14 december 2018, CBO

Vlaanderen gaat vanaf september 2019 ook jongens ‘gratis’ inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV). De risico’s nemen toe als de eerste seksuele contacten op jonge leeftijd zijn en in het geval van meerdere seksuele partners, bij orale seks of immuniteitsziekten (2). Een van de aangehaalde redenen is het toenemen van mondkeelholtekanker. Jaarlijks zijn er 688 nieuwe gevallen van mondkeelholtekanker, waarvan 512 bij mannen (75 %). Bij ongeveer 1 op de 4 daarvan wordt het HPV-virus gevonden. De risico’s op kanker is volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) sterk verhoogd bij mannen die seks hebben met andere mannen. De associatie met HPV wordt ook aangehaald voor genitale wratten en peniskanker.

Na een advies van de HGR heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beslist ook jongens te gaan vaccineren. Het gaat om een investering van 6,5 miljoen euro. Gratis dus voor de klant. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits staat achter het vaccinatieprogramma (1).

Het huidige advies is een aanvulling van het advies van de HGR van 2007. Hierin stond duidelijk: “Aan de hand van een goede registratie van de resultaten van de baarmoederhalsscreening, gekoppeld aan de registratie van HPV-vaccinaties en de kankerregistratie, zullen de korte en langetermijneffecten van HPV-vaccinatie kunnen gemeten worden. De HGR beveelt aan om het juridische kader te scheppen waardoor de koppeling van individuele HPV-vaccinatiegegevens aan de bovengenoemde registers wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

 Een bewakingssysteem na introductie van de vaccinatie is nodig, ondersteund door bovengenoemde registers, met aandacht voor de efficiëntie en neveneffecten van vaccinatie op lange termijn, en met monitoring van de circulerende HPV-types in diverse populaties en specimens om een eventuele verschuiving naar andere HPV-types tijdig op te sporen.”

Deze controle heeft men nooit uitgevoerd. Men had controle moeten doen, eerst vooraf en dan nadien. Waren die meisjes gezond vóór de vaccinatie? Als ze gezond waren voordien en toch een vaginakanker hebben opgelopen, dan heeft het vaccin niet gewerkt. (zijn er enorme problemen met de vaccinatie.) Maar men heeft nooit willen nagaan of zij al dan niet gezond waren, waardoor een causaal effect niet te bewijzen valt. Dat wordt trouwens duidelijk toegegeven in een studie waarnaar de HGR verwijst: “Het causale verband tussen vaccin en ernstige bijwerkingen zal mogelijk nooit kunnen worden nagegaan.” (Stillo 2015) Nergens werd een ernstige controle uitgevoerd. Er werden enkel ‘spontane meldingen’ geregistreerd, waarbij we weten hoe hoog de drempel is voor een gewone burger om via het FAGG (ooit als gewone sterveling van gehoord?) een bijwerking te melden. Meestal ziet men daar, na het zien van de massa tekst, dan maar van af. En voor de onderzoekers bestaan de bijwerkingen niet omdat de causaliteit (oorzaak-gevolg) niet kan worden aangetoond (?)!

Wat wordt aan jongeren en hun ouders niet verteld?

  • Als de eerste seksuele contacten niet op jonge leeftijd (dus niet voor 18 jaar) plaatsvinden, men één seksuele partner heeft en geen orale seks bedrijft, dan is er geen gevaar voor een besmetting van HPV of andere soa, ook niet als men een verzwakt immuniteitssysteem heeft.
  • Homoseksuele activiteit verhoogt sterk het risico op HPV-gerelateerde kankers.
  • Peniskanker is veelal te wijten aan slechte intieme hygiëne en kan dus makkelijk worden voorkomen.
  • Op latere leeftijd is voor meisjes baarmoederhalskanker makkelijk te voorkomen door zich vanaf de eerste seksuele activiteit om de drie jaar te laten screenen met de goedkope en pijnloze PAP-test (uitstrijkje). Ook het vermijden van hormonale contraceptie verlaagt de kans op baarmoederhalskanker. Overigens is baarmoederhalskanker in feite een zeldzame ziekte (± 650 gevallen/jaar waarvan 180 dodelijk of 13/100 000) die voornamelijk optreedt omdat men zich niet laat screenen en er een ongezonde levenswandel op nahoudt.
  • Vergeet echter niet dat het vaccin niet 100 procent maar ongeveer 70 procent bescherming biedt zodat opsporing met uitstrijkjes nodig blijft (7)!

Opmerkelijk is de hoge kostprijs van het vaccin en de druk die wordt uitgeoefend om dit via de verplichte ziekteverzekering te laten terugbetalen. Een kostenplaatje van € 405 euro (135 X 3) tegen een ziekte die 100 % kan voorkomen worden mits een regelmatige screening met het alom bekende uitstrijkje – goedkoop, pijnloos, vrij van nevenwerkingen. Dit is moeilijk te verantwoorden in een kosten-batenstudie. Even opmerkelijk is de aanbeveling van financiële analisten om te investeren in een aandeel van het farmaceutisch bedrijf Merck (3) (4).

Het geïnvesteerde geld zou veel meer renderen indien het zou geïnvesteerd worden in campagnes om de seksuele activiteit van tieners uit te stellen, zoals in de consensustekst van de Lancet in 2004 werd gesteld in verband met aids- en abortuspreventie, onder meer ondertekend door artsen van het Tropisch Instituut en van de ULB (4).

Opmerkelijk is dat amper 29 procent van de Waalse meisjes gevaccineerd is tegen HPV, in Vlaanderen bijna 90 procent van de meisjes. Vlaanderen vaccineert al sinds 2010 meisjes in het eerste jaar secundair volgens het ‘opt-out’ systeem. Dat betekent dat iedereen standaard gevaccineerd wordt, tenzij er expliciet verzet is. Wallonië voerde de vaccinatie een jaar later in en past ‘opt-in’ toe, waarbij vooraf expliciete toestemming gegeven moet worden. Daardoor is één op de drie meisjes gevaccineerd (5).

We vragen aan Minister Vandeurzen van Welzijn en Minister Crevits van Onderwijs om ook te luisteren naar raadgevers die een andere aanpak voorstellen, namelijk jongeren voorlichten dat ze beter seks uitstellen tot hun 18 jaar zodat ze voldoende resistent zijn tegen soa’s bij normaal seksueel verkeer. Als de jongere daar niet voor kiest, kan die zich laten vaccineren. Een persoonlijke keuze voor dit vaccin van elke jongere is beter dan het systematisch aanbieden van dit vaccin in de scholen. Ook de nevenwerkingen moeten voldoende bekend zijn. In zeldzame gevallen zijn immers zeer zware verwikkelingen mogelijk (8)! 

Bronnen

(1)Ook jongens krijgen nu hpv-vaccinatie. De Morgen >>

(2) Aantal gevallen keelkanker als gevolg van orale seks stijgt snel. De Morgen >>

(3) Veel gestelde vragen over hpv-vaccinatie. Alles over kanker >>

(4) HPV-vaccin en gezond verstand door Gynecoloog dr. André Devos

(5) Slechts 29 procent van Waalse meisjes zijn gevaccineerd tegen hpv en 90 % in Vlaanderen. De Morgen >>

(6) Nieuw hpv met bredere bescherming voor meisjes uit eerste middelbaar. De Morgen >>

(7) Baarmoederhalskanker – Algemeen. Stichting tegen kanker >>

(8) Mini-docu over het HPV-vaccin gemaakt door onze collega’s bij www.earth-matters.nl . Stichting Vaccinevrij >>

Translate >