Comité Bezorgde Ouders, maart 2022

Nog teveel mensen denken dat Sensoa een goed centrum is met veel expertise. ‘De voorbehoedsmiddelen zijn er toch nodig’, zegt men dan. Maar men kent onvoldoende het programma dat achter deze mooie façade schuilt.

 

 

 

 

 

We willen nog eens de petitie voorleggen ‘Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14’. In het volgende relaas zult u zeker de libertaire seksuele opvoeding herkennen die Sensoa wil doorduwen, ook via het lobbyen bij de politiek (petitie>>).

 

Dit is op huidig moment de wetgeving:
Wie als meerderjarige seks heeft met een jongere die nog geen 16 jaar is, ook als die dat wel wil, begaat een zeer ernstig misdrijf. Jongeren worden vanaf hun zestiende verjaardag bekwaam geacht te kunnen toestemmen met seksuele handelingen. Wie minder is dan 16 jaar kan niet rechtsgeldig toestemmen omdat hij of zij daar wettelijk niet toe in staat wordt geacht (Bron>>).

Bij de komende hervorming van het seksueel strafrecht wil men een uitzondering invoeren op deze wet. Men stelt voor dat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid, wanneer de handelingen plaatsvinden met wederzijdse toestemming tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een ander persoon die maximaal twee jaar ouder is. Dit wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de parlementsleden van de Commissie Justitie en de Kamer.

 

De vraag om deze wetswijziging door te voeren kwam voornamelijk van Sensoa.

Zij vinden dat experimenteel seksueel gedrag vanaf 14 jaar met wederzijdse goedkeuring niet meer bestraft mag worden. Op hun website ziet u bij de leeftijd van 15 tot 17 jaar dat het experimenteren met seks en de eerste geslachtsgemeenschap een groene vlag krijgt. Dit betekent dat dit aanvaardbaar seksueel gedrag is (Bron>>). Hieronder leest u de opinie over het wetsvoorstel van Erika Frans, expert seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Sensoa.

Erika: ‘Sensoa is tevreden dat er werk is gemaakt, al had het wel iets meer mogen zijn.’ ‘Vanaf veertien mag men seksuele relaties aanknopen met jongeren van dezelfde leeftijdscategorie, dus daar voorziet men best op tijd ondersteuning voor: wat is belangrijk wat ze weten, kennen, beseffen, kunnen, begrijpen…? Hoe ziet die omkadering eruit als jongeren in een residentiële voorziening verblijven, hoe geeft men die jongeren de nodige ruimte en privacy als ze er vroeg bij zijn?’
In residentiële voorzieningen krijgen de jongeren al meer de gelegenheid om seksuele relaties aan te knopen. Moet het bedje nu gespreid worden voor de jongeren die vroeg willen seksen zodat ze de nodige privacy hebben? Moet er nu nog meer expliciete seksuele voorlichting gegeven worden op de scholen, zodat de jongeren weten, beseffen, kunnen … wat belangrijk is?

Erika Frans ‘Deze wet zou een stimulans moeten zijn om (nog meer) relationele en seksuele opvoeding te geven. Iedereen wil toch dat zijn of haar nageslacht zo goed mogelijk geïnformeerd en voorbereid is wanneer zij hun eerste stappen zetten in hun intieme belevenissen. Liefst zo liefdevol mogelijk, liefst zo zorgeloos mogelijk, en liefst zonder moeiallen die naar uw identiteitskaart vragen. En uiteraard zonder seksueel misbruik.’

CBO: Ja, we willen dat onze kinderen goed geïnformeerd en voorbereid worden, maar niet op hun eerste intieme belevenissen tijdens hun tienerjaren. We willen dat ze goed voorbereid worden op het ontdekken van hun eigen vruchtbaarheid en seksualiteit binnen een intieme duurzame relatie waar verantwoordelijkheidsbesef voor elkaar en voor een eventueel nieuw leven aan bod komt.

‘Liefst zonder moeiallen die naar uw identiteit vragen?’ Wie zijn die moeiallen? Allen die dit niet goedkeuren en vinden dat ze nog te jong zijn?

Als men vroeg seksueel actief wordt is de kans groot dat je meerdere partners krijgt. Recente studies tonen aan dat veelvuldige seksuele contacten ervoor zorgt dat men in de toekomst zich moeilijker langdurig kan verbinden met een nieuwe partner. Dat onderzoek wordt uitvoerig beschreven in het boek ‘Verstrikt. Nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen.’ Geschreven door Dr. Joe S. Mcilhaney en Dr. Freda Mckissic Bush. Deze frekwente vroege seksuele contacten kunnen onze jongeren in een lastig parket brengen en (familie)drama’s teweeg brengen, zoals ongewenste zwangerschappen, ongewenste soa’s, gebroken harten, depressies, zelfmoordneigingen … Waarschuwen we onze jongeren hiervoor? Dit zouden de zogenaamde experten van Sensoa moeten doen en niet gaan lobbyen bij de politiek voor vrije seks vanaf 14 jaar. Echte liefde wacht.

We zien ook dat ouders buiten spel worden gezet. Jongeren worden uitgenodigd om de hulptelefoon te gebruiken, als ze met vragen zitten, maar ze worden niet uitgenodigd om raad te vragen aan hun ouders. Zolang een kind geen 18 jaar is, staat het onder het gezag van de ouders.
Deze hulptelefoon kan best zijn nut hebben voor jongeren die thuis geen steun vinden, maar een open communicatie met de ouders kan ook waardevol zijn. De tijden zijn veranderd. Men moet hen niet afdoen als moeiallen.

Erika Frans ‘Voor jongeren onder de veertien jaar blijft het probleem (voorlopig?) onopgelost. Ook kinderen stellen immers seksuele handelingen en geven blijk van seksuele interesse in leeftijdsgenoten.
Zie je het hellend vlak? Het probleem voor jongeren onder de 14 jaar is nog niet opgelost. Ook zij hebben seksuele interesses. Het gaat hier niet enkel om kennis doorgeven, kinderen informeren, maar ook om hen de gelegenheid te geven seksueel te experimenteren (Bron>>).

 

Welke leeftijdsgrens stellen de Europese landen?
In Europa varieert de leeftijd waarop iemand wettelijk gezien mag instemmen met seks tussen de 13 en de 18 jaar. Een aantal landen staat toe dat jongeren vanaf 14 jaar seks hebben, met daaraan gekoppeld voorwaarden, maar de landen waar seks maar mag vanaf 16 jaar blijft nog steeds de grootste groep. Op overtredingen staan bovendien vaak gevangenisstraffen: van twee jaar in Armenië, over zes jaar in Andorra tot acht jaar in Nederland. Sommige landen hanteren ook hier beperkingen. Zo mag de partner in Zwitserland maximum 19 jaar oud zijn, en mag het in het Verenigd Koninkrijk niet tegen betaling, of waar sprake is van een machtsrelatie. Op Cyprus en Ierland moet je dan weer minstens 17 jaar zijn om aan seks te beginnen. In Malta en Vaticaanstad wordt dat 18 jaar (Bron>>).

Vroeger lag er een groot taboe op het thema seks, daar sprak men niet over. Maar nu slaat de klepel door naar de andere kant. Willen we de juiste middenweg opgaan a.u.b.? Teken de petitie ‘Verwerp wetsontwerp seks voor jongeren vanaf 14 jaar’ a.u.b. en stuur die door naar vrienden en politici die u kent of waarop u stemt (Petitie>>). Samen kunnen we dit wetsvoorstel tegenhouden. Dank alvast! Samen sterk!

Translate >