Dag vrienden,

We zijn hier terug met een korte vakantie editie. De inhoud van het nieuwe wetsvoorstel om abortus uit de strafwet te halen en de stemming in de Commissie Justitie vatten we kort samen. Welke gevolgen zal dit hebben voor onze maatschappij? Welke tegenstrijdige rechten sturen het nieuwe wetsvoorstel? Waarom is het goedkeuren van seks voor 14 jarigen onder bepaalde voorwaarden geen goed idee? Hoe komt het dat het aantal ‘tienerabortussen’ zo hoog ligt? Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Mensenrechten hebben we een artikel hierover opgenomen. Is het nog steeds een moreel kompas?

 

’In het aangenomen wetsvoorstel, opgesteld door de meerderheid, moet niet langer verantwoord worden waarom er een “noodsituatie” is en de vaste wil van de vrouw volstaat. Hierdoor dreigt men van abortus in veel gevallen een “alternatieve anticonceptie” te maken. Het maakt die ingreep en het leven in wording tot iets banaal. Wat is de waarde van een foetus of embryo? Is het maar biologisch weefsel of is het toch een mens in spe?’

 AL OF NIET SYMBOLISCHE ABORTUSWET.

juli 2018, Emmanuel Van Lierde – Tertio

Lees verder >>

 

 

Begin juli 2018 keurde de Commissie Justitie het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen over abortus goed. Het aangenomen wetsvoorstel verzet wel degelijk de juridische bakens, en zet de deur wagenwijd open voor meer aanpassingen later. In het nieuwe wetsvoorstel moet het respect voor het ongeboren leven nog meer wijken voor de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw en voor haar zelfbeschikkingsrecht.

 

TEGENSTRIJDIGE RECHTEN, WELKE KRIJGT VOORRANG BINNEN HET NIEUWE WETSVOORSTEL ABORTUS, WELKE KRIJGT VOORRANG BINNEN ONZE SEKSUELE VOORLICHTING?

Juli 2018, Agnes Jonckheere

Lees verder >>

 

 

 ‘Wat oorspronkelijk als een moreel kompas bedoeld was wordt nu een politiek verdrag met nog steeds nieuwe mensenrechten die de oorspronkelijke tegenspreken volgens advocaat Keuleneer. Volgens advocaat Keuleneer leidt dit tot een dubbele machtsverschuiving: ‘van politiek naar gerechtelijke instellingen en van het nationale niveau naar het internationale- en het supranationale niveau.’ Het wordt een globalistisch controlesysteem van de naties waarvoor ze niet verkozen zijn.’ Deze machtsverschuiving is ook duidelijk voelbaar in het abortusdossier.

70-JARIG BESTAAN VAN DE UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS, DOOS VAN PANDORA.

13 juni 2018, Emmanuel Van Lierde – Tertio

Lees verder >>

 

 


* “Dat je mensen wil laten belijden dat de burgerlijke wet voorrang heeft op de religieuze , is larie en apekool. Als er op een territorium dwingend recht bestaat, is het evident dat dit voorrang heeft op al de rest. Uiteraard. Het is dan aan de staat om de wet af te dwingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik die als legitiem beschouw. Wat de kerk zegt over abortus, is voor mij veel meer legitiem dan de burgerlijke wet. Moreel aanvaard ik de burgerlijke wet niet, maar ik moet er wel mee leven. En als ik die wetten niet naleef, moet ik de eventuele sancties aanvaarden of ondergaan. Maar al dat gekwaak over voorrang van burgerlijke wet op religieuze wet neigt naar gedachtepolitie of is een non-issue. Men verwart legaliteit met legitimiteit.”

“INTERNATIONAAL RECHT IS GRONDIG VERANDERD.”

4 juli 2018, Fernand Keuleneer – Tertio

Bron >>

 

 

Dr. Chantal Kortman analyseerde de cijfers van geboorten en abortussen bij tien- tot negentienjarigen tussen 2003 en 2007. In die periode nam het aantal tienerzwangerschappen opvallend toe. “Terwijl het aantal bevallingen bij tienermoeders veeleer stabiel bleef, is het aantal

abortussen ongeveer tegelijk toegenomen met het aantal zwangerschappen. Vanaf 2006 zien we bijna voor elke geboorte een abortus.” Je kan dus besluiten dat ondanks de preventiecampagnes almaar meer tieners ongepland zwanger worden maar dat het steeds minder aanvaard wordt een tienermoeder te zijn.”
Nu wordt nog steeds gezegd dat het aantal tienermoeders stabiel blijft of zelfs afneemt. Is dit nog steeds door de toename van het aantal abortussen? De registratie van de uitgevoerde abortussen is stopgezet, toevallig?

HELFT TIENERS LAAT ZWANGERSCHAP AFBREKEN.

23 maart 2010, Tertio

Lees verder >>

 

Hartelijk dank voor uw interesse.

U kan nog altijd de twee petities tekenen, de eerste die opkomt voor de gewetensvrijheid van de burger en de tweede gericht aan de Kamerleden. Stuur die door naar gelijkgezinden zodat we veel handtekeningen kunnen verzamelen, want de bespreking en stemming in de Kamer moet nog gebeuren. Bij voorbaat dank.

Teken petitie 1

De petitie voor het beschermen van de gewetensvrijheid van de verzorgers en de vrijheid van de zorginstellingen.

 

 

Teken petitie 2

De petitie gericht aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België.

 

 

 

Samen sterk!

 

Translate >