9 november 2019, Agnes Jonckheere

Misschien vraagt u zich af wat abortus en het HPV-vaccin te maken hebben met de strijd tegen de libertaire en vroeg-seksualisering.

Er worden jaarlijks 20 000 abortussen uitgevoerd. Men wil de abortusregeling nog meer versoepelen. Dan zal het aantal abortussen ook toenemen. Is dat de politieke keuze die we moeten maken? België scoort al hoog. Moeten we u eraan herinneren dat België een van de slechtste leerlingen van Europa is? Volgens Eurostat steeg het aantal abortussen in België met 22,18% gedurende een kleine decennia (Bron >>)

Kunnen we ons niet beter inzetten om deze abortussen te voorkomen. Zo’n ingreep heeft een grote impact op de moeder. Een verwijdering van een foetus van 18 tot 22 weken is een lichte bevalling. De moeder voelt dat ze het leven verliest dat zolang in haar schoot groeide.

Maar de seksuele revolutie die begon in het jaar ’68 is nog niet gestopt. De jongeren moeten kunnen experimenteren met seks, als beiden er zin in hebben. Dat de voorbehoedsmiddelen niet 100 % sluitend zijn, weet men. Daarom faciliteert men abortus zodat een ‘ongelukje’ vlug verwijderd kan worden. Het is niet de bedoeling dat deze tieners die ongewenst een kind verwachten, zo jong moeder en vader worden. Abortus wordt aangeboden als laatste redmiddel/anticonceptiemiddel.

Dat het condoom het HPV-virus niet tegenhoudt en orale seks ook zorgt voor overdracht van het virus baart de liberale ideologen die de vrije seks promoten zorgen. Daarom wordt naast het gebruik van een condoom nu ook een HPV-vaccin toegediend voor jongens en meisjes, dan is het risico op besmetting 70 % kleiner. Men kan nochtans een HPV-infectie voorkomen door trouw te zijn aan één partner of door onthouding . Als beide partners wachten met seks totdat ze een vaste relatie hebben, dan is dit HPV-vaccin overbodig.

Op latere leeftijd is voor meisjes baarmoederhalskanker makkelijk te voorkomen door zich vanaf de eerste seksuele activiteit om de drie jaar te laten screenen met de goedkope en pijnloze PAP-test (uitstrijkje). Overigens is baarmoederhalskanker in feite een zeldzame ziekte (± 650 gevallen/jaar waarvan 180 dodelijk of 13/100 000) (Bron >>) .

Waarom wordt dit onze jongeren niet medegedeeld en hiertoe aangemoedigd? Zouden ze belemmerd worden in hun seksuele vrijheid? De volledige informatie wordt echter achterwege gelaten, zodat de jongeren hun seksueel gedrag niet hoeven aan te passen aan de gegeven kennis.

The Lancet, een gerenommeerd medisch tijdschrift publiceerde reeds in 2004 een consensusverklaring ter voorkoming van aids en andere SOA’s. Het is ook bekend als de ABC strategie’: onthouding (A), trouw zijn (B), het gebruik van condooms (nu+HPV-vaccin) (C).

Onthouding en wederzijdse trouw zijn de beste manieren om risico te vermijden terwijl condooms (nu + HPV-vaccin) het risico reduceren. De consensus wijst op het belang de jeugd op te roepen tot uitstel van seksuele activiteit of tot terugkeer naar onthouding bij degenen die bij gelegenheid seks hebben. 

Als voor seks is gekozen, stelt de consensus prioriteit voor de boodschap van wederzijdse monogamie. Degenen die ervoor kiezen ‘A’ of ‘B’ niet te accepteren en ‘C’ kozen, moet worden geadviseerd dat zij het risico van infectie met behulp van condooms slechts bij consequent en correct gebruik (en nu + het HPV-vaccin) in zekere mate kunnen verminderen. Ze elimineren (alle) soa’s echter niet. Door risicocompensatie houden ze het gevaar in soa’s nog meer te verspreiden. Mensen voelen zich ‘veilig’ en zoeken risicovoller gedrag op (Bron >>).

Het faciliteren van abortus en het systematisch toedienen van het HPV-vaccin in de scholen voor jongens en meisjes ondersteunt de libertaire ideologie en politiek van deze tijd. Een andere moraal maakt deze twee ingrepen overbodig.

Meer uitleg over het HPV-vaccin vindt u HIER >>

Translate >