16 september 2023

We willen reageren op het artikel van 14 september in de Standaard (Bron>>). Comité bezorgde ouders betreurt de brandstichting in de scholen. We begrijpen de onrust in Wallonië nu 2 uren seksuele opvoeding moet gegeven worden in het 6de leerjaar en het 3de middelbaar, bovenop de bestaande lessen seksuele opvoeding. Tevens is de EVRAS-gids vorig week goedgekeurd door het Franse parlement. Dit ondanks een open brief aan de minister van onderwijs eind 20022, getekend door meer dan 200 deskundigen, met de vraag om de EVRAS-gids aan te passen (Open brief>>). Zij blijft desondanks de richtlijnen van de WHO volgen. Waar blijft het recht op inspraak van de ouders/deskundigen en het recht op vrijheid van onderwijs?

Als antwoord op de oproep van Minister de Croo willen we duidelijk zeggen: ‘Wij hebben niets tegen seksuele voorlichting die onze kinderen weerbaar maakt en de basis vormt voor een goede seksuele gezondheid. Maar hoe vul je dat in?’

Neutraliteit van het onderwijs?
We missen neutraliteit bij de leerplannen van SENSOA, ons expertisecentrum seksuele gezondheid en het gelijkaardig Franstalig programma EVRAS, Education à la Vie Relationnelle, Affective & Sexuelle. In het artikel 24, §1 van onze grondwet staat: “Het onderwijs moet neutraal zijn en rekening houden met de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders.” Dat betekent dat men een gemeenschappelijke consensus zoekt waar ieder zich in kan vinden. We constateren dat de deskundigen uit één dezelfde hoek komen en anderen niet gehoord worden. Dat wijst ook op een gebrek aan neutraliteit.

Een nieuwe moraal?
De visie van EVRAS/SENSOA is dat jongeren seks mogen hebben indien het gebeurt met wederzijdse goedkeuring en indien het plaats vindt tussen gelijkwaardige partners. Dat stoot velen tegen de borst. Seks wordt uit de context van een vaste relatie gehaald. Men heeft het over flirten, ‘open relaties’ waar overspel niet meer bestaat. Jongeren mogen experimenteren met seks, dit is goed voor hun seksuele ontwikkeling. Zo kunnen ze uitmaken of ze op mannen of vrouwen vallen … Moet dit de nieuwe norm worden in onze maatschappij? Dient dit tot welzijn van onze kinderen en jongeren? Is het niet normaal dat mensen ageren?

Praktijkgerichte leerplannen.
De leerprogramma’s zijn praktijkgericht vanaf de kleuterklas, zoals SENSOA en EVRAS-gids ook beogen. Het bijbrengen van het vruchtbaarheidsbewustzijn en de verantwoordelijkheid die hierbij hoort, vinden ze te minimaal. Dit zet sommige jongeren aan tot vroegtijdig experimenteren met seks.

De enquête over SENSOA/EVRAS.
De korte enquête ‘Moeten scholen expliciete seksuele vorming geven vanaf de kleuterklas?’ doorlicht de inhoud van de leerplannen seksuele opvoeding. Daar kan u uw mening op aanduiden (ja/nee/geen mening). Enkele thema’s geven we hier weer.
Bij de kleuters gaat het niet enkel over het verschil tussen jongens en meisjes, maar ook over ‘Voel ik me een jongen of een meisje? En blijf ik voor altijd een jongen of een meisje?’ Roldoorbrekende kinderboeken worden aanbevolen als didactisch materiaal zoals ‘Het lammetje dat een varken is’. Vanaf 9 jaar doet dokter Bea al uit de doeken ‘Hoe tongkussen’ en ze heeft het verder over ‘vrijen, orgasme, zelfbevrediging’. Vanaf 12 jaar kan besproken worden ‘de voor- en de nadelen van porno kijken’,Wanneer kijk je te veel porno?’. ‘Hoe veilig aan sexting doen’ ook al is het wettelijk pas toegestaan vanaf 16 jaar. En transitie wordt besproken als één van de mogelijkheden ‘wanneer je je niet goed voelt bij je geboortegeslacht’. Dit alles vanaf 12 jaar! Neem zelf een kijkje en geef uw mening (Enquête>>).

Ouders buiten spel?
Het didactisch materiaal en de opleidingen die ter beschikking worden gesteld aan leerkrachten en organisaties zijn veelal weinig transparant. Dat wekt argwaan bij de ouders. De ouders worden niet of weinig op voorhand ingelicht over de inhoud die gebracht wordt aan hun kinderen. Waar blijft het opvoedingsrecht van de ouder tot 16 jaar, tot de jongere seksueel volwassen is?

Algemene consensus?
In Vlaanderen beslist de school zelf of ze deze leerplannen van SENSOA opnemen . De leerkrachten gaan er soms wel ten rade. In Wallonië wordt 2 uren verplicht boven het normale leerplan seksuele opvoeding, vandaar de onrust. Zou SENSOA en EVRAS beter niet werken aan een algemene consensus in plaats van systematisch de programma’s van de OESO en WHO te volgen. Dan kan elke school nog zijn eigen accenten leggen. Dan zal de rust zeker terugkeren.

Translate >