Bron: Breitbart, Peter Caddle, 20 januari 2022, vertaald en bewerkt.

De Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen om het recht op abortus toe te voegen aan het Handvest van de grondrechten van de EU.

Dit is een document dat de grondrechten van de burgers van de Europese Unie opsomt. Het handvest werd in 2000 formeel aangenomen door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Op 12 december 2007 is het Handvest herzien. Het Verdrag betreffende de Europese Unie bevat een expliciete verwijzing naar dit handvest. Het Handvest heeft dezelfde juridische waarde als verdragen. De opmerkingen van Macron komen op het moment dat Frankrijk het voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt, een positie die het tot juli zal bekleden.

Het ‘recht op abortus’ moet worden toegevoegd aan het wettelijk bindende Handvest van de grondrechten van de EU, aldus de Franse president Emmanuel Macron. De suggestie van Macron – die ongetwijfeld de woede van Malta, Polen en Hongarije zal opwekken – komt kort nadat Roberta Metsola, een pro-life Europarlementslid, werd gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement. Volgens een rapport van het Franse dagblad Le Monde suggereert Macron dat het recht moet worden toegevoegd aan het handvest, samen met verwijzingen naar milieubescherming, om de rechtsstaat ‘beter te verdedigen’.

“Twintig jaar na de afkondiging van ons Handvest van de grondrechten, waarin met name de afschaffing van de doodstraf in de hele Unie is vastgelegd, hoop ik dat we dit handvest kunnen actualiseren, met name om explicieter te zijn over milieubescherming of de erkenning van het recht op abortus”, vertelde Macron woensdag aan het EU-parlement in Straatsburg, volgens een vertaling gepubliceerd door Catholic News Agency.

“Laten we dit debat vrijelijk openen met onze medeburgers met een groot ‘Europees geweten’ om ‘nieuw leven’ te geven aan onze reeks rechten die dit Europa, sterk in zijn waarden, de enige toekomst van ons gemeenschappelijk politiek project, smeedt”, voegde de Franse president eraan toe.

Sommige commentatoren hebben de stap gezien als een subtiele prik tegen de nieuwe president van het parlement, het Maltese Europarlementslid Roberta Metsola. Metsola zelf liet weten de meerderheidspositie van het parlement te respecteren, ongeacht haar eigen overtuigingen.

De suggestie van Macron zal waarschijnlijk niet goed aankomen bij Malta en Polen, die beide strenge wetten tegen abortus hebben, evenals bij sommige Oostblokstaten zoals Hongarije en Roemenië, die op hun hoede zijn voor de toenemende macht die Brussel heeft over het blok.

Het juridisch bindende document vereist unanieme instemming van alle lidstaten om wijzigingen aan te brengen, waardoor het waarschijnlijk is dat Macrons streven om abortus aan het document toe te voegen een zware strijd zal zijn.

Wat opvalt is dat Macron veel tegenstrijdige zaken zegt. Zo heeft hij het in één adem over de ‘afschaffing van de doodstraf’ en ‘het recht op abortus’ als twee positieve zaken, terwijl het ‘recht op abortus’ juist het tegenovergestelde is van de ‘afschaffing van de doodstraf! Het legaliseren van het recht op abortus is niets minder dan het legaliseren van de doodstraf voor talloze ongeboren medeburgers!

Ook spreekt hij over ‘milieubescherming’ alsof de mens geen deel meer uitmaakt van de natuur, terwijl de wereld is geschapen omwille van de mens! En ironisch genoeg spreekt hij ook nog over een ‘groot Europees geweten’ om ‘nieuw leven’ te geven aan onze reeks rechten… . Geen ‘goed geweten’ maar een ‘groot geweten’. En geen ‘nieuw leven’ voor onze ongeboren medeburgers, maar voor ons ‘recht’ om ze te doden!

We zijn ons goed bewust van de tragiek en de complexiteit van de situatie van vrouwen die een abortus overwegen. Vrouwen in nood mogen niet alleen worden gelaten. Maar het recht op leven van het ongeboren kind mag evenmin worden verwaarloosd. Allebei moeten ze alle beschikbare hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben

Laten we bidden en hopen en ons verzetten zodat de gewetenloze ambities van Macron nooit zullen verwezenlijkt worden, want de volgende stap zal onvermijdelijk zijn, dat alle medeburgers zullen moeten instemmen met dit nieuwe ‘recht’.

Translate >