Petitie aan de Belgische Kamer en de parlementaire Commissie voor de Justitie.

In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met minderjarigen jonger dan 16 zijn dus in principe strafbaar.

Een nieuw wetsontwerp bepaalt dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid, wanneer de handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een ander persoon die maximaal vijf jaar ouder is. De Ministers van de regerende coalitie hebben dit goedgekeurd net voor de vakantie in het kader van de hervormingen van het nieuwe Strafwetboek. Dit moet nog goedgekeurd worden door de leden van de Commissie Justitie en de Kamer.

De vraag om deze wetswijziging door te voeren kwam onder andere van Sensoa. Zij vinden dat experimenteel seksueel gedrag vanaf 14 jaar met wederzijdse toestemming normaal is en niet meer bestraft mag worden. Zij zetten via hun vroege en expliciete relationele en seksuele voorlichting jongeren hier ook toe aan.

Wat men zaait zal men oogsten. Als men vanaf de tienerjaren het vruchtbaarheidsbesef en het wonder van het prille leven bijbrengt met het verantwoordelijkheidsbesef dat hiermee gepaard gaat, dan zullen tieners zich hierop voorbereiden en een partner zoeken waarmee ze dit samen kunnen waarmaken.

Als men minderjarigen vanaf 10 jaar uit de doeken doet hoe seks gepraktiseerd wordt, hoe je moet tongzoenen en met welke ‘veilige’ anticonceptie je zogenaamd zonder gevolgen seks kunt hebben, dan stoom je de jongeren klaar om vroegtijdig seks te bedrijven gericht op het bevredigen van driften. Jongeren moeten geen experts worden in het bedrijven van seks, maar in het aangaan van duurzame relaties. 

De fundamentele vraag is of seksuele handelingen onder de 16 jaar moeten worden aangemoedigd, of dat jongeren op dit punt niet eerder in bescherming moeten worden genomen door de wet, nu grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld toenemen?

Jongeren moeten wachten tot hun 18e jaar voordat ze mogen autorijden, voordat ze mogen trouwen, voordat ze hun studiekeuze maken voor hoger onderwijs. Tot hun 16e jaar moeten ze wachten voor ze alcohol mogen drinken of bromfiets rijden. En dan acht men jongeren reeds vanaf 14 jaar bekwaam om seksueel te experimenteren?

Wat hiervan de opvoedkundige meerwaarde is, vragen we ons ernstig af. Intussen nemen de soa’s hand over hand toe, evenals onverwachte, ongewenste zwangerschappen (en daarmee abortus), depressies, suïcide bij jongeren… Het hebben van veel wisselende contacten vernietigt bovendien de bindingsvaardigheid van jongeren.

Tieners zijn zeer beïnvloedbaar en gevoelig voor sociale druk, voornamelijk vanuit de ‘peer group’. Zij hebben niet de maturiteit om op een volwassen verantwoorde wijze wederzijds toestemming te geven.

Daarom vragen we aan de Kamer, in het bijzonder de Commissie voor de Justitie, om de voorgestelde wijziging van het Strafwetboek op dit punt af te keuren. In plaats daarvan moeten jongeren eerst leren om op een verantwoorde manier relaties aan te gaan, met oog voor de andere persoon.

Teken daarom nu de petitie! Deze wordt, in bundels van 100, verstuurd naar de hoofden van de Commissie voor de Justitie en de Kamer.

Petitie >> https://www.citizengo.org/nl/pc/165208-verwerp-wetsvoorstel-seks-voor-jongeren-vanaf-14-jaar

Dank bij voorbaat.

Translate >