jongs af aan1 april 2022, Sietske Bergsma

Lesmateriaal voor kinderen van 6 jaar wordt gemaakt door COC (Bron>>) (Bron>>).

Men laat het kind dissociëren, loskomen van de heteronorm.

De nieuwe norm is de norm van de diversiteit. De uitzondering wordt de norm.

Een vloeibare identiteit wordt gepresenteerd.

Dit is kindermisbruik, seksueel misbruik=grooming.

De dominantie van het gevoel wordt aangeboord.

Ze stellen een subjectieve identiteit voor, niet normatief.

Men maakt kinderen los van vertrouwde structuren.

‘Kinderen mogen niet spelen met wat ze willen’. Dit is onjuist. Ze gebruiken een leugen om hun alternatief te presenteren.

WHO en BZgA (Bron>>) stellen een matrix op.

‘Van jongs af aan is een kind een seksueel wezen…’

Men gaat het kind vroegtijdig introduceren in het volwassen seksueel leven.

Dit is destructie van de mens en die vervormen naar een lege, kwaadaardige geest.

Bron>>

Sietske Bergsma over dit thema in Black Box, 28 maart 2022
BlckBx van 15’ tot 25’ >>

We duiken in de zogenaamde “Don’t Say Gay Bill”, een wetgeving in Florida die scholen verbiedt om met kinderen te praten over gender of seksuele geaardheid. In Nederland is onlangs ook een genderoriëntatie lespakket door het COC ontwikkeld voor kinderen vanaf 6 jaar.

Translate >