http://www.citizengo.org/nl/ed/102244-actie-stop-onze-kinderen-willen-we-zelf-opvoeden

In Het laatste Nieuws van zaterdag 23 september ‘Hoe pak ik mijn eerste kus aan?’: Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid’’ lezen we dat de Jongerengids vertrok naar alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse lagere scholen om uitgedeeld te worden aan leerlingen van de derde graad. Ook de jeugddiensten en Jongeren Adviescentra (JAC’s) kregen een pakket.  

Dit initiatief gaat uit van de organisatie Ambrassade en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Voor het thema seks verwijst men ook door naar de jongerensite van Sensoa ‘alles over seks’. In het boekje krijgen jongeren zogezegd een betrouwbaar (Trusty?) antwoord op alle mogelijke vragen die ze kunnen hebben. Men wil de jongeren proactief informeren.

Moeten deze tieners proactief geïnformeerd worden over hun eerste kus? Het kind is nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk als emotioneel. Hoe kan het dan klaar zijn voor seks?

Jongerengids 2017

De eerste kus

De informatie over het thema ‘relaties en seks’ is enkel gericht op het genot van seks. Het eerst aangaan van een duurzame relatie en het belang ervan komt nergens ter sprake. Moeten tieners niet eerst relationele vaardigheden ontwikkelen voordat ze aan seks beginnen? Zo niet worden ze emotioneel beschadigd.

De seksuele meerderjarigheid wordt door de wet vastgesteld op 16 jaar. Waarom wordt dan aan elf- en twaalfjarigen een Jongerengids meegegeven met expliciete informatie over seks, die jongeren onrechtstreeks uitnodigt om seksueel actief te worden?

De Jongerengids brengt onze kinderen, tieners en jeugd geen seksuele en relationele vorming maar een pleidooi voor seksuele vrijheid waar ze recht op zouden hebben. Geen ouder, geen wet, geen instituut mag dit volgens hen verhinderen! Volgens die visie is het belangrijk dat de tiener er plezier aan beleeft en dat het met wederzijdse toestemming gebeurt. De druk van de “peers” en de wrange, bittere nasmaak tot en met de totale ontreddering bij zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen ondanks preventie wordt niet in aanmerking genomen.

Deze ongevraagde overheidsbemoeienis tast steeds meer het privéleven van kinderen en gezinnen aan. De ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind. Zeker als het gaat over heel gevoelige thema’s zoals seksualiteit en geloof vragen de ouders het recht om vorm te kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen volgens de eigen waarden. Door zo’n gids met vrijheid-blijheid strekking wordt dit onmogelijk.

De tieners krijgen de boodschap dat er niks mis is met porno kijken en sexting. Hoe valt dit te rijmen met de wet die porno onder de 18 jaar verbiedt? De volgende link, een doorverwijzing van Jongerengids, laat zien hoe deze organisatie worstelt met de illegaliteit van porno en de aanwezigheid ervan door de vingers ziet. In plaats van sexting te ontraden, zeggen ze bovendien dat het beter is om jezelf onherkenbaar te maken, daar het niet uit te sluiten valt dat de foto’s worden doorgestuurd en het bovendien illegaal is voor jongeren beneden de 18. Feitelijk gaat het hier immers om kinderporno.

Wie verder rondkijkt op de site www.allesoverseks.be, ziet al snel dat er veel op staat wat niet door de beugel kan voor een jong publiek. Zo worden verschillende manieren om seks te hebben met expliciete tekeningen geïllustreerd. De Jongerengids verwijst ook naarwww.fara.be, een website met informatie over abortus voor het geval dat je ongewenst zwanger bent geworden. Dit alles achter de ruggen van ouders om.

Een reden om kinderen vroegtijdig te informeren zou zijn, omdat porno het beeld over seksualiteit totaal vervormt en men deze sites wil voor zijn. Goedele Liekens bracht dit nog aan in haar les seksuele vorming uitgezonden op TV-één. Waarom maakt men deze pornosites niet ontoegankelijk voor jongeren onder 18 jaar en past men de wet niet strikter toe? Sommige buurlanden slagen daar wel in.

Het is onjuist dat het hier gaat om gedeelde eindtermen binnen het onderwijs. Alhoewel er goede info staat in de Jongerengids die we wel kunnen delen, is dit met het thema ‘relaties en seks’ helemaal niet het geval. De normen van de Jongerengids zijn namelijk van een geheel andere orde en vertolken een liberale ideologie. Waarom worden zoveel andersdenkende organisaties uitgesloten bij het maken van deze Jongerengids?

Zolang de Vlaamse Gemeenschap Sensoa en afgeleide organisaties met geld van de gemeenschap onrechtmatig blijft ondersteunen, zullen zij met hun initiatieven vrije toegang krijgen binnen het Onderwijs en diverse organisaties.

ACTIE: Het Comité Bezorgde Ouders vraagt aan de ouders om naar hun schooldirectie te stappen en hun bezwaren over te brengen. De inhoud die doorgegeven wordt op school moet stroken met het opvoedkundig project van de school. Hoe meer ouders hun ongenoegen uiten, hoe duidelijker de directie zal kunnen constateren dat de ideologie achter de Jongerengids niet gedeeld wordt door de achterban en hoe groter de kans dat de directie hier in het vervolg rekening mee zal houden door dergelijke lectuur in het vervolg niet meer mee te geven aan de leerlingen. Als de Jongerengids niet meer verspreid wordt, zullen de auteurs verplicht zijn hun inhoud aan te passen aan ethisch verantwoorde normen.

Teken daarnaast deze petitie om een heldere boodschap af te geven aan de ministers en de schooldirecties.

Door de petitie te tekenen wordt een e-mail verstuurd aan de ministers en de directeur-generaal van het katholiek onderwijs

De initiatiefnemers van deze actie zijn een Facebookgroep begonnen,waar u ook al uw vragen en suggesties kwijt kunt. Meldt u zich gerust aan als lid.

Vink ook het hokje ‘Houd mij op de hoogte’ aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze en andere campagnes van het Comité Bezorgde Ouders en Grootouders.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Samen sterk!
Translate >