28 juni 2022, Comité Bezorgde Ouders

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten deed maandag eindelijk uitspraak.
Het hof oordeelde in 1973 dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verboden of hiervoor restricties oplegden ongrondwettelijk waren, omdat het hof oordeelde dat het ‘recht op abortus’ besloten lag in het grondwettelijke ‘recht op privacy’.

Nu is deze wet, het Roe versus Wade arrest, teruggedraaid en wordt de bevoegdheid om het abortusbeleid te bepalen, teruggeven aan de vijftig staten van de VS.

De gevolgen van deze wetgeving in de VS.

Alabama kan bijvoorbeeld het verbod op abortus uitvaardigen, behalve in gevallen van verkrachting, incest of om het leven van de moeder te redden. Aan de andere kant kan Californië abortus in alle gevallen toestaan en op verzoek onbelemmerde toegang bieden. Veel staten hadden al wetten aangenomen in afwachting van de vernietiging van Roe versus Wade.

Twintig staten willen nu pro-life wetten aannemen.
De uitspraak heeft drastische gevolgen, zowel op korte als op lange termijn. Meer dan twintig staten hebben op dit moment wetten klaar die abortus binnen hun grenzen effectief zullen verbieden tot “trigger laws” die ontworpen zijn om pas van kracht te worden na een uitspraak zoals die van vandaag. In die staten is abortus nu illegaal.

Weg vrij voor landelijk verbod via Congres
In nog eens vijftien staten plus het District of Columbia zijn wetten van kracht die abortus wettelijk beschermen, waarvan er drie de praktijk expliciet als een “recht” codificeren. Voorlopig zal abortus legaal blijven in deze rechtsgebieden, evenals in de overige staten die de status van abortus niet op een of andere manier hebben vastgelegd (Bron>>).

Verandering
Het is een goede evolutie dat de openbare opinie rond abortus in diverse staten in de VS aan het ombuigen is. Het recht op leven blijkt terrein te winnen op het recht op abortus. De Westerse media beklemtonen dat degenen die toch een abortus willen uitvoeren naar buurlanden zullen reizen waar het wel mogelijk is. Ze verzwijgen de positieve verandering in levensstijl die hieruit kan voortvloeien. Abortus is geen losstaand feit. Waar men geen abortus toelaat of enkel onder bepaalde omstandigheden, daar zal men ook meer sensibiliseren binnen het onderwijs, politiek en media om bewuster met het ongeboren leven om te gaan. 

Abortus is het gevolg van meerdere factoren. Dit zien we duidelijk in eigen land.

Het feit dat in België abortus mogelijk is tot 12 weken zorgt ervoor dat in België er jaarlijks een kleine twintigduizend abortussen worden uitgevoerd. 4/5 van de abortussen vindt plaats binnen losse relaties (Bron>>)!

Het feit dat de overheid abortus enorm faciliteert, moedigt het gebruik aan. Het uitvoeren van een abortus is quasi gratis in ons land. De ziekteverzekering komt tussen en betaalt meer dan 500 euro hiervoor.

Het feit dat er in België veel ongewenste zwangerschappen zijn, zorgt ervoor dat men abortus ziet als een uitweg uit de impasse. 1 op de 4 zwangerschappen zijn ongewenst in België (Fara 23 juni 2022). Om diverse redenen is de zwangerschap ongewenst; men voelt zich te jong voor het ouderschap, omwille van financiële redenen, geen kinderwens, een voltooid gezin …

Deze ongewenste zwangerschappen zijn dan weer het gevolg van de vrije seks en het zogenaamd ‘veilig vrijen’ dat men promoot. Intussen weet men dat dit laatste een utopie is. De Pearl-index, die de betrouwbaarheid uitdrukt van de anticonceptiepil en het condoom, is 9 %, respectievelijk gemiddeld 14 % . Dus 9 respectievelijk 14 zwangerschappen komen voor bij honderd koppels die gedurende een jaar samenleven. (Wikipedia >>).

De pro-life Staten van de VS stellen alles in het werk om het ongeboren leven te beschermen, om ongewenste zwangerschappen te voorkomen en de neerwaartse spiraal te doorbreken.

Vrije seks binnen losse relaties gaat men niet meer normaliseren, maar aanbevelen te wachten tot men een vaste relatie heeft waar kinderen welkom zijn.
– De libertaire en vroeg-seksualisering op school, gepromoot door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), zal plaats maken voor een gezonde seksuele opvoeding waar eigen vruchtbaarheid wordt bijgebracht en eigen verantwoordelijkheidsbesef voor een eventueel nieuw leven. Men wijst op de verantwoordelijkheid van beide partners bij het opvoeden van het kind. De notie dat seks beter gebeurt binnen een duurzame relatie en op een wat latere leeftijd krijgt aandacht. : Ware liefde wacht!
Diverse mogelijkheden tot gezinsplanning worden bijgebracht. , vooral bij kansarmoede gezinnen waar weinig kennis voor handen is.
– Ook het zogenaamd ‘veilig vrijen’ zal men in het juiste perspectief plaatsen.
– De media, de politiek en expertise centra zullen in dezelfde richting sturen. Men zal geen losse relaties, one-night stand, groepsseks, seks vanaf 14 jaar promoten en legaliseren, porno normaliseren, maar aanmoedigen om op een volwassen leeftijd op een serene manier met seks om te gaan.
Is er toch een ongewenste zwangerschap, dan zal men andere oplossingen aanreiken.
Men biedt de mogelijkheid om de baby vrijwillig af te staan ter adoptie. Men ondersteunt gezinnen zodat het kind toch welkom is. Arme gezinnen krijgen financiële bijdrage zodat ze het kind in een gezonde omgeving kunnen opvoeden. Tienermoeders biedt men opvang aan voor de baby zodat de moeder haar opleiding kan afmaken …

CBO juicht de veranderingen toe in de ‘pro-life’ Staten van de VS. Dat zal de hele samenleving ten goede komen. Hoe langer hoe meer ‘wakkere’ burgers zien dat respect voor het ongeboren leven samenvalt met respect voor de natuur, de schepping en negeren de globalistische agenda die abortus wil doordrukken tot in het absurde.

Translate >