14 May 2018, Gayle DeLong – Verwijderd 2020?

Gepubliceerd in Taylor & Francis, een Britse uitgeverij van wetenschappelijke literatuur.

Vaccinatie gaat over “gezonde personen” dus worden neveneffecten niet getolereerd. De veiligheid is essentieel om een leefbaar vaccinatieprogramma op te zetten. Controle op korte en lange termijn na toediening van massavaccinatie is dan ook van groot belang. Dit moet kunnen leiden tot een open en transparant debat omtrent de efficiëntie enerzijds en de afwezigheid van toxiciteit anderzijds.

In ‘A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25-29 who received a human papillomavirus vaccine injection’ vergelijkt Gayle DeLong PhD het antwoord op de vraag of ze ooit zwanger waren, van een groep HPV-gevaccineerden met een groep niet-gevaccineerden. Het verschil was 25% meer zwangeren bij de niet-gevaccineerden. Zou het vaccin hierbij een rol spelen? Het is duidelijk dat het hier gaat om een hypothese van DeLong en niet een besluit. Volgens haar zou dit moeten aanzetten tot verdere studie of HPV-vaccinatie de vruchtbaarheid beïnvloedt. Dit artikel werd in mei 2018 na een peer reviewprocedure van meer dan negen maanden gepubliceerd in de Journal of Toxicology and Environmental Health. Twee jaar later wordt het artikel plots ingetrokken. De redactie geeft aan dat de auteur hiervoor een wederwoord had gekregen.

Op onze vraag aan de auteur kregen we de kritiek en haar wederwoord. Hieruit blijkt dat de bewuste kritiek geen enkel gegeven aantoonbaar kon betwisten. Zo werd bijvoorbeeld kritiek geuit over de gebruikte gegevens. Maar de door DeLong gebruikte gegevens kwamen van de U.S. regering. Als deze onbetrouwbaar zijn, waarom worden ze dan gevraagd door de regeringsinstanties? Ook andere kritieken sloegen telkens terug op deze gegevens, waar de auteur keer op keer een verklaring kon voor geven. Blijkbaar was de angel het feit dat ze ooit een schuldvordering had ingediend tegen een (andere) vaccinatietoediening voor haar dochter. Dit werd beschouwd als een ‘conflict of interest’, terwijl men goed weet dat dergelijke ‘conflict of interest’ enkel betekent dat men gefinancierd wordt door een betrokken firma, wat hier geenszins het geval kan zijn.

Het lijkt er eerder op dat de critici om andere redenen eisen om het artikel in te trekken en er verder niet over te spreken. Uiteindelijk gaat het om een booming business, nu reeds 400 miljoen dosissen verkocht, met een uitbreiding tot jongens, of een verdubbeling van de omzet. Een objectieve studie zou hier roet in het eten kunnen gooien…

Bron: A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25–29 who received a human papillomavirus vaccine injection – Gayle DeLong
Lees verder >>

 

Dit onderzoek wijst in dezelfde richting:
Puberale premature eierstok werkt onvoldoende na een Papillomavirus Vaccination: Case Series vanuit de huisartspraktijk
Gepubliceerd 2020, The Royal Society of Medicine
Lees verder >>

Translate >