CBO, 5 oktober 2020  

MAINSTREAM MEDIA: Het rondgaan van naaktfoto’s van BV’s leidt ertoe dat het thema sexting weer hoog op de agenda komt. In de krant lezen we ‘Sexting, de liefdesbrief van nu: “Doe het. Maar doe het op de goeie manier”’ (Bron >>). Zelfs minister van media en jeugd (CD&V) Benjamin Dalle ging het credo van Sensoa overnemen en normaliseert sexting: ‘Ons leven speelt zich vandaag voor een groot deel digitaal af, onze seksualiteit hoort daar bij. En dat is heel normaal. Daar hoeven we niet om te blozen of beschaamd om te zijn’ (Bron >>)?

 

EEN  OUDER: Dominique Laridon schrijft: ‘Hoe slim is het om sexting te normaliseren. Jongeren worden nu aangemoedigd om pornografische beelden van zichzelf te maken, zolang het maar ‘veilig’ gebeurt. Als sexting inderdaad ‘de liefdesbrief van nu’ is, dan is dat een culturele degeneratie van jewelste. Je gevoelens onder woorden proberen brengen versus je genitaliën fotograferen. Dat laatste gewoon níet doen, kinderen’.

 

OP SCHOOL: EEN BEZORGDE OUDER VAN EEN ZOON UIT HET VIJFDE LEERJAAR AAN HET WOORD.
We horen van een bezorgde ouder dat een naaktbeeld van een scholier rondgaat, dit in het vijfde leerjaar. Waarom moeten kinderen die zelfs geen smartphone hebben, lastig gevallen worden met deze dubieuze boodschap ‘sexting is goed maar doe het goed’? Hier doet een ouder haar verhaal. Lees verder >>

 

NAVORMING LEERKRACHTEN: Het thema sexting is door Sensoa op de agenda gezet van de scholen voor maart 2021. Er is navorming over seks en relaties in een digitale wereld voor leerkrachten. Better s@fe than sorry! De aankondiging luidt als volgt “Jongeren zijn volop bezig met het experimenteren op seksueel vlak, zowel offline als online. Sexting is dan ook niets vreemd meer. Maar wanneer is sexting nu oké en wanneer niet? Hoe praat je hier als leerkracht over”?(Bron >>) Hier gaat men zowel het experimenteren met seks als het experimenteren met sexting via internet normaliseren. Moet deze boodschap gebracht worden?

 

MEDIAWIJS: Dit filmpje ‘Wat is een liefdesbrief ook al weer’ (Bron >>) gemaakt door mediawijs (Bron >>) is gemaakt om in de klassen het gesprek te openen over het thema sexting. Men leert jongeren dat men voordien afspraken moet maken, dat er vertrouwen moet zijn, voordat men aan sexting begint. Je weet echter nooit hoe je relatie er volgend jaar zal uitzien, of die persoon zich aan zijn woord zal houden en wat er met de foto’s zal gebeuren. Sexting is zich gewoon op glad ijs begeven. Door in de media en op school deze dubieuze boodschap ‘ja maar…’ aan bod te laten komen, wordt sexting nog meer genormaliseerd.

 

SENSOA: Voor sommige onderzoekers is sexting sowieso grensoverschrijdend. Anderen beschouwen het eerder als een moderne vorm van flirten of intimiteit. Anderen wijzen op het verband met cyberpesten en op het feit dat steeds jongere kinderen (8-10 jaar) ongewenst met seksuele beelden in contact komen’. Er is duidelijk nog geen volledig draagvlak hiervoor.
‘Cijfers uit onderzoek: 3 % van de jongeren in een vaste relatie en 15 % in een losse relatie gaven aan beelden te hebben doorgestuurd. In het recentste Apestaartjaren-onderzoek vertelde een kwart van de bevraagde middelbare scholieren dat hun privacy geschonden werd na het versturen van een sext’.
‘Twee verdragen in Europa beschrijven heel gedetailleerd wat (kinder)pornografische beelden inhouden, en die beschrijving kan je theoretisch perfect op sexting toepassen. De Lanzarote conventie voorziet in een uitzondering voor beelden die jongeren bezitten en gebruiken ‘met hun toestemming en alleen voor hun eigen gebruik. Overheden kunnen dus beslissen dat ‘primaire sexting’ onder -18 jarigen niet onder de kinderpornowet valt, als de jongeren seksueel meerderjarig zijn (16 dus in België). Sinds 1 juli 2020 kunnen verspreiders strenger gestraft worden als ze seksueel getinte beelden verspreiden uit wraak of om daar geld mee te verdienen’(Bron >>).

 

POLITIEK: Dat deze beelden dikwijls viraal gaan, ook al is het verboden, zou politici moeten doen besluiten dat sexting grote risico’s inhoudt, zowel voor de dader als zijn omgeving, en niet moet genormaliseerd worden. Integendeel, één Europese raadgevend orgaan, de Lanzarote conventie, beveelt de staten aan om ‘primaire sexting’ te beschermen, als beiden seksueel meerderjarig zijn. Zo wordt de slachtoffermentaliteit van de persoon die aan sexting doet, in stand gehouden.

 

COMITÉ BEZORGDE OUDERS: Wij vragen dat sexting zeker verboden wordt voor jongeren onder de 18 jaar en bestraft wordt, net zoals het delen van kinderporno, dit om de jongere zelf en zijn omgeving te beschermen. Gaat de politiek de Unesco-filosofie volgen, namelijk groen licht geven voor het online experimenteren met seks, of trekken ze duidelijke veilige grenzen voor ieder?

 

SCHRIJFACTIE: Schrijf minister van Media en Jeugd Benjamin Dalle aan en deel dat je het niet eens bent met het normaliseren van sexting (kabinet.dalle@vlaanderen.be). Vraag ook aan minister van Onderwijs Ben Weyts wat hij vindt van het normaliseren van sexting? (kabinet.weyts@vlaanderen.be). Andere politici kan je natuurlijk ook jouw opinie delen.

 

Dank alvast om jouw stem te laten horen!.

Translate >