeven wordt, verbaast ons niet. Het mensbeeld van de Cavaria-lobby wordt klakkeloos overgenomen door Ketnet en wordt onze kinderen ingelepeld. Wij willen u vragen om te schrijven naar de VRT om een klacht in te dienen over dit programma.

Stuur een e-mail naar klachtenprocedure@vrt.be met de vermelding van voornaam, familienaam,  adres en eventueel een e-mailadres.

 

Beste redactie,

We willen u laten weten dat we het programma ‘De dokter Bea-show’ inhoudelijk niet ondersteunen. De VRT is een overheidsomroep die door de burger betaald wordt en die de opinie van alle burgers zou moeten vertolken. ‘De dokter Bea show’ promoot eenzijdig een ideologisch getinte seksuele vorming die niet waarden-vrij is.

We vinden in de eerste plaats dat kinderen van 8 jaar en ouder, die om 19 uur naar Ketnet kijken, hiervoor nog veel te jong zijn en nog niet met dit onderwerp bezig zijn. We vragen om dergelijke programma’s later uit te zenden.

We gaan niet akkoord met de inhoud van deze seksuele vorming. Christenen en religies in het algemeen, worden hierbij duidelijk gediscrimineerd en in een slecht daglicht geplaatst, doordat er eenzijdige en onvolledige kennis wordt doorgegeven. Zelf mogen ze niet aan bod komen om hun opinie te delen. Maar er worden wel halve waarheden over hen verteld. Het zou bijvoorbeeld gewenst zijn dat bijvoorbeeld ook een professor met een andere opinie de kans krijgt om zijn standpunt zelf uit te leggen.

We willen niet dat onze kinderen eenzijdig geïnformeerd worden, waardoor ze in de problemen zouden kunnen komen later. We vinden het onjuist dat men de staatszender gebruikt om een eenzijdige opinie door te geven aan de volgende generatie. We vragen dat de Media rekening zal houden met de aanbevelingen van alle burgers en dat alle standpunten aan bod mogen komen, zodat alle burgers zich in het programma kunnen vinden en niemand gediscrimineerd wordt.

Hartelijk dank bij voorbaat dat u onze klacht ter harte wil nemen.

Translate >