Beste vrienden,

 

Nieuwe vaccins tegen Covid-19 zijn in de maak. We bekijken welke bedrijven gebruik maken van geaborteerde cellen om hun cellijnen te cultiveren, of om hun gehumaniseerde proefdieren te vormen. De bijgevoegde petitie vraagt respect voor de levensvisie van elke burger in dit proces.
Verder nemen we het HPV-vaccin onder de loep. Twee nieuwe rapporten trekken aan de alarmbel. Ze betwijfelen de efficiëntie van het vaccin en stellen de schadelijke neveneffecten in vraag.

  

HET GEBRUIK VAN FOETUSMATERIAAL VOOR HET MAKEN VAN EEN VACCIN.

 

STANLEY PLOTKIN SPREEKT ONDER EDE OVER VACCIN INGREDIËNTEN.

 Plotkin is de uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde foetussen. En dankzij hem injecteren wij onze baby’s met de celresten van cellijnen van geaborteerde foetussen, die onder andere aanwezig zijn in het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond). Dat mensen ethische bezwaren hebben hierbij, kan hij niet plaatsen. Na 4 min 20 spreekt hij hierover in het filmpje. Luister verder >>

 

 

MARCELLA PIPER-TERRY OVER GEABORTEERDE FOETUSSEN VOOR VACCIN-WEEFSEL.

 In totaal werden er 80 abortussen uitgevoerd om het rodehondvaccin te maken. 27 baby’s van moeders die besmet waren met rode hond werden geaborteerd (met 16 tot 20 weken), onder de valse voorwendselen dat de baby’s zwaar gehandicapt zouden zijn. Slechts eentje daarvan bleek uiteindelijk echt het virus te hebben. Er worden abortussen uitgevoerd met een ‘waterzak’ methode, zodat de foetussen levend gehaald kunnen worden. Dood weefsel is tenslotte onbruikbaar. De baby’s worden dan vervolgens ontleed voor het benodigde weefsel. Vervolgens legt ze uit welke gevaren het inspuiten van DNA heeft voor de gezondheid van het kind. Pro-life en pro-vaccin is voor haar geen issue. Luister verder >>

 

 

HET GEBRUIK VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN OM GEHUMANISEERDE PROEFDIEREN TE KWEKEN VOOR HET TESTEN VAN VACCINS?
1 april 2020, Europees Instituut Bio-ethiek

Een vooraanstaande Amerikaanse onderzoeker, Kim Hasenkrug heeft vorige maand toestemming gevraagd om experimenten uit te voeren met

“gehumaniseerde” muizen om een vaccin tegen Covid-19 te vinden. Vorig jaar werden deze muizen in de Verenigde Staten, Montana, getransplanteerd met weefsel van geaborteerde menselijke foetussen. Ze hebben nu longen met dezelfde structuur als de onze, waardoor ze vatbaar zijn voor besmetting met coronavirussen die lijken op Covid-19. Dit maakt hen ideaal als proefdieren.
Lees verder >>

 

 

VACCINS EN CELLEN AFKOMSTIG VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN: WAT ZEGT DE ETHIEK?

 Er bestaan alternatieven die niet de ethische vragen oproepen over de oorsprong van deze cellen. Om hun coronavirusvaccin te maken, gebruiken de bedrijven Novavax, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline (GSK) en Sinovac, cellijnen van volwassen of dierlijke bronnen. Dat lijkt inderdaad een ethisch meer verantwoorde werkwijze. Volgens David Prentice, onderzoeksdirecteur van het Charlotte Lozier Instituut, zijn er andere technologieën beschikbaar om adenovirussen te maken, met name door het gebruik van cellen die bij een vruchtwaterpunctie worden genomen. Een andere ethische procedure zou erin bestaan cellen te gebruiken van natuurlijk gestorven foetussen, althans indien de ouders daartoe toestemming hebben gegeven.

Lees verder >>

 

 

PETITIE: GEEN VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN COVID-19.

 We doen een oproep om het vaccin niet te verplichten en om respect te hebben voor de levensvisie van elke burger, ook de pro-life visie die bescherming vraagt van elk leven. Er zijn andere mogelijkheden om stamcellen te verkrijgen.

Lees verder >>

 

 

 

HET HPV-VACCIN.

 

 

EEN VERMINDERDE KANS OP ZWANGERSCHAP BIJ VROUWEN IN DE VS VAN 25–29 JAAR DIE EEN INJECTIE KREGEN MET HUMAAN PAPILLOMAVIRUS.
14 May 2018, Gayle DeLong – Verwijderd 2020?

 

 Een vergelijkende studie laat zien dat gevaccineerde meisjes 25 % minder vruchtbaar zijn dan niet gevaccineerde meisjes. Volgens de onderzoekster zou dit moeten aanzetten tot verdere studie of HPV-vaccinatie de vruchtbaarheid beïnvloedt. Dit onderzoek werd in mei 2018 na een peer reviewprocedure van meer dan negen maanden gepubliceerd in de Journal of Toxicology and Environmental Health. Twee jaar later wordt het artikel plots ingetrokken.
Lees verder >>

 

ONDERZOEK STELT DE EFFICIËNTIE VAN HET HPV-VACCIN IN TWIJFEL, AANGEZIEN HET AANTAL BAARMOEDERHALSKANKERS OPMERKELIJK STIJGT BIJ JONGEREN NA VACCINATIE IN HET VK.
15 juni 2020, CBO

 In een recente analyse zijn twaalf studies geëvalueerd die HPV-vaccinfabrikanten GlaxoSmithKline en Merck hebben gebruikt als bewijs voor de effectiviteit van hun baarmoederhalskankervaccins. Het bewijs hiervan kan niet geleverd worden.

Voor 2008 was er in het Verenigd Koninkrijk sprake van een sterke daling van baarmoederhalskanker. In 2008 is HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker ingevoerd. Naar schatting 80% van de meisjes kreeg het vaccin. Nu meldt Cancer Research UK een sterke stijging van 54%, met name in deze leeftijdsgroep!
Lees verder >>

 

Hartelijk dank voor uw interesse. Covid-19 en het HPV-vaccin zijn twee vaccins die nu met grote overtuiging worden aangeprezen. Een verwittigd man is er twee waard. Stuur de nieuwsbrief gerust door en vergeet de petitie niet. Dank bij voorbaat.

Samen sterk!

 Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

 www.bezorgdeouders.be

 

 

 

 

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

 

 

 

Translate >