Vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid.

Uitgeverij De blauwe Tijger 2017


Kuby laat zien dat de seksuele revolutie helemaal niet meer om termen als ‘geaardheid’, ‘oriëntatie’ of ‘uit de kast komen’ draait. Het wil kinderen eenvoudigweg zo jong mogelijk seksueel actief maken, op elke denkbare wijze, zonder dat ouders er iets tegen kunnen doen.

De cultuurrevolutie die gaande is eist geen verbeterede situatie van een grote onderdrukte bevolkingsgroep, maar een fundamentele omwenteling van de hele maatschappij in naam van een nieuw mensbeeld. Niet alleen wordt via de gender-ideologie de vrijheid afgeschaft uit naam van de vrijheid, ook wordt uit naam van het gelijkheidsdenken de gelijkheid voor de wet afgeschaft.

De huidige seksuele revolutie wordt geleid vanuit de vn en eu. Verscholen voor de publieke opinie is er een programma opgezet door de politiek, instituties en opeleidingsinstellingen.

Hieruit is langzamerhand een enorm maatschappelijk omvormingsprogramma ontworpen waarmee alle uitgangspunten van een vrije maatschappij vernietigd worden en die totalitaire trekken aanneemt.

Gabriele Kuby maakt in dit boek duidelijk wat er achter onze rug om gebeurt, hoe kinderen in westerse landen al vanaf de peuterleeftijd geseksusaliseerd worden en welke ideologie hierachter schuilgaat.

Wat Udo Ulfkotte doet met de media en laat zien wat voor netwerk van organisaties actief is, doet Kuby bij opvoedingsprogramma’s. Ze noemt de programma’s en instanties die zich ermee bezig houden, en geeft aan wat de doelen zijn die bereikt moeten worden.

Gabriele Kuby (*1944) stamt uit een geslacht van schrijvers en denkers. Ze is een nicht van de bekende filosoof Schumacher, en de wetenschapper Heisenberg en de auteur Clemens Kuby is haar broer. Ze heeft een carrière in de wetenschap en journalistiek achter de rug en ontving vele prijzen voor haar werk.

Translate >