Beste vrienden,

Het wetsvoorstel tot verruiming van de abortuswet wordt wekelijks besproken in de Commissie Justitie. Later wordt het gestemd in het Belgisch Parlement. Enkele overwegingen van verschillende schrijvers volgen over het wetsvoorstel. Verder vindt u een uitnodiging om naar de film ‘Unplanned’ te gaan kijken. Als slot vindt u twee dossiers van het Europees Instituut Bio-ethiek over het thema abortus en vindt u twee petities die u kan ondertekenen in verband met het nieuwe wetsvoorstel ter verruiming van de abortuswet.

 

ENKELE OVERWEGINGEN VAN VERSCHILLENDE SCHRIJVERS OVER HET NIEUWE WETSVOORSTEL TER VERRUIMING VAN DE ABORTUSWET.

 

Ignace Demaerel
‘Er is een meerderheid onder de politieke partijen voor uitbreiding van abortus, maar niet onder de bevolking. In een poll van de Waalse zender RTL-TVI stemde 75 % voor het behoud van de 12 weken! Vertolken onze politici echt wat de burgers willen? Ik heb er ernstig mijn vragen over!’ En waarom laten de politieke partijen hun mandatarissen niet individueel kiezen, zeker als ze geloven in de vrijheid van de burger? Ik ken persoonlijk liberale politici die helemaal tegen zijn, maar die deze liberale vrijheid niet krijgen.
Lees verder >>

 

Herman Nys KU Leuven
Waar Herman Nys zich het meest aan ergert, is dat de indieners van het wetsvoorstel van zwangerschapsafbreking een gewone vorm van medisch handelen willen maken… In Nederland wordt een glashelder onderscheid gemaakt tussen normaal medisch handelen enerzijds en maatschappelijk gereguleerd medisch handelen anderzijds. Bij normale medische handelingen baseren artsen zich louter op de protocollen en richtlijnen van het medische beroep. Voor maatschappelijk gereguleerde handelingen, zoals euthanasie en abortus, is er in Nederland een aparte wetgeving met specifieke regels. Dat onderscheid zullen we in België loslaten als het wetsvoorstel over abortus wordt goedgekeurd. Dat zou betekenen dat we een principiële grens overschrijden, en dan nog op een erg halfslachtige manier (Bron >> ).

 

Agnes Jonckheere
Anticonceptie wordt gratis voor vrouwen jonger dan 25 jaar (Bron >>). Men oogt hierbij het abortuscijfers omlaag te brengen. Maar ook anticonceptie is niet 100 % sluitend. Een vals gevoel van veiligheid kan aanzetten tot meer risicovol gedrag. Dat bevestigt zelfs Lut Daniëls van het Gentse abortuscentrum Luna, de unie van Nederlandse abortuscentra. ‘Zolang mensen seks hebben, zullen er ongewenste zwangerschappen zijn. De mens is niet perfect en anticonceptie evenmin’ (Bron >>). Ik hoop dat de slogan ‘veilig vrijen’ eens en voor altijd afgevoerd wordt. Er is altijd kans op een zwangerschap, maar ook op het overdragen van soa’s ondanks alle voorbehoedsmiddelen, medicatie. Zelfs het HPV-vaccin beschermt maar voor 70 % tegen soa’s.

De oplossing van de pro-choice stemmers voor een ongewenste zwangerschap is abortus. Onze oplossing is preventief ‘Begin pas aan seks als je een onverwacht nieuw leven samen welkom kan heten. Zo niet, stel seks uit.’ Dan zal men minder vlug seksueel actief worden en van partner wisselen en is er minder kans op het overdragen van soa’s. Dan is er meer tijd voor het bouwen aan een stabiele relatie waar ook het onverwachte leven welkom is.

Uit cijfers van de abortuscentra blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw abortus laat uitvoeren op 27 jaar ligt. Dus een groot deel voeren een abortus uit als men nog geen vaste relatie heeft.

Een psychiater deelde uit zijn praktijkervaring.
Een vrouw die haar kind uitdraagt en afstaat ter adoptie vraagt weinig begeleiding achteraf omdat ze er een goed gevoel bij heeft iemand te hebben geholpen aan een kinderwens. Maar moeders die kiezen voor een abortus vragen meer om psychologische hulp.

 

Lut Daniëls van abortuscentrum Luna schrijft in Knack:
‘Ik nodig alle tegenstanders uit om te komen kijken hoe zorgvuldig wij met elke abortusvraag omgaan’. Als tegenzet wil ik alle partijen, politici die nog voor de verruiming van de abortuswet zijn, uitnodigen te komen kijken naar de film ‘Unplanned’. Daar wordt het echte taboe rond abortus doorbroken en het leed dat het bij vrouwen teweegbrengt getoond. Zowel een abortus door middel van een curettage als met een abortuspil waarbij een kleine bevalling op gang komt, worden weergegeven. In beide gevallen zie je hoe de foetus wordt weggehaald of wordt uitgestoten en als vuilnis wordt verwijderd. De directrice van het abortuscentrum die zo overtuigd was om de onverwacht zwangere vrouwen te helpen, komt uiteindelijk tot inzicht. De film is een aanrader!

 

Trailer van de film ‘Unplanned’ >>

De film ‘Unplanned’ speelt in Ninove tot 16 december >>

EUROPEES INSTITUUR BIO-ETHIEK.

 

Abortus wordt soms een ‘medische handeling’ genoemd omdat de praktijk bij wet aan een arts wordt toevertrouwd. Het is echter noodzakelijk om de aard van een handeling te onderzoeken om te concluderen of deze al dan niet een medische handeling is, onder meer bepaald door het doel ervan, en niet alleen door de hoedanigheid van de persoon die de handeling stelt.

WAAROM ABORTUS GEEN MEDISCHE HANDELING IS.
Lees verder >>

 

Dit dossier vat eerst samen wat de wet op abortus vereist. Vervolgens onderzoekt het de concrete feiten van de realiteit van abortus en de evolutie van de praktijk ervan in België.

THEMA: BEGIN VAN HET LEVEN
Lees verder >>

 

 

 

PETITIES

 

Je kan ook zelf een stem laten horen via de onderstaande petitie aan het Belgische parlement:

TEKEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN LEVEN.

Petitie in het Nederlands >>

Petitie in het Frans >>

 

Een tweede petitie gaat speciaal uit van de zorgverleners (artsen enz.): reeds 1500 zorgverleners hebben hem ondertekend! Doe je ook mee?

TEKEN OM JE TE VERZETTEN TEGEN HET WETSVOORSTEL OVER ABORTUS
Petitie zorgverleners >>

 

 

SCHRIJFACTIE
Ook kan u schrijven naar een politici die u kent of volgt. (Info >>).

 

Dank voor jullie interesse. Vergeet de petities niet te tekenen. Deel een petitie, een artikel, een nieuwsbrief. Gebruik hiervoor de sociale media. Het helpt écht om een geluid te laten horen. En nodig politici en kennissen uit naar de film ‘Unplanned’

 

Samen sterk!

Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

 

 

U kan ons steunen. Wij ontvangen geen subsidies. Dank alvast!

Translate >