September 2017, American College of Pediatricians

Het American College of Pediatricians spoort professionele zorgverleners, opvoeders en wetgevers aan om alle vormen van beleid te verwerpen, waarbij het aan kinderen als normaal wordt voorgesteld om een leven te leiden als de andere sekse via chirurgische ingrepen en chemische middelen.

1. Het menselijk geslacht is een objectief, biologisch, binair kenmerk: “XY” en “XX” zijn genetische merkers van respectievelijk man en vrouw – het zijn geen genetische merkers van een afwijking.

De norm van het menselijk lichaam is om man of vrouw te zijn. De menselijke seksualiteit is binair gestructureerd met als vanzelfsprekend doel de voortplanting en het bloeien van onze soort. Dit principe spreekt voor zich. De uiterst zeldzame geslachtsstoornissen, met inbegrip maar niet beperkt tot testiculaire feminisatie en aangeboren adrenale hyperplasie, zijn allemaal medisch identificeerbare afwijkingen van de binaire geslachtsnorm, en worden rechtmatig erkend als stoornissen van het menselijk lichaam. Individuen met deze afwijkingen (ook interseksueel genoemd) vormen geen derde geslacht.

2. Niemand wordt geboren met een gender. Iedereen wordt geboren met een biologisch geslacht. Gender (een bewustzijn en aanvoelen van zichzelf als man of vrouw) is een sociologisch en psychologisch concept. Het is geen objectief biologisch concept.

Niemand wordt geboren met een bewustzijn van zichzelf als mannelijk of vrouwelijk. Dit bewustzijn ontwikkelt zich geleidelijk aan, en zoals alle ontwikkelingsprocessen kan dit ontsporen door de subjectieve perceptie van een kind, door relaties en door slechte ervaringen uit de kinderjaren. Mensen die zich als het andere geslacht voelen of ergens tussenin, zijn geen derde geslacht. Zij blijven biologische mannen of vrouwen.

3. Het geloof van een persoon dat hij of zij iets is dat ze niet zijn, is, in het beste geval, een teken van verward denken.

Wanneer een voor de rest gezonde biologische jongen gelooft dat hij een meisje is, of andersom een gezond biologisch meisje gelooft dat ze een jongen is, dan is er een objectief psychologisch probleem dat zich in de geest bevindt en niet in het lichaam en dat op die manier behandeld dient te worden. Deze kinderen lijden aan genderdysforie. Genderdysforie, vroeger geslachtsidentiteitsstoornis genoemd, is erkend als mentale stoornis in de meest recente uitgave van de Diagnostic and Statistical Manual van de American Psychiatric Association (DSM-V). De psychodynamische en sociale leer theorieën die handelen over die stoornissen zijn nooit ontkracht geweest.

4. Of ze nu omkeerbaar zijn of niet, puberteitsremmende hormonen veroorzaken een toestand van ziekte – de afwezigheid van puberteit – en verhinderen de groei en vruchtbaarheid bij een kind dat voordien biologisch gezond was.

5. Van de kinderen die in de war zijn over hun geslacht, aanvaardt volgens de DSM-V uiteindelijk 98% van de jongens en 88% van de meisjes hun biologisch geslacht nadat ze op natuurlijke wijze door de puberteit zijn gegaan.

6. Aan prepuberale kinderen die worden gediagnosticeerd met genderdysforie kunnen al vanaf de leeftijd van elf jaar puberteitsremmers worden gegeven en zij zullen cross-seksehormonen nodig hebben tijdens de latere adolescentie om het andere geslacht te kunnen blijven verpersoonlijken. Deze kinderen zullen nooit in staat zijn om genetisch verwante kinderen te krijgen, zelfs niet met kunstmatige bevruchtingstechnologie. Daarenboven worden cross-seksehormonen (testosteron en oestrogeen) in verband gebracht met gevaarlijke gezondheidsrisico’s, met name maar niet beperkt tot hartziekten, hoge bloeddruk, bloedklonters, beroerte, suikerziekte en kanker.

7.  Zelfs in Zweden, dat een van de meest LHBT affirmerende landen is, ligt het aantal zelfmoorden bijna twintig keer hoger bij volwassenen die cross-seksehormonen nemen en een geslachtsveranderingsoperatie ondergaan,

Welke meelevende en verstandige persoon zou er nu jonge kinderen veroordelen tot dit lot, wetende dat na de puberteit tot 88% van de meisjes en 98% van de jongens uiteindelijk de realiteit zullen aanvaarden en een toestand van mentale en lichamelijke gezondheid zullen bereiken?

8. Kinderen beïnvloeden door hen te doen geloven dat het normaal en gezond is om een leven lang op chemische en chirurgische wijze het andere geslacht te verpersoonlijken, is een vorm van kindermishandeling.

Wanneer men gender tegenstrijdigheid via het onderwijssysteem en beleidsmaatregelen als normaal voorstelt, zal dit kinderen en ouders in verwarring brengen, zal dit leiden tot meer kinderen die naar “genderklinieken” gaan waar ze puberteitsremmende middelen zullen krijgen. Dit zal op zijn beurt er praktisch zeker voor zorgen dat ze hun leven lang carcinogene en andere giftige cross-seksehormonen zullen willen gebruiken en dat ze waarschijnlijk onnodige chirurgische verminking van hun gezonde lichaamsdelen als jonge volwassenen zullen overwegen.

Bron >> https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children

Translate >