23 maart 2010, Tertio

Het aantal tienerabortussen in ons land blijft elk jaar stijgen, zij het dat Vlaanderen in 2007 een verrassend geboortegolfje kende. Dat blijkt uit een studie van jeugdarts Chantal Kortmann.Jos Vranckx |

Dokter Chantal Kortmann is lid van de parlementaire evaluatiecommissie die werd opgericht na de goedkeuring van de abortuswet, nu precies twintig jaar geleden. Een van de uitgangspunten van de wet was het terugdringen van illegale abortussen bij tieners, vooral door een betere voorlichting over anticonceptie.

Zij analyseerde de cijfers van geboorten en abortussen bij tien- tot negentienjarigen tussen 2003 en 2007. In die periode nam het aantal tienerzwangerschappen opvallend toe. “Terwijl het aantal bevallingen bij tienermoeders veeleer stabiel bleef, is het aantal abortussen ongeveer tegelijk toegenomen met het aantal zwangerschappen. Vanaf 2006 zien we bijna voor elke geboorte een abortus.”

Er zijn opmerkelijke regionale verschillen. Terwijl in Vlaanderen tot 2007 het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tienermeisjes sterker toenam dan het aantal bevallingen, werd in 2007 plots een geboortepiekje geregistreerd. Volgens Kortmann komt dat mogelijk door de ‘babymediahype’ onder invloed van populaire tv-programma’s als Babyboom en De Planckaerts, waarin tienermoeders aan bod kwamen, en is de piek dus eenmalig.

In Wallonië zette de trend van de voorgaande jaren gewoon door: het aantal abortussen bij tieners lag daar in 2007 zelfs hoger dan het aantal bevallingen.

In Brussel is dat al sinds 2004 het geval. Bij de prille tienerzwangerschappen – bij meisjes tussen tien en veertien jaar – zijn er voor elke twee kinderen die geboren werden tien abortussen. In die leeftijdscategorie worden elk jaar een twintigtal meisjes moeder. Bij de vijftien- tot negentienjarigen werd zowat de helft van de bijna zesduizend zwangerschappen in 2007 afgebroken.

Globaal bekeken ligt de abortusratio bij tieners zeer hoog, concludeert Kortmann, met een op de twee tienerzwangerschappen in België. “Er is een stijgende trend: van 28 procent bij het begin van de abortusregistratie naar 48,3 procent in 2007. Je kan dus besluiten dat ondanks de preventiecampagnes almaar meer tieners ongepland zwanger worden maar dat het steeds minder aanvaard wordt een tienermoeder te zijn.”

 

Translate >