Beste vrienden,

 

 

We willen vooreerst onze petitie voorleggen ‘Verwerp wetsvoorstel: seks voor jongeren vanaf 14 jaar’. Het artikel ‘Nieuwe taboes – over seksuele druk onder tieners’ neemt ons mee in de leefwereld van de tieners. Het volgende artikel ‘Aanraking doet iets met je brein. Wat neurowetenschap je kan leren over liefde’ laat zien dat vroegtijdige seks niet zonder gevaar is. ‘Bezint eer je begint’, is hier op zijn plaats. Ons laatste artikel gaat in tegen het promoten van zogenaamde ‘veilige seks’. ‘Hoe jonger en explicieter de voorlichting, hoe meer geslachtsziekten.’ Als slot willen we het boek aanbevelen ‘Wat gebeurt er in mijn lichaam’. Dit is een voorbeeld van goede relationele en seksuele voorlichting voor meisjes dat vooral het vruchtbaarheidsbesef bijbrengt en de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat. Hopelijk zetten deze artikelen u ertoe aan om de petitie te tekenen en door te sturen naar uw kennissenkring. Dank bij voorbaat!

 

* Petitie aan de Commissie Justitie en de Belgische Kamer. In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met een minderjarige jonger dan 16 is dus in principe strafbaar. Een nieuw wetsontwerp wil seks normaliseren, als de handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van veertien jaar en een ander persoon die maximaal vijf jaar ouder is. De fundamentele vraag is of seksuele handelingen onder de 16 jaar moeten worden aangemoedigd, of dat jongeren op dit punt niet eerder in bescherming moeten worden genomen nu het grensoverschrijdend seksueel gedrag en het seksuele geweld toeneemt?

 PETITIE – VERWERP WETSVOORSTEL: SEKS VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR

Lees verder >>

 

 

* De taboeïsering van toen is doorgeslagen naar een trivialisering van seks nu. Het is gereduceerd tot een behoefte zoals eten en drinken, waardoor het idee bestaat dat je niets hoeft te reguleren. Een tiener moet het kunstje zo snel mogelijk kunnen. Je moet het gedaan hebben, dan hoor je erbij. “Zo beroof je seks van zijn waarde”, zegt  hoogleraar Koerselman fel.

 

NIEUWE TABOES – OVER SEKSUELE DRUK ONDER TIENERS.

Lees verder >>

 

 

* De kracht van de relatiehechting is eraf, na het hebben van vele diverse seksuele partners, als men een langdurige relatie willen aangaan,. Vergelijk het maar met plakband. Dat moet kleven. Als je na verschillende seksuele contacten niet meer in staat bent tot binding in een relatie, kun je dat zien als plakband dat z’n kleefkracht heeft verloren nadat het verschillende keren is vast- en losgemaakt.

 

AANRAKING DOET IETS MET JE BREIN. WAT NEUROWETENSCHAP JE KAN LEREN OVER LIEFDE.

Lees verder >>

 

 

 

* De EU-studie toont aan dat de sinds decennia beweerde vergelijking, meer voorlichting en meer preventie = minder risico’s en meer gezondheid, niet steek houdt. Integendeel, een oververzadiging aan condooms, informatie en vroegere seksualisering blijkt tot steeds meer geslachtsziekten en abortussen te leiden.

Deze paradox steunt op twee gronden. Enerzijds wordt info over menselijke seksualiteit gefixeerd op kennis van geslachtsorganen en de bevrediging van instincten. Daaruit volgt een vroege drang om seksualiteit prioritair te stellen. Anderzijds, hoe meer sekspartners iemand heeft, des te hoger het besmettingsgevaar.

 

EU: HOE MEER EN HOE JONGER VOORLICHTING, HOE MEER GESLACHTSZIEKTEN.

Lees verder >>

 

 

 *Dit boek is een voorbeeld van goede seksuele voorlichting. Het boek begeleidt meisjes vanaf 10 jaar door de jaren van de puberteit, van de beleving van de eerste menstruatie tot de vraag naar de inwerking van moderne voorbehoedmiddelen op het vrouwelijk lichaam – een unicum in de voorlichting literatuur voor jonge meisjes!

 

 

BOEK: WAT GEBEURT ER IN MIJN LICHAAM?
Meer info >>

 

 

Deze artikelen tonen duidelijk aan dat vroegtijdige seksuele relaties ongezond zijn en niet zonder gevaar . Mogen we vragen om de petitie ‘VERWERP WETSVOORSTEL: SEKS VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR’ te tekenen en door te sturen, zodat we veel handtekeningen kunnen verzamelen en gewicht in de schaal kunnen leggen. Hartelijk dank bij voorbaat!

 

 

Samen sterk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate >