De nieuwe wet zou ervoor zorgen dat abortus volledig uit de strafwet verdwijnt en zou het mogelijk maken abortus tot 18 weken na de bevruchting te laten uitvoeren. De wachttijd zou ook verkort worden tot 48 uur.

Op 12 maart stond de stemming van de uitbreiding van de abortuswet op de agenda van de Belgische Kamer. De stemming is echter niet doorgegaan. CD&V en cdH hebben amendementen ingediend en kregen de nodige steun om daarover een advies van de Raad van State te krijgen. De amendementen willen vrouwen beter beschermen, informeren en omkaderen (Amendementen >>). Ze komen tegemoet aan de juridische pijnpunten die de Raad van State aanstipte.

Volg het verloop van de parlementaire werkzaamheden van dit wetsvoorstel.

Indien er nog amendementen worden aangebracht, kan de stemming nog even op zich laten wachten. Enkele partijen stellen de stemming liever uit tot na de regeringsvorming van een federale regering.

Er zijn 150 Kamerleden die over deze wet moeten stemmen. U kan die aanschrijven. Het meeste resultaat boekt u als u  Kamerleden aanschrijft die u min of meer kent, volgt of waarvoor u zelf stemt. Ook hen die nog niet overtuigd zijn van het belang van de bescherming van het leven kan u aanschrijven. Bij een stemming over ethische thema’s moet de partijlijn niet gevolgd worden. Dus we kunnen enkelingen over de brug helpen.

Maak uw brief kort, vriendelijk en duidelijk. Hieronder vindt u een voorstel van tekst en de e-mailadressen om de Kamerleden aan te schrijven. Voeg er uw eigen opinie aan toe of schrijf  hen aan in eigen bewoording.

 

Geachte Volksvertegenwoordiger van de Belgische Kamer,

U zetelt in de Kamer en moet stemmen over de nieuwe wetsvoorstellen in verband met de verruiming van de abortuswetgeving.  Drie bezwaren die me nauw aan het hart liggen wil ik met u delen.

-Aan 18 weken is de foetus reeds 20 cm. De moeder voelt het leven in haar moederschoot. De foetus heeft 12 miljard zenuwbanen en reageert op prikkels van buitenaf, ook op pijnprikkels (Bron >>). Is het dan nog geoorloofd om een abortus uit te voeren?

De moeder ervaart de abortus als een kleine bevalling van een dood wezen. Of de dokter moet dit leven actief vernietigen en verwijderen. Zowel voor de dokter, als de ouders, als de baby is dit mensonterend.

-Men kan reeds aan 18 weken zien aan de geslachtsorganen  of het een jongen of een meisje is. Men kan dus op basis van geslacht een abortus uitvoeren. Abortussen op basis van geslacht  kan men dan ook niet meer verbieden.

Waar is het respect voor elk leven?

Hier vindt u nog meer argumenten om de verruiming van de abortuswet niet goed te keuren: Argumenten >>

Ik hoop dat u als Volksvertegenwoordiger van de Kamer op de stemming aanwezig zal zijn en duidelijk tegen het wetsvoorstel zal stemmen. Dit is bepalend voor het verkrijgen van mijn verdere steun.

Ik dank u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet

Naam

 

 

Lijst Kamerleden >>

Vorming e-mailadres: voornaam.naam@dekamer.be

 

Translate >