De nieuwe wet zou ervoor zorgen dat abortus volledig uit de strafwet verdwijnt en zou het mogelijk maken abortus tot 18 weken na de bevruchting te laten uitvoeren. De wachttijd zou ook verkort worden tot 48 uur.

De menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon moet beschermd worden. Dat geldt ook voor een menselijk leven dat nog groeit naar de geboorte. Waarom doen we alsof het nog geen leven is? En waar trekken we de grens? Waarom net daar?’
Als abortus gezien wordt als een medische act zonder meer, wordt het ook een recht. Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw.

De mandatarissen die moeten stemmen houden zich opvallend stil! Doorbreek die stilte door ze aan te schrijven a.u.b.! Nu is dit belangrijk! Er is nog een tweede lezing verkregen door de oppositie, waardoor de stemming minstens 10 dagen uitgesteld wordt. De stemming zal waarschijnlijk plaatsvinden op woensdag 11 december en in de Kamer op donderdag 12 december. Als de tweede lezing veel tijd in beslag neemt kan het nog opschuiven.

De meerderheid is krap, dus het is goed om ook mandatarissen aan te schrijven vanuit de linkse hoek. Die moeten overtuigd worden. Bij een stemming over ethische thema’s moet de partijlijn niet gevolgd worden. Dus we kunnen enkelingen over de brug helpen. Het is ook belangrijk om de mandatarissen die tegen zullen stemmen een hart onder de riem te steken.

Hieronder vindt u een voorstel van tekst en de e-mails om de mandatarissen aan te schrijven. Voeg er uw eigen opinie aan toe of plaats het met eigen bewoording.

Als u mailt naar info@bezorgdeouders.be ontvangt u een document met nog meer bezwaren. Dank om mee de stilte te doorbreken. Samen sterk!

 

 

Geachte vertegenwoordiger van de Belgische Kamer/van de Commissie Justitie,

U zetelt in de Commissie Justitie/de Kamer en moet stemmen over de nieuwe wetsvoorstellen in verband met de abortuswetgeving.  Twee bezwaren die me nauw aan het hart liggen wil ik met u delen.

-Aan 18 weken is de foetus reeds 20 cm. De moeder voelt het leven in haar moederschoot. De foetus heeft 12 miljard zenuwbanen en reageert op prikkels van buitenaf, ook pijnprikkels. De moeder ervaart de abortus als een kleine bevalling van een dood wezen. De dokter moet dit leven ook actief vernietigen. Zowel voor de dokter, als de ouders, als de baby is dit mensonterend.

-Men kan reeds zien aan de genitaliën of het een jongen of een meisje is. Men kan dus op basis van geslacht een abortus uitvoeren. Dit kan men dan ook niet meer verbieden.

Waar is het respect voor elk leven?

Hier vindt u nog meer argumenten:

Abortus argumenten >>

Wij danken u voor het luisteren en hopen dat u in eer en geweten voor het leven kiest.

Met vriendelijke groet

 

Kamerleden >>                                     voornaam.naam@dekamer.be

Senatoren >>

Leden Commissie Justitie >>              voornaam.naam@dekamer.be

Foto foetus 18 weken >>